• Türkçe
 • English

ARAŞTIRMA GRUPLARI

 

 • Araştırma Grubu İsmi: Beton Teknolojisi Araştırma Grubu
  • Araştırma Grubu Amaçları: Yeni malzemeler ve yeni yöntemler kullanarak daha iyi performansa sahip, daha uzun ömürlü, daha çevreci ve daha ekonomik betonlar üretebilmek
  • Araştırma Grubu Üyeleri: Doç. Dr. Tayfun Altuğ SÖYLEV
  • Tez Öğrencileri: CE 492 dersi öğrencileri
  • Birlikte Çıkarılan Yayınlar ve Projeler: COST TU 1404 Projesi

 

 

 • Araştırma Grubu İsmi: Altyapı ve Sürdürülebilirlik
  • Araştırma Grubu Amaçları: Hızlı Şehirleşme ve iklim değişiklikleri sebebiyle ortaya çıkan problemlere çözüm üretilmesi
  • Araştırma Grubu Üyeleri: Dr. Öğr. Üyesi Börte Köse Mutlu, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Köylüoğlu
  • Tez Öğrencileri: Lisansüstü Bursiyer Hasan Avcı, Güvenç Yavuztürk, Bayram Gülmez