• Türkçe
 • English

Gıda Mühendisliği Bölümü Nedir?

Gıda Mühendisliği, gıda ürünlerinin, tüketiciye kaliteli ve güvenli olarak sunulması için, tüm süreçlerin (tedarik, Ar-Ge, üretim, kalite kontrol, ambalajlama, depolama ve lojistik) eksiksiz ve standartlara uygun olarak tasarlandığı, takip edildiği ve yönetildiği çok disiplinli bir mühendislik dalıdır.

Günümüzde gıda sektöründe her geçen gün yeni yeni gıda ürünlerinin satış yerlerindeki raflarda yerlerini aldığını görebiliriz. Sektördeki bu kadar hızlı ilerleme, insan ihtiyaçlarının artması ve sağlıklı bir toplum olma yolundaki ilerlemeden kaynaklı, üretilen gıdaların güvenli şekilde üretilmesi, işlenmesi, dağıtılması ve paketlenmesi sırasında bir kısım kuralları da beraberinde getirir. Gıda mühendisi, gıda üretiminde ve sayılan aşamalarda olmazsa olmaz personeldir. Gıda Mühendisi bu aşamalara nezaret eder ve çalışan personeli bu anlamda talimatlandırır.

Gıda Mühendisleri, hammadde şeklinde bulunan gıdaların değerlendirilmesi, besinlerin korunma şartlarına uygun olarak muhafaza edilmesi, geri dönüşüme uygun olan besinlerin oluşturulması, besin çeşitliliğinin mümkün olduğu kadar artırılmasına yönelik çalışmalar yapar ve bu kapsamda eğitimler verir.

Gıda Mühendisliği Bölümü de yukarıda sayılan nitelikteki uygulama ve işleri yapabilecek gerekli donanıma sahip bireyleri yetiştirmeyi amaçlayan 4 yıllık bir lisans programıdır.

Yeditepe Gıda - Özgün Müfredatı ile Yenilikçi Eğitim Modeli Sunuyor

Yeditepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünde dört yıllık eğitim verilmektedir. Programın eğitim dili İngilizcedir.

Yeditepe Gıda - Özgün Müfredatı ile Yenilikçi Eğitim Modeli Sunuyor

Yeditepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünde dört yıllık eğitim verilmektedir. Programın eğitim dili İngilizcedir.

Özgün Müfredat

Yenilikçi Eğitim Modeli ile YEDİTEPE GIDA

İşletme ve Gastronomi Bölümleri ile Konsantrasyon Programları

Gıda İşletme Programı

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tanıtım Broşürü

bolum_cark.jpg

Bölüm Başkanımız Gıda Mühendisliğini Anlatıyor

Gıda Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralama

Üniversite Adı

Bölüm

Puan Türü

Kont.

Taban Puanı

Başarı Sırası

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Gıda Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)

SAY

10

385,4556

76580

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Gıda Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu)

SAY

10

Dolmadı

Dolmadı

Gıda Mühendisliği Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2020/2021 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

 

Gıda Mühendisliği Burs İmkânları

Öğrencilere farklı burs imkânları Yeditepe Üniversitesi tarafından sunulur. Öğrenciler Gıda Mühendisliği Burs İmkânları sayfasını inceleyerek burs olanakları hakkında detaylı bilgi alabilirler. Buradan ilgili sayfaya ulaşabilir, bölümleri ve burs imkânlarını inceleyebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği Okumak

İnsanlık var olduğu sürece gıda mühendisliği mesleği de bu yaşam alanında yerini bulur. Özellikle son yıllarda gıda sistemleri ve çevredeki değişimler, insanların gıdaya bakış açısı, güvenlik açısından yer alan riskler nedeniyle gıda mühendisliği meslek grubu daha da önemli hale geldi. İçinde yaşanılan dünya global bir yaşam alanı halini almıştır. Dünya’nın öbür ucunda üretilen bir gıdayı ertesi gün ülkemizde bulabilir ve tüketme şansına sahip olabiliriz. Tabi ki bunların taşınması, bir yerden bir yere nakledilmesi sırasında, tarladan sofralara yer alan aşamalarda gıda mühendisliğinin temel amacı, tüketiciye güvenli, sağlıklı ve iyi kalitede gıdalar sunabilmektir.  

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde disiplinler üstü bir yaklaşımla sadece mühendislik eğitimi değil, bunun yanında gıda güvenliği, sağlık ve beslenme, gastronomi ve mutfak sanatları, girişimcilik, işletme gibi alanlarda da öğrencilere uzmanlık kazandırılmaya çalışılır. Bu kapsamda farklı alanlarda konsantrasyon programları oluşturulur. Bu konsantrasyon programlarının içerisinde beslenme ve diyetetik bölümü, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve işletme bölümü yer alır. Uygulamalı bir bölüm olan Gıda Mühendisliği Bölümü’nde dünyanın en iyi üniversitelerinde bulunan gelişmiş bir laboratuvar altyapısı mevcuttur. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin lisansüstü eğitimlerinin özellikle yurtdışında prestijli bir okuldan olmasına dikkat edilir. Sektörle olan ilişkiler sadece projeler kapsamında değildir. Bölümün ilgi alanı olan sektör, birebir derslerde yer alır. Özellikle tasarım derslerinde uygulamalı alanlarda her hafta sektörden birisinin gelmesine özen gösterilir. Bunun dışında öğrencilerin fabrika ziyaretleri son derece yaygın bir eğitim koludur. Derslerde gıda sektörünün önde gelen firmalarına ziyaretlerde bulunulur, öğrencilerin üretim tesislerini görmeleri sağlanır.

Yeditepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği mesleğinin artık daha disiplinler üstü bir yaklaşımla, farklı alanları da içine alan, geçmişten gelen klasik gıda mühendisliği eğitiminin yanı sıra inovasyonun, dijitilasyonun sürdürülebilirliğin içerisinde yer aldığı yeni bir meslek dalı olarak öğrencilerin bu donanımlarla yetiştirilmesi hedeflenir. Türkiye’deki Gıda Mühendisliği bölümü sıralama listesine bakılırsa Yeditepe Üniversitesi’nin kayda değer konumu öğrencilerin üst tercih sıralarında yer almasının başlıca nedenidir.

Gıda Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Gıda mühendisliği Bölümünü başarı ile tamamlayıp lisans diplomasına kavuşan Gıda Mühendisleri çalıştıkları birimlerde aşağıda belirtilen görevleri yaparlar.

 • Yiyeceklerde kullanılan katkı maddelerinin denetimini yapmak,
 • Üretilecek yeni ürünlere yönelik fikirler geliştirmek,
 • Projelerin kapsamını değerlendirip karar vermek,
 • Gıda ürünlerinin tariflerini değerlendirmek, gerekirse değiştirmek,
 • Gıda numunelerini test etmek,
 • Üretim esnasında kullanılan ekipman ve sistemlerin değerlendirmesini yapmak,
 • Gıdaların işlenme, paketlenme, korunma sürecindeki teknikleri gözden geçirmek,
 • Üretim ve performans değerlendirmesi yapmak.

Gıda mühendisleri, fabrika, restoran, catering firması, ofis ve laboratuvar da dâhil olmak üzere çok çeşitli alanlarda iş imkanı bulabilirler. Aynı zamanda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birimlerinde görev alabilirler. Bunun yanında gıda mühendisleri yüksek lisans yaparak mesleki kariyerlerine öğretim elemanı olarak devam edebilirler.

Mezunlarımız sektörün önde gelen firmalarında çoğunlukla Ar-Ge, Kalite kontrol, Satın alma ve Pazarlama gibi alanlarda çalışmalarının yanı sıra Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde Biyoteknoloji, İşletme, Biyomühendislik, Mühendislik Yönetimi, Gıda Mühendisliği ve Pazarlama gibi pek çok farklı bölümlerde yüksek lisans/doktora yapıyorlar.

Mezunlarımızın Başarı Hikayeleri

Mezunlarımız nerelerde çalışıyorlar?

Mezunlarımız hangi alanlarda Yüksek Lisans/Doktora yapıyorlar?

Mezunlarımız hangi üniversitelerde Yüksek Lisans/Doktora yapıyorlar?

Vizyon Misyon ve Eğitim Amaçları

Vizyon

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü̈, gıda sisteminin küresel ve yerel ölçekte sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda insan sağlığı ve çevre odaklı olarak etik bir şekilde işlemesi ve dönüştürülmesi için gereken bilimsel ve teknolojik bilgileri üreten; bu bilgilerin çağın sorunlarının çözümünde disiplinler üstü sistematik bir yaklaşımla ulusal ve uluslararası ölçekte kullanılabilmesi için çalışan, üretilen bilgi ve çözümlerin sistemin tüm paydaşları tarafından (özel sektör, sivil toplum, kamu) etkin olarak kullanılması için gereken faaliyetleri (teknoloji transfer, bilimsel iletişim) yürüten, ve gıda sistemini etkileyen politikaların oluşumuna aktif olarak katkıda bulunan bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

Misyon

Bölümümüzün amacı, gıda sistemini iyi tanıyan, sistemin küresel ve yerel boyutta insan sağlığı, çevre, sosyal adalet, ve ekonomik kalkınma üzerine etkisini gerçekçi ve objektif olarak irdeleyebilen; sistemin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda işlemesine, dönüşümüne katkıda bulunmak için gerekli akademik (teknik ve teknolojik), sosyal ve bilişsel bilgi ve becerilere sahip; ve bu bilgi ve becerileri bilim ve teknolojideki güncel gelişmeler ışığında inovatif ve yaratıcı yöntemlerle uygulayabilecek mezunlar yetiştirmektir.

Program Eğitim Amaçları

Gıda Mühendisliği Bölümü’nün eğitim amaçları, mezunlarımıza kazandırmayı hedeflediğimiz temel unsurları kapsamaktadır ve aşağıdaki gibidir:

Gıda mühendisliği, gıda mevzuatı, gıda bilimi ve teknolojisi konularında kapsamlı bilgi ve beceriler ile donanımlı; bu bilgi ve becerileri, güncelleyip geliştirecek yetkinliğe sahip; kazandığı bilgi ve becerileri sistematik, çözüm odaklı ve yenilikçi bir yaklaşımla gıda zincirinin her aşamasında, araştırma ve geliştirme alanında, kamuda, akademide ve sivil toplumda ulusal ve uluslararası düzeyde etkin kullanabilen; insan ve çevre sağlığı odaklı, adil ve etik bir gıda sistemi oluşturulmasına katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmeyi amaçlar.

Bologna Süreci

Bologna Sürecinde esas olan öğrenci ile öğretim elemanlarını güncel gelişmeler çemberinde yakınlaştırmaktır. Sürecin temelinde öğrenci yer alır. Bu kapsamda Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Avrupa Birliği’nin seçkin üniversitelerinin eğitim programları ile arasındaki standarttan sapma uygulamalarını gidermeyi amaçlar. Bu sayede öğrenciler daha bilinçli ve donanımlı şekilde eğitim faaliyetlerine devam ederler.

Lisans Programı (2017) Bologna Bilgi Paketine erişmek için tıklayınız.

Çift Anadal ve Yandal Olanakları

ÇAP/Yandal Bölüm Koordinatörü: Doç. Dr. Özlem Güçlü Üstündağ

Kayıtlı oldukları lisans programında başarılı olan öğrenciler çift anadal ve yandal programları aracılığıyla ilgi duydukları başka bir alanda eğitim alabilirler. 

Çift anadal ve yandal programlarına başvuru, kabul, devam, çıkarılma ve mezuniyet esasları için tıklayınız (Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Madde 30-35).

Çift anadal programına kabul edilen öğrenciler çift anadal programı kapsamında alınması gereken tüm dersleri başarıyla tamamladıklarında ikinci bir lisans diploması almaya hak kazanırlar. Çift anadal programları kapsamında eşdeğer sayılan ve öğrencinin alması gereken dersler ve tamamlaması gereken kredi toplamları Çift Anadal Programlarında belirlenmiştir.

Gıda Mühendisliği Bölümü Çift Anadal Programları 

 • Beslenme ve Diyetetik                                                                                                                    
 • Biyomedikal Mühendisliği                                                                                                                 
 • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
 • Genetik ve Biyomühendislik
 • Fizik
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Bilgisayar Mühendisliği            

 Bölümümüz öğrencilerinden olan ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Çift Anadal yapan Şeymanur Öztürk, program hakkındaki deneyimlerini bizlerle paylaştı.

 

 

 

Gıda Mühendisliği Bölümü Yandal Programı

Gıda Mühendisliği Yandal Programına kabul edilen öğrenciler programda yer alan dersleri tamamladıklarında Gıda Mühendisliği Yandal Sertifikası almaya hak kazanırlar.

Gıda Mühendisliği Bölümü Yandal Programı için tıklayınız.

Gıda Mühendisliği öğrencilerinin Yandal yapabileceği Bölümler için tıklayınız.​

 

Bölümümüz ile yan dal yapan öğrenci sayısı: 21

Bölümümüz ile çift anadal yapan öğrenci sayısı: 5

 

Erasmus & Exchange

Erasmus Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Özge Taştan

Yeditepe Öğrencileri

 • Genel not ortalaması (CGPA) 2.20 ve üzerinde olan, Yeditepe Üniversitesi’nde en az bir akademik dönemi tamamlamış ve döndüğünde de mezun olabilmek için en az bir dönem daha Yeditepe Üniversitesinde devam edecek olan öğrencilerimizden isteyenler Erasmus veya değişim programları ile eğitimlerine bir dönem yurt dışında devam etmek üzere başvuruda bulunabilirler.

 • Erasmus anlaşmaları bölümler arası yapılan bir anlaşmadır. Değişim anlaşmaları ise üniversite genelinde yapılır ve uluslarası ofis tarafından duyurulan kotalarla sınırlıdır. Anlaşmamız olan okullarla ilgili bölüm Erasmus/Exchange koordinatöründen bilgi alabilirsiniz. Her dönem için başvuru tarihleri Uluslararası Ofis tarafından duyurulur ve bölümümüzde de ilan edilir. Başvuru yapacak öğrencilerin Yeditepe uzantılı e-mail adresi almaları zorunludur. Başvurular online yapılmaktadır. Sistemde oluşturduğunuz formun çıktısını, 1 fotoğraf, kimlik fotokopisi ve transcriptiniz ile birlikte, bölümünüzün Erasmus/Exchange Koordinatörüne teslim etmeniz gerekmektedir.

 • Başvurunuzdan kısa bir süre sonra dil sınavına girmeniz gerekmektedir. Sınav tarihi Uluslararası ofis tarafından duyurulur. Dil sınavından en az 60 puan alan öğrenciler, bölüm Erasmus/Exchange koordinatörünün belirlediği bir tarihte sözlü sınava alınırlar. Başarı puanınıza ve gitmek istediğiniz okul ile ilgili kontenjana göre durumunuz belirlenir. Bunu takiben doldurmanız gereken tüm formlara ve yapmanız gereken işlemlere yine uluslararası ofisin sayfasından ulaşabilirsiniz.

 • Herhangi bir değişim programı ile bir dönem yurt dışına giden öğrencinin Üniversitesi’ndeki mali durumu aynen devam eder. Erasmus ile giden öğrenciler ayrıca hibe adı altında bir miktar maddi destek sağlanır. Bunun tutarı Uluslarası ofis tarafından duyurulur. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.

 • Aşağıda bölümümüzün 2017-2018 yılı itibari ile ERASMUS kapsamında anlaşmalı olduğu üniversiteler listelenmiştir. Yeni anlaşmalar için görüşmeler devam etmektedir. Ayrıca öğrencilerin talepleri ve girişimleri ile de yeni anlaşmalar yapılabilmektedir.

Lisans düzeyinde anlaşmamız olan okullar:

 • Hamburg University of Applied Sciences, Hamburg, Almanya
 • Aarhus University Science & Technology, Aarhus, Danimarka
 • Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Polonya
 • Agricultural University of Athens, Atina, Yunanistan

Giden Öğrenciler İçin

Nasıl Başvururum?

Erasmus + - Non Erasmus Anlaşmaları

Gerekli Formlar

Erasmus+ Hibeleri

Gelen Öğrenciler için

Nasıl Başvururum?

Gerekli Formlar

Mezunlarımızdan Erasmus Hikayeleri

Zeynep Merve Köse, Hamburg University of Applied Science, Almanya

Işıl Gürbüz, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Polonya

Elif Piranlıoğlu, Aarhus University of Applied Sciences, Danimarka

Staj

Staj Hakkında Bilinmesi Gerekenler:

 • Gıda Mühendisliği Bölüm stajları “Mühendislik Fakültesi Staj Usul Uygulama Esasları (YÜMFSUE)” çerçevesinde yürütülür. YÜMFSUE dışında uygulamaları içeren konular Bölüm Staj Koordinatörüne iletilerek Bölüm Kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda değerlendirilir.
 • Gıda Mühendisliği lisans öğrencileri 1 adet zorunlu staj yapmakla yükümlüdür. Ayrıca, istenilirse Üniversitemiz gönüllü olarak yapılacak 2 ve 3. staja sigorta ödemesi yapmaktadır.
 • Zorunlu stajın gıda bilimi, gıda teknolojisi ve gıda mühendisliği alanlarında olması esastır. Bu kapsamda öğrenciler zorunlu stajlarını tercihen Gıda İşletmelerinin üretim, Ar-Ge, kalite kontrol gibi birimlerinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Gıda Ar-Ge Merkezleri’ne ait laboratuvarlar ve Akreditasyonu olan özel laboratuvarlarda da yapabilirler.
 • Zorunlu staj yapılabilmesi için FDE 203 ve FDE 226 derslerinin tamamlanmış olması gereklidir.
 • Zorunlu staj süresi minimum 20 iş günü olup aralıksız yapılmalıdır. İşyeri Cumartesi günleri de çalışıyorsa, bu günler de iş günü olarak kabul edilir. Staj yaparken öğrencinin ders almaması gerekir. Yaz okulunda ders alınıyorsa, staj ancak yaz okulu bittikten sonra güz dönemi başlayıncaya kadar olan sürede yapılabilir. Staj dönem içine bir gün dahi uzayamaz.
 • Ayrıca, YÜMFSUE kapsamında Üniversitemiz ile staj yapılacak kurum arasında iş birliği anlaşması imzalanması ve 6. dönem sonrasında olması koşulu ile eğitim dönemi boyunca devam eden (en fazla 45 iş günü) Uzun Dönem iş deneyim stajı da yapılabilmektedir. Yapılan bu staj da zorunlu staj olarak değerlendirilebilir.
 • Zorunlu stajın uzun dönem staj olarak yapılması durumunda, staj defterinin yapılan gün sayısı kadar doldurulması gerekmektedir.

Ayrıca, Bölüm öğretim üyelerine firmalar tarafından gönderilen staj ilanları “yeditepefde@googlegroups.com” ve “COADSYS” FDE XXX duyuru sayfasında paylaşılmaktadır.  Bununla birlikte, Üniversitemizde bulunan birçok öğrenci kulübü bu konuda kendi ağlarını oluşturmuştur ihtiyaç duyan öğrenciler bu kulüpler ile bağlantıya geçebilir.

 • Staj yapılması planlanan kuruma ne kadar erken başvuru yapılırsa kabul edilme ihtimali o kadar yüksek olacaktır.
 • Staj günü hesaplanırken, iş kanununda belirtildiği üzere fiili olarak çalışılan iş günü esas alınmalıdır. Resmî tatiller, bayramlar vb. özel günler staj günü olarak sayılmamaktadır.
 • Staj yapılacak firma/birim ve staj süresi uygunluğunun onayı bölüm Staj Koordinatöründen alındıktan sonra staja başlamadan en az 4 hafta önce staj başvuru evrakları Gıda Mühendisliği Bölüm Sekreteri “Selma Aka Dinç’e teslim edilir. Staj başlama tarihine yakın teslim edilen evraklar kabul edilmeyecektir.
 • Stajını tamamlayan öğrencilerin, web sayfasında ilan edilen tarihte firma tarafından imza ve kaşelenmiş staj defteri, stajyer değerlendirme formu ve staj değerlendirme formlarını Staj Koordinatörüne teslim edilmek üzere, imza karşılığı bölüm sekreterine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İletişim Bilgileri

Bölüm Sekreterliği: Selma Aka Dinç

e-mail: selma.dinc@yeditepe.edu.tr

Tel: 0 216 578 0000-1418 Fax: 0 216 578 0400

 

Staj belgeleri:

 

Staj Defteri Doldururken Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

 • Defterde bulunması gereken bilgilerin sınırları tam anlamıyla sizin yapacağınız stajla belirlenecektir.
 • Günlük raporda staj yaptığınız günün sayılması için o gün içerisinde iş yaparak ya da gözlem yaparak işyerindeki işleyişe dair öğrendiğiniz yeni şeyleri deftere yansıtmanız gerekmektedir.
 • Genel raporda işyerinin tanımı, yapılan işlerin kapsamı, süreçler (iş/üretim/paketleme/tedarik vb) ve iş tanımlarının anlatılması beklenir.
 • Staj defteri bilgisayarda belirtilen formata uygun şekilde yazılmalıdır.
 • Staj defteri İngilizce doldurulacaktır. Ancak karşılığını bulmakta zorlandığınız terimleri açıklamayla birlikte Türkçe ifade edebilirsiniz. Gerekli görülen yerlere bilgisayardan alınan çıktılar yapıştırılabilir.
 • Staj defteri okulun açılmasına takiben Staj Koordinatörü tarafından bildirilen tarihte Bölüm Sekreterliğine eksiksiz teslim edilir. Geç getirilen defterler kabul edilmeyecektir.
 • Stajyer değerlendirme raporu (şirket tarafından doldurulacak) “yeditepegida@yeditepe.edu.tr” mail adresine değerlendirmeyi yapan firma yetkilisi tarafından gönderilmesi gerekmektedir.
 •  
Salı, 12 Ocak, 2021 - 10:49
  Bölümümüzde üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla ortak projeler yürütülmesinin yanı sıra hizmet alımı şeklinde talep edilen endüstriyel analiz hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Ayrıca, endüstriyel hizmetler kapsamında bölümümüz öğretim üyeleri tarafından gıda sanayinin...
Pazar, 3 Ocak, 2021 - 22:57
Güz 2020 Ders Çıktı ve Öğretim Üyesi Değerlendirme Anketi olmak üzere iki ayrı anket Güz 2020 döneminde açılan tüm Bölüm derslerinin COADSYS sayfasına eklenmiştir.  Ders Çıktı Değerlendirme Anketi 13 Ocak 23:59 tarihinde erişime kapatılacaktır. Ders Çıktı Değerlendirme Anketi ilgili...
Çarşamba, 30 Aralık, 2020 - 13:35
  Değerli Bilim İnsanları,   Bilimi kamuoyu gündemine getirerek; gelecek kuşaklar için ilham verici bir etkinlik gerçekleştirmek ve Türkiye’nin geleceğine katkı yapan bilim insanlarına kamuoyu önünde teşekkür etmek amacıyla 2012 yılından bu yana Bilim Kahramanları Derneği olarak...
Cuma, 18 Aralık, 2020 - 19:35
Staj Hakkında Bilinmesi Gerekenler: Gıda Mühendisliği Bölüm stajları “Mühendislik Fakültesi Staj Usul Uygulama Esasları (YÜMFSUE)” çerçevesinde yürütülür. YÜMFSUE dışında uygulamaları içeren konular Bölüm Staj Koordinatörüne iletilerek Bölüm Kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda...
Cuma, 18 Aralık, 2020 - 11:22
Her sene gerçekleşen "Öğrencilerin Nobel Ödülü" olarak adlandırılan Hult Prize yarışmasının bu seneki konusu "Food for Good" kapsamında, bölümümüz öğrencilerinden Klodya Şaboy, Seren Avcı, Yaren Durmuş ve Üniversitemizin Sosyoloji Bölümünde okumakta olan Özge Ateş, "Buğdaydan Ekmeğe" projesi ile...
Cuma, 15 Ocak, 2021 - 17:05
Üniversitemiz tarafından satın alınmış olan MATLAB yazılım lisansının tanıtımının yapılacağı ve eğitime dair tüm soruların cevaplanacağı online meetinge tüm öğrencilerimiz davetlidir. Toplantıya katılmak için tıklayınız.
Salı, 12 Ocak, 2021 - 20:43
Unilever WizaRDs başvuruları açıldı! Unilever’in inovatif ve öncü Ar-Ge dünyasını keşfedeceğiniz, ürün kategorilerini ve Ar-Ge ekibini yakından tanıyacağınız heyecan dolu bir gün ve uzun dönem staj imkanları için lütfen tıklayınız!    
Cuma, 8 Ocak, 2021 - 22:14
Endüstriyel tasarım ve Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşecek olan multidisipliner workshop "Circular Design: From Food Waste to Biomaterial" yarın başlıyor!  
Çarşamba, 6 Ocak, 2021 - 10:13
TGDF Akademi tarafından Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilecek olan eğitimlere erişmek ve daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.
Pazar, 27 Aralık, 2020 - 22:22
Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Seminerleri kapsamında 30 Aralık Çarşamba günü Kök Projekt ve Maide Mutfak kurucu ortağı Shirley Kaston bizlerle birlikte olacak. Seminere tüm öğrencilerimiz davetlidir.