• Türkçe
  • English

Yüksek Lisans Eğitim Amaçları

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı,

  1. İnşaat Mühendisliği’nin herhangi bir alanında uzmanlaşarak, o alanda sıradışı problemler için çözüm üretebilecek derinliğe sahip olan,

  2. Dünyadaki yeni uygulamaları takip edebilen, bilginin üretimi ve sektörde uygulamaya geçirilmesinde öncülük edebilen,

  3. Alanındaki akademik programlarda yüksek lisans sonrası çalışmalar yürütebilecek yeterliliğe sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yüksek Lisans Program Yeterliklerimiz

  1. İnşaat Mühendisliği’nin farklı alanlarında analitik veya deneysel araştırma yöntemleri ile veri toplar, bilgi üretir, veriyi güncel teknik ve yöntemler ile değerlendirir, uyguladığı teknik ve yöntemlerin kısıtları hakkında kapsamlı bilgi edinir.

  2. İnşaat Mühendisliği’nin ilgili alanındaki özgün bir problemi modeller, bu problemin çözümü için özgün fikirler/yöntemler geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

  3. İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan konularının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

  4. İnşaat Mühendisliği alanında yaptığı çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

  5. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

  6. İnşaat Mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını bilir, çalışmalarında bu boyutları gözetir.

Yüksek Lisans Kayıt Kuralları

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı herhangi bir mühendislik dalında dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış tüm adaylara açıktır. Ancak adayların bilimsel hazırlık dersleri alması gerekebilir. Adayın programa kabul edilebilmesi için bilimsel hazırlık derslerini iki dönem içinde tamamlayabilecek durumda olması şartı aranır.

Başvurular doğrudan Fen Bilimleri Enstitüsü’ne enstitü tarafında belirlenen tarihler içinde yapılmalıdır.

Başvuru süreci hakkında detaylı bilgi için Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru Süreci sayfasına;

Diğer konular hakkında detaylı bilgi almak için Fen Bilimleri Enstitüsü’nün internet sayfasına bakınız.

 

Yüksek Lisans Ders Programı için linke tıklayınız.

 

Yüksek Lisans Dersleri

Bilimsel Hazırlık Dersleri

KOD Ders Adı Kredi ECTS Önkoşul  
CE 221 Yapı Malzemeleri 3 6 CE 162  
CE 236 Mukavemet 4 6 CE 231  
CE 341 Zemin Mekaniği 4 6 CE 236  
CE 351 Akışkanlar Mekaniği 3 6 CE 231  
CE 372 Yapım Yönetimi 3 5    
CE 381 Yapısal Analiz 4 6 CE 236  
CE 382 Betonarme 3 6 CE 236  
CE 441 Temel Mühendisliği 3 6 CE 341  
CE 488 Deprem Mühendisliğine Giriş 3 7 CE 381  
CE 491 Betonarme Yapıların Tasarımı 3 7 CE 382  
CE 493 Çelik Yapı Elemanlarının Tasarımı 3 6 CE 236  

 

Aşağıdaki Derslerin Bologna Ders Bilgi Formları için linke tıklayınız.

 

Seçmeli Dersler

KOD Ders Adı Kredi ECTS Önkoşul  
CE 520 Betonarme Mekaniği 3 10    
CE 521 İleri Mukavemet 3 10    
CE 522 Yapı Dinamiği 3 10    
CE 523 Sayısal Yöntemler 3 10    
CE 524 Sonlu Eleman Yöntemi 3 10    
CE 525 Çelik Yapıların Plastik Tasarımı 3 10    
CE 526 Çelik Beton Kompozit Yapıların Tasarımı 3 10    
CE 527 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 3 10    
CE 528 Hasarlı Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi 3 10    
CE 529 Öngerilmeli Beton ve Betonarme Yapılar 3 10    
CE 530 Yüksek Yapılar 3 10    
CE 540 Taze ve Sertleşmiş Betonun Özellikleri 3 10    
CE 541 İleri İnşaat Malzemeleri 3 10    
CE 542 Malzemelerin Mekanik Davranışı 3 10    
CE 543 Beton Katkı Malzemeleri 3 10    
CE 544 Doğal Yapı Malzemeleri 3 10    
CE 545 Betonun Mekanik Özellikleri ve Deformasyonu 3 10    
CE 550 İleri Zemin Mekaniği 3 10    
CE 551 Deneysel Zemin Mekaniği 3 10    
CE 552 Geoteknik Deprem Mühendisliği 3 10    
CE 553 Zeminlerin İyileştirilmesi 3 10    
CE 560 İnşaat Sürecinin Planlaması ve Yönetimi 3 10    
CE 561 Bilimsel Yazım 3 10    
CE 562 İleri Proje Planlaması 3 10    
CE 563 İnşaatlarda Kalite Kontrol ve Kalite Yönetimi 3 10    
CE 564 Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Yasal Çerçeve 3 10    
CE 565 Sürdürülebilir Şehirler 3 10    
CE 570 Su Dalgaları Mekaniği 3 10    
CE 571 Rüzgar Enerjisi 3 10    
CE 580 İnşaat Mühendisliğinde Özel Konular 3 10