• Türkçe
 • English

Gıda Mühendisliği Bölümü Nedir?

 

Gıda Mühendisliği, gıda ürünlerinin, tüketiciye kaliteli ve güvenli olarak sunulması için, tüm süreçlerin (tedarik, Ar-Ge, üretim, kalite kontrol, ambalajlama, depolama ve lojistik) eksiksiz ve standartlara uygun olarak tasarlandığı, takip edildiği ve yönetildiği çok disiplinli bir mühendislik dalıdır. Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'ne %100 ve %50 burslu öğrenci alınmaktadır.

Yeditepe Gıda - Özgün Müfredatı ile Yenilikçi Eğitim Modeli Sunuyor

Yeditepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünde dört yıllık eğitim verilmektedir. Programın eğitim dili İngilizcedir.

Özgün Müfredat

Yenilikçi Eğitim Modeli ile YEDİTEPE GIDA

İşletme ve Gastronomi Bölümleri ile Konsantrasyon Programları

Gıda İşletme Sertifika Programı

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tanıtım Broşürü

Bölüm Başkanımız Gıda Mühendisliğini Anlatıyor

Gıda Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralama


Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2020 Yılı Taban ve Tavan Puanları

Üniversite Adı

Bölüm

Puan Türü

Kont.

Taban Puanı

Tavan Puanı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Gıda Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)

SAY

3

419,53

429,89

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)

SAY

16

289,56

367,30

Gıda Mühendisliği Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2020/2021 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

 

Gıda Mühendisliği Burs İmkânları

Yeditepe Üniversitesi, öğrencilere farklı burs imkânları sunar. Öğrenciler Gıda Mühendisliği Burs İmkânları sayfasını inceleyerek burs olanakları hakkında detaylı bilgi alabilirler. Buradan ilgili sayfaya ulaşabilir, bölümleri ve burs imkânlarını inceleyebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği Okumak

İnsanlık var olduğundan beri, gıda-insan ilişkisi yüzyıllar boyunca değişerek günümüze kadar ulaşmıştır. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan yeni gıda sistemleri ve çevredeki değişimler, insanların gıdaya bakış açısı, gıda güvenliği açısından yer alan riskler nedeniyle gıda mühendisliği meslek grubu toplumda giderek önem kazanmıştır. Gün geçtikçe globalleşen dünyanın öbür ucunda üretilen bir gıdayı ertesi gün ülkemizde bulabilir ve tüketme şansına sahip olabiliriz. Bu ürünlerin taşınması, bir yerden bir yere nakledilmesi ve nihayetinde tarladan sofraya ulaşması aşamalarında gıda mühendisliğinin temel amacı, tüketiciye güvenli, sağlıklı ve istenilen kalitede gıdalar sunabilmektir.  

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde disiplinler üstü bir yaklaşımla öğrencilere sadece mühendislik alanında değil, bunun yanı sıra gıda güvenliği, sağlık ve beslenme, gastronomi ve mutfak sanatları, girişimcilik, işletme gibi alanlarda da uzmanlık kazandırılmaya çalışılır. Bu kapsamda farklı alanlarda konsantrasyon programları oluşturulur. Bu konsantrasyon programlarının içerisinde Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve İşletme Bölümü yer alır. Uygulamalı bir bölüm olan Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde dünyanın en iyi eğitim veren üniversitelerinde bulunan gelişmiş bir laboratuvar altyapısı mevcuttur. Gıda Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyeleri alınırken lisansüstü eğitimlerinin özellikle yurtdışında prestijli bir okuldan olmasına dikkat edilir. Gıda sektörü ile olan ilişkiler sadece projeler kapsamında değildir. Bölümün ilgi alanlarından biri olan sektör, birebir derslerde yer alır. Özellikle tasarım derslerinde uygulamalı alanlarda her hafta sektörden bir çalışanın gelmesine özen gösterilir. Bunun dışında öğrencilerin fabrika ziyaretleri son derece yaygın bir eğitim koludur. Dersler kapsamında gıda sektörünün önde gelen firmalarına ziyaretlerde bulunulur, öğrencilerin üretim tesislerini görmeleri sağlanır.

Yeditepe Üniversitesi’nde, Gıda Mühendisliği’nin artık daha disiplinler üstü bir yaklaşımla, farklı alanları da içine alan, geçmişten gelen klasik gıda mühendisliği eğitiminin yanı sıra inovasyonun, dijitalizasyonun, sürdürülebilirliğin de içerisinde yer aldığı yeni bir meslek dalı olarak öğrencilere kazandırılması ve öğrencilerin tüm bu donanımlar kapmasında yetiştirilmeleri hedeflenir. Türkiye’deki Gıda Mühendisliği bölümü taban puan ve sıralama listesine bakıldığında Yeditepe Üniversitesi’nin kayda değer konumu, öğrencilerin üst tercih sıralarında yer almasının başlıca nedenidir.

Gıda Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nü başarı ile tamamlayıp lisans diplomasına sahip olan Gıda Mühendisleri’nin çalıştıkları birimlerde yaptıkları görevlerden bazıları şunlardır:

 • Yiyeceklerde kullanılan katkı maddelerinin denetimini yapmak,
 • Üretilecek yeni ürünlere yönelik fikirler geliştirmek,
 • Projelerin kapsamını değerlendirip karar vermek,
 • Gıda ürünlerinin formülasyonlarını değerlendirmek, gerekirse değiştirmek,
 • Gıda numunelerini test etmek,
 • Üretim esnasında kullanılan ekipman ve sistemlerin değerlendirmesini yapmak,
 • Gıdaların işlenme, paketlenme, korunma sürecindeki teknikleri gözden geçirmek,
 • Üretim ve performans değerlendirmesi yapmak.

Gıda mühendisleri, fabrika, restoran, catering firmaları, ofis ve laboratuvar da dâhil olmak üzere çok çeşitli yerlerde iş imkanı bulabilir, Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerinde görev alabilir veya yüksek lisans yaparak mesleki kariyerlerine öğretim elemanı olarak devam edebilirler. Ayrıca uluslararası sertifika kuruluşlarında denetçi olarak işe alınabilirler.

Yeditepe Gıda Mühendisliği mezunları neler yapar?

Mezunlarımızın Başarı Hikayeleri

Vizyon Misyon ve Eğitim Amaçları

Vizyon

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü̈, gıda sisteminin küresel ve yerel ölçekte sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda insan sağlığı ve çevre odaklı olarak etik bir şekilde işlemesi ve dönüştürülmesi için gereken bilimsel ve teknolojik bilgileri üreten; bu bilgilerin çağın sorunlarının çözümünde disiplinler üstü sistematik bir yaklaşımla ulusal ve uluslararası ölçekte kullanılabilmesi için çalışan, üretilen bilgi ve çözümlerin sistemin tüm paydaşları tarafından (özel sektör, sivil toplum, kamu) etkin olarak kullanılması için gereken faaliyetleri (teknoloji transfer, bilimsel iletişim) yürüten, ve gıda sistemini etkileyen politikaların oluşumuna aktif olarak katkıda bulunan bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

Misyon

Bölümümüzün amacı, gıda sistemini iyi tanıyan, sistemin küresel ve yerel boyutta insan sağlığı, çevre, sosyal adalet, ve ekonomik kalkınma üzerine etkisini gerçekçi ve objektif olarak irdeleyebilen; sistemin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda işlemesine, dönüşümüne katkıda bulunmak için gerekli akademik (teknik ve teknolojik), sosyal ve bilişsel bilgi ve becerilere sahip; ve bu bilgi ve becerileri bilim ve teknolojideki güncel gelişmeler ışığında inovatif ve yaratıcı yöntemlerle uygulayabilecek mezunlar yetiştirmektir.

Program Eğitim Amaçları

Gıda Mühendisliği Bölümü’nün eğitim amaçları, mezunlarımıza kazandırmayı hedeflediğimiz temel unsurları kapsamaktadır ve aşağıdaki gibidir:

Gıda mühendisliği, gıda mevzuatı, gıda bilimi ve teknolojisi konularında kapsamlı bilgi ve beceriler ile donanımlı; bu bilgi ve becerileri, güncelleyip geliştirecek yetkinliğe sahip; kazandığı bilgi ve becerileri sistematik, çözüm odaklı ve yenilikçi bir yaklaşımla gıda zincirinin her aşamasında, araştırma ve geliştirme alanında, kamuda, akademide ve sivil toplumda ulusal ve uluslararası düzeyde etkin kullanabilen; insan ve çevre sağlığı odaklı, adil ve etik bir gıda sistemi oluşturulmasına katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmeyi amaçlar.

Bologna Süreci

Bologna Sürecinde esas olan öğrenci ile öğretim elemanlarını güncel gelişmeler çemberinde yakınlaştırmaktır. Sürecin temelinde öğrenci yer alır. Bu kapsamda Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Avrupa Birliği’nin seçkin üniversitelerinin eğitim programları ile arasındaki standarttan sapma uygulamalarını gidermeyi amaçlar. Bu sayede öğrenciler daha bilinçli ve donanımlı şekilde eğitim faaliyetlerine devam ederler.

Lisans Programı (2017) Bologna Bilgi Paketine erişmek için tıklayınız.

Çift Anadal ve Yandal Olanakları

ÇAP/Yandal Bölüm Koordinatörü: Doç. Dr. Özlem Güçlü Üstündağ

Kayıtlı oldukları lisans programında gerekli başarı kriterlerini sağlayan öğrenciler çift anadal ve yandal programları aracılığıyla ilgi duydukları başka bir alanda eğitim alabilirler.

Çift anadal programına kabul edilen öğrenciler çift anadal programı kapsamında alınması gereken tüm dersleri başarıyla tamamladıklarında ikinci bir lisans diploması almaya hak kazanırlar. Çift anadal programları kapsamında eşdeğer sayılan ve öğrencinin alması gereken dersler ve tamamlaması gereken kredi toplamları Çift Anadal Programlarında belirlenmiştir.

Çift anadal ve yandal programlarına başvuru, kabul, devam, çıkarılma ve mezuniyet esasları için tıklayınız (Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Madde 30-35).

FDE ÇAP/Yandal prosedürü hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Gıda Mühendisliği Bölümü Çift Anadal Programları 

Bölümümüz öğrencilerinden olan ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Çift Anadal yapan Şeymanur Öztürk, program hakkındaki deneyimlerini bizlerle paylaştı.

Gıda Mühendisliği Bölümü Yandal Programı

Gıda Mühendisliği Yandal Programına kabul edilen öğrenciler programda yer alan dersleri tamamladıklarında Gıda Mühendisliği Yandal Sertifikası almaya hak kazanırlar.

Gıda Mühendisliği Bölümü Yandal Programı için tıklayınız.

Gıda Mühendisliği öğrencilerinin Yandal yapabileceği Bölümler için tıklayınız.​

Bölümümüz ile yan dal yapan öğrenci sayısı: 20

Bölümümüz ile çift anadal yapan öğrenci sayısı: 6

Erasmus

Erasmus Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Özge Taştan

 • Genel not ortalaması (CGPA) 2.20 ve üzerinde olan, Yeditepe Üniversitesi’nde en az bir akademik dönemi tamamlamış ve döndüğünde de mezun olabilmek için en az bir dönem daha Yeditepe Üniversitesinde devam edecek olan öğrencilerimizden isteyenler Erasmus veya değişim programları ile eğitimlerine bir dönem yurt dışında devam etmek üzere başvuruda bulunabilirler.

 • Erasmus anlaşmaları bölümler arası yapılan bir anlaşmadır. Değişim anlaşmaları ise üniversite genelinde yapılır ve uluslarası ofis tarafından duyurulan kotalarla sınırlıdır. Anlaşmamız olan okullarla ilgili bölüm Erasmus/Exchange koordinatöründen bilgi alabilirsiniz. Her dönem için başvuru tarihleri Uluslararası Ofis tarafından duyurulur ve bölümümüzde de ilan edilir. Başvuru yapacak öğrencilerin Yeditepe uzantılı e-mail adresi almaları zorunludur. Başvurular online yapılmaktadır. Sistemde oluşturduğunuz formun çıktısını, 1 fotoğraf, kimlik fotokopisi ve transcriptiniz ile birlikte, bölümünüzün Erasmus/Exchange Koordinatörüne teslim etmeniz gerekmektedir.

 • Başvurunuzdan kısa bir süre sonra dil sınavına girmeniz gerekmektedir. Sınav tarihi Uluslararası ofis tarafından duyurulur. Dil sınavından en az 60 puan alan öğrenciler, bölüm Erasmus/Exchange koordinatörünün belirlediği bir tarihte sözlü sınava alınırlar. Başarı puanınıza ve gitmek istediğiniz okul ile ilgili kontenjana göre durumunuz belirlenir. Bunu takiben doldurmanız gereken tüm formlara ve yapmanız gereken işlemlere yine uluslararası ofisin sayfasından ulaşabilirsiniz.

 • Herhangi bir değişim programı ile bir dönem yurt dışına giden öğrencinin Üniversitesi’ndeki mali durumu aynen devam eder. Erasmus ile giden öğrenciler ayrıca hibe adı altında bir miktar maddi destek sağlanır. Bunun tutarı Uluslarası ofis tarafından duyurulur. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.

 • Aşağıda bölümümüzün 2017-2018 yılı itibari ile ERASMUS kapsamında anlaşmalı olduğu üniversiteler listelenmiştir. Yeni anlaşmalar için görüşmeler devam etmektedir. Ayrıca öğrencilerin talepleri ve girişimleri ile de yeni anlaşmalar yapılabilmektedir.

Lisans düzeyinde anlaşmamız olan okullar:

 • Hamburg University of Applied Sciences, Hamburg, Almanya
 • Aarhus University Science & Technology, Aarhus, Danimarka
 • Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Polonya
 • Agricultural University of Athens, Atina, Yunanistan
 • University of Parma, Department of Food and Drug, Food Processing Section, İtalya
 

Giden Öğrenciler İçin

Nasıl Başvururum?

Erasmus + - Non Erasmus Anlaşmaları

Gerekli Formlar

Erasmus+ Hibeleri

Gelen Öğrenciler için

Nasıl Başvururum?

Gerekli Formlar

Mezunlarımızdan Erasmus Hikayeleri

mezun Zeynep Merve Köse, Hamburg University of Applied Science, Almanya  

Merhaba arkadaşlar, Ben Zeynep Merve Köse. Gıda Mühendisliği bölümünden 2018 yılında mezun oldum ve şu anda Bizim Toptan Satış Mağazaları'nda Kalite Güvence Uzman Yardımcısı olarak çalışıyorum. Lisans eğitimimin 3. senesinde Almanya'da Hamburg University of Applied Science'ta bir dönem Erasmus yapma fırsatı yakaladım. Erasmus programının bana en büyük katkısı yabancı dilimin gelişmesi oldu. Öğrendiğim teorik İngilizce'nin yanında günlük konuşma dilinde de kendimi geliştirmemi sağladı. Erasmus boyunca birçok ülkeden insan ile vakit geçirme fırsatım olduğu için onların kültürleri hakkında bilgi edinmiş ve farklı bakış açıları kazanmış oldum. Ayrıca birçok ülkeyi gezip görme fırsatı yakaladım ve buralarda farklı tecrübeler kazandım. Gittiğim okulda başka bir eğitim sistemini deneyimleme ve aldığım dersler sayesinde bakış açımı geliştirme şansım oldu.

 

mezun Işıl Gürbüz, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Polonya    

Merhaba arkadaşlar, Ben Işıl Gürbüz. Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümüne 2013 yılında başladım ve 2018 senesinde mezun oldum. Şu anda Almanya’da Borgwaldt Flavor şirketinde Junior Flavorist olarak çalışmaktayım. Üniversitede ikinci senemi bitirdikten sonra Erasmus+ programı aracılığıyla Polonya’ya (Wroclaw University of Environment and Life Sciences) gittim. Burada dolu dolu 5 ay geçirdim. Kapsamlı bir çok derslere katılırken farklı uluslardan insanlarla tanıştım, arkadaş oldum. Bu süre içerisinde büyük bir aile gibi olduk ve unutulmaz anlar, dostluklar edindim. Gezmediğimiz şehir, tatmadığımız yemek veya eğlenmediğimiz bir nokta dahi kalmadı. Arkadaşlıklarımla beraber bulunduğumuz ülkenin kültürünü, insanlarını biraz da olsa dilini öğrendik. Beraber vakit geçirmemiz sebebiyle de hem kendimi hem okuduğum üniversiteyi hem de ülkemizi dünyaya tanıtmış oldum. Dönem boyunca aldığımız derslerde, pratikte ve kendi üniversitemdeki derslerde yardımcı olabilecek bilgiler de öğrendim. Yaşadıklarımı ufak da olsa anlatırken ne kadar güzel ve verimli bir sömestr geçirdiğimi tekrar tekrar anlıyorum. Şimdi ise orada beraber olduğum arkadaşlarımla hala irtibat içerisindeyim ve bir çoğuyla da görüşmekteyim. Sadece arkadaşlık bağları değil, mesleki açıdan da bir çok artısı olduğuna inandığım Erasmus+ programını siz değerli arkadaşlarımın denemesini gönülden ister ve desteklerim. Başarılar dilerim.

 

mezun Elif Piranlıoğlu, Aarhus University of Applied Sciences, Danimarka  

Merhaba arkadaşlar, 2017 yılı Gıda Mühendisliği mezunlarından biriyim. Şuan Marmara Üniversitesinde Biyomühendislik alanında yüksek lisans yapıyorum. Mezun olduktan sonra yüksek lisans yapmaya karar verdiğimde mülakatlarda lisans eğitimim sırasında Erasmus programına katıldığım için diğer öğrencilerden bir adım öndeydim. Yeni kültürlerle, yeni insanlarla, yeni yerlerle ve yeni bir benle tanışmak için Erasmus programı dahilinde Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi’ne gittim. Gitmeden önce büyük endişelerim ve korkularım vardı fakat gerek bölümdeki hocalarım gerekse ailemin desteğiyle hiç bilmediğim bir dünyaya adım attım. Derslerde hiç zorluk çekmedim çünkü benim gittiğim okuldaki hocaların dersi anlatımlarıyla kendi hocalarımın ders anlatım tarzları aynıydı; gayet anlaşılır ve netti. Dil açısından hiç zorluk çekmedim hatta sürekli İngilizce konuşmak zorunda olduğum için İngilizce diline olan hakimiyetim arttı. Kişisel gelişimim olarak da birçok faydasını gördüğüm bu programı fırsatı olan bütün arkadaşlarıma tavsiye ederim.

 

Staj

Staj Bölüm Koordinatörü: Prof. Dr. F. Yeşim Ekinci

Staj Hakkında Bilinmesi Gerekenler:

 • Gıda Mühendisliği Bölüm stajları “Mühendislik Fakültesi Staj Usul Uygulama Esasları (YÜMFSUE)” çerçevesinde yürütülür. YÜMFSUE dışında uygulamaları içeren konular Bölüm Staj Koordinatörüne iletilerek Bölüm Kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda değerlendirilir.
 • Gıda Mühendisliği lisans öğrencileri 1 adet zorunlu staj yapmakla yükümlüdür. Ayrıca, istenilirse Üniversitemiz gönüllü olarak yapılacak 2 ve 3. staja sigorta ödemesi yapmaktadır.
 • Zorunlu stajın gıda bilimi, gıda teknolojisi ve gıda mühendisliği alanlarında olması esastır. Bu kapsamda öğrenciler zorunlu stajlarını tercihen Gıda İşletmelerinin üretim, Ar-Ge, kalite kontrol gibi birimlerinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Gıda Ar-Ge Merkezleri’ne ait laboratuvarlar ve Akreditasyonu olan özel laboratuvarlarda da yapabilirler.
 • Zorunlu staj yapılabilmesi için FDE 203 ve FDE 226 derslerinin tamamlanmış olması gereklidir.
 • Zorunlu staj süresi minimum 20 iş günü olup aralıksız yapılmalıdır. İşyeri Cumartesi günleri de çalışıyorsa, bu günler de iş günü olarak kabul edilir. Staj yaparken öğrencinin ders almaması gerekir. Yaz okulunda ders alınıyorsa, staj ancak yaz okulu bittikten sonra güz dönemi başlayıncaya kadar olan sürede yapılabilir. Staj dönem içine bir gün dahi uzayamaz.
 • Ayrıca, YÜMFSUE kapsamında Üniversitemiz ile staj yapılacak kurum arasında iş birliği anlaşması imzalanması ve 6. dönem sonrasında olması koşulu ile eğitim dönemi boyunca devam eden (en fazla 45 iş günü) Uzun Dönem iş deneyim stajı da yapılabilmektedir. Yapılan bu staj da zorunlu staj olarak değerlendirilebilir.
 • Zorunlu stajın uzun dönem staj olarak yapılması durumunda, staj defterinin yapılan gün sayısı kadar doldurulması gerekmektedir.
 • Staj yapmayı planlayan öğrenci staj yapacağı yeri, Üniversitemiz Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Birimi aracılığı (https://ogrencimerkezi.yeditepe.edu.tr/tr/kariyer-gelisim-ve-mezunlarla-iletisim) veya kendi imkânları ile bulabilir.
 • Ayrıca, Bölüm öğretim üyelerine firmalar tarafından gönderilen staj ilanları “yeditepefde@googlegroups.com” ve “COADSYS” FDE XXX duyuru sayfasında paylaşılmaktadır. Bununla birlikte, Üniversitemizde bulunan birçok öğrenci kulübü bu konuda kendi ağlarını oluşturmuştur ihtiyaç duyan öğrenciler bu kulüpler ile bağlantıya geçebilir.
 • Staj yapılması planlanan kuruma ne kadar erken başvuru yapılırsa kabul edilme ihtimali o kadar yüksek olacaktır.
 • Staj günü hesaplanırken, iş kanununda belirtildiği üzere fiili olarak çalışılan iş günü esas alınmalıdır. Resmî tatiller, bayramlar vb. özel günler staj günü olarak sayılmamaktadır.
 • Staj yapılacak firma/birim ve staj süresi uygunluğunun onayı bölüm Staj Koordinatöründen alındıktan sonra staja başlamadan en az 4 hafta önce staj başvuru evrakları Gıda Mühendisliği Bölüm Sekreteri “Selma Aka Dinç’e teslim edilir. Staj başlama tarihine yakın teslim edilen evraklar kabul edilmeyecektir.
 • Stajını tamamlayan öğrencilerin, web sayfasında ilan edilen tarihte firma tarafından imza ve kaşelenmiş staj defteri, stajyer değerlendirme formu ve staj değerlendirme formlarını Staj Koordinatörüne teslim edilmek üzere, imza karşılığı bölüm sekreterine teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerekli belgeler:

Başvuru Süreci:

 • Başvuru ve Onay formundaki ilk sayfa doldurulur ve bölüm başkanına imzalatıldıktan sonra şirkete teslim edilir. İkinci sayfa ise şirket tarafından doldurulup bölüm staj sorumlusuna teslim edilir.
 • Ön bilgi formunda belirtilen evraklar eksiksiz bir şekilde tamamlandıktan sonra, doldurulup bölüm staj sorumlusuna teslim edilir.

Formlar:

Öğrencilerin stajlarını yapacakları firma ve staj süresi belirlendiğinde Gıda Mühendisliği Bölümü, bölüm sekreteri “Selma Aka Dinç’e” dilekçelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Staj Defteri Doldururken Dikkat Edilmesi Gereken Konular için Tıklayınız

 • Defterde bulunması gereken bilgilerin sınırları tam anlamıyla sizin yapacağınız stajla belirlenecektir.
 • Günlük raporda staj yaptığınız günün sayılması için o gün içerisinde iş yaparak ya da gözlem yaparak işyerindeki işleyişe dair öğrendiğiniz yeni şeyleri deftere yansıtmanız gerekmektedir.
 • Genel raporda işyerinin tanımı, yapılan işlerin kapsamı, süreçler (iş/üretim/paketleme/tedarik vb) ve iş tanımlarının anlatılması beklenir.
 • Staj defteri bilgisayarda belirtilen formata uygun şekilde yazılmalıdır.
 • Staj defteri İngilizce doldurulacaktır. Ancak karşılığını bulmakta zorlandığınız terimleri açıklamayla birlikte Türkçe ifade edebilirsiniz. Gerekli görülen yerlere bilgisayardan alınan çıktılar yapıştırılabilir.
 • Staj defteri okulun açılmasına takiben Staj Koordinatörü tarafından bildirilen tarihte Bölüm Sekreterliğine eksiksiz teslim edilir. Geç getirilen defterler kabul edilmeyecektir.
 • Stajyer değerlendirme raporu (şirket tarafından doldurulacak) “yeditepegida@yeditepe.edu.tr” mail adresine değerlendirmeyi yapan firma yetkilisi tarafından gönderilmesi gerekmektedir.

Dokümanlar:

İletişim Bilgileri

Bölüm Sekreterliği: Selma Aka Dinç

e-mail: selma.dinc@yeditepe.edu.tr

Tel: 0 216 578 0000-1418 Fax: 0 216 578 0400

Cumartesi, 13 Şubat, 2021 - 14:46
Revize edilen Gıda Mühendisliği Bölümü Bahar 2021 Eğitim-Öğretim Dönemi Kayıt Kuralları'na erişmek için tıklayınız.
Cumartesi, 13 Şubat, 2021 - 13:04
Bahar 2021 dönemi İşletme veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü ile konsantrasyon yapmak isteyen tüm öğrencilerimizin 15.02.2021 tarihi saat 10:00' a kadar moodle FDE XXX üzerinden paylaşılan anketi doldurması gerekmektedir. İlgili linke ulaşmak için tıklayınız!  
Cuma, 12 Şubat, 2021 - 14:58
İlk podcast yayınımız Spotify'da yayınlanmıştır! Başarılı öğrencimiz Klodya Şaboy'un gözünden Yeditepe Gıda'yı dinlemek için tıklayınız!  
Cuma, 12 Şubat, 2021 - 13:00
Gıda Mühendisliği Bölümü Bahar 2021 Eğitim-Öğretim Dönemi Kayıt Kuralları'na erişmek için tıklayınız.
Çarşamba, 3 Şubat, 2021 - 21:36
Gıda Mühendisliği lisans öğrencilerimizden Fatma Beray Akyüzlü ve Aleyna Turan, Prof. Dr. F. Yeşim Ekinci ve Doktora Öğrencisi Gizem Özan danışmanlığında hazırlanan proje önerisi ile “TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı” kapsamında destek almaya hak...
Cumartesi, 27 Şubat, 2021 - 19:30
Cumartesi, 27 Şubat, 2021 - 17:28
Festival programı ve oturum katılım linkleri için lütfen tıklayınız.  
Salı, 23 Şubat, 2021 - 09:32
Gıda Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı değerli hocamız Doç. Dr. Özlem Güçlü Üstündağ'ın "Sürdürülebilir Gıda Sistemleri" adlı konuşmasıyla yer alacağı Sürdürülebilir Beslenme Semineri'ne tüm öğrencilerimiz davetlidir. Kayıt için lütfen tıklayınız.
Pazartesi, 22 Şubat, 2021 - 15:46
GOBİ'21 etkinliğine kayıt olmak ve detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Cumartesi, 20 Şubat, 2021 - 21:15
Temel Matlab seminerine katılmak ve kayıt olmak için lütfen tıklayınız.