• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE231
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencinin temel mühendislik problemlerini serbest cisim diyagramları ile sade bir şekilde değerlendirebilmesini, statik yükler altındaki denge ilkelerini ve bu ilkelere dayanan denge denklemlerini kullanarak temel yapı elemanlarında oluşan iç kuvvetleri ve mesnet tepkilerini hesaplayabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Mühendislik Mekaniği’nin tanımlanması,

Rijit Cisim Mekaniğinin ve temel ilkelerinin tanımlanması,

Maddesel noktaya etki eden kuvvetlerin dengesinin incelenmesi ve bu kuvvetlerin bileşkesinin hesaplanması,

Rijit cisimlere etki eden eşdeğer kuvvet sistemlerinin incelenmesi,

Statik yükler altındaki rijit cisimlerin dengesinin incelenmesi, mesnet tiplerinin tanımlanması ve mesnet tepkilerinin hesaplanması,

Ağırlık merkezinin tanımlanması, iki boyutlu rijit cisimlerin ve yayılı yüklerin ağırlık merkezinin hesaplanması,

Taşıyıcı sistemlerin incelenmesi, düzlem kafes sistem elemanlarında oluşan iç kuvvetlerin ve çerçevelerde oluşan mafsal kuvvetlerinin hesaplanması,

Çerçeve elemanlarında ve kablolarda oluşan iç kuvvetlerin hesaplanması,

Sürtünme kavramının tanımlanması, statik yükler ve sürtünme kuvveti etkisi altındaki rijit cisimlerin dengesinin incelenmesi,

 

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 5: Problem çözme ödevi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Habersiz kısa sınav, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari