• Türkçe
 • English

ARAŞTIRMA GRUPLARI

 

 • Araştırma Grubu İsmi: Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü (ARAAD) 4. İstanbul Teknikl Heyeti

​İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerimiz Dr. Öğ. Ü. Almıla Uzel, Dr. Öğr. Ü. Özden Saygılı ve Dr. Öğr. Üyesi Eren Vuran, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kentsel Dönüşüm Birimi bünyesindeki Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü (ARAAD) 4. İstanbul Teknikl Heyetinde görev yapmışlardır. Bu kapsamda, riskli olduğu tespit edilmiş binalara yapılan itirazın değerlendirilmesi, yapının risk değerlendirmesinin incelenmesi ve onaylanması çalışmalarını yerine getirmişler; bu kapsamda lisanslı firmalarca sahadan toplanan verileri ve bu verilere dayanılarak gerçekleştirilen hesapları inceleyerek, eğer saha çalışmalarında ve hesaplarda herhangi bir hata yoksa yapılan itiraz geçersiz kabul edilerek, yapının riskli olduğu sonucundaki nihai kararları oluşturmuşlardır. Bugüne dek İstanbul 4. teknik heyette gerçekleştirdikleri 82 toplantıda yaklaşık 600 bina incelenmiştir.

 

 • ​​Araştırma Grubu İsmi: Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA)  "Yapısal Çelik Günleri"

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) ile 6-7 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak "Yapısal Çelik Günleri"  etkinliklerinde sektör profesyonellerinin yanısıra, öğrencilerin de katılımına imkan sağlayarak yapısal çelik endüstrisi hakkında bilgilerini genişletmek, öğrenci yarışmalarına katılımlarını sağlamak ve öğrencilere iletişim ağı sağlamak gibi yararlar sunmaktadır.

 

 • Araştırma Grubu İsmi: Beton Teknolojisi Araştırma Grubu
  • Araştırma Grubu Amaçları: Yeni malzemeler ve yeni yöntemler kullanarak daha iyi performansa sahip, daha uzun ömürlü, daha çevreci ve daha ekonomik betonlar üretebilmek
  • Araştırma Grubu Üyeleri: Doç. Dr. Tayfun Altuğ SÖYLEV
  • Tez Öğrencileri: CE 492 dersi öğrencileri
  • Birlikte Çıkarılan Yayınlar ve Projeler: COST TU 1404 Projesi

 

 • Araştırma Grubu İsmi: Altyapı ve Sürdürülebilirlik
  • Araştırma Grubu Amaçları: Hızlı Şehirleşme ve iklim değişiklikleri sebebiyle ortaya çıkan problemlere çözüm üretilmesi
  • Araştırma Grubu Üyeleri: Dr. Öğr. Üyesi Börte Köse Mutlu, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Köylüoğlu
  • Tez Öğrencileri: Lisansüstü Bursiyer Hasan Avcı, Güvenç Yavuztürk, Bayram Gülmez