• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE236
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu derste, öğrencinin şekil değiştirebilen cisim mekaniğinin temel kavramlarını kullanarak basit yapı elemanlarında gerilme ve deformasyon hesaplarını yapabilmektir.
Dersin İçeriği: 

Yapı elemanlarında eksenel yük ve deformasyon kavramları; Tek eksenli çekme deneyi ve gerilme-şekil değiştirme diyagramları; Burulma yükü altında gerilmeler; Basit eğilme altında gerilmeler; Hiperstatik sistemlerin çözümü; Kompozit elemanlarda gerilme hesabı; Basit eğilme altında plastik moment kapasitesi hesabı; Basit kirişlerde kesme ve moment diyagramları; Kirişlerde kritik kesitlerde eksenel ve kayma gerilmeleri hesapları; İnce cidarlı yapı elemanlarında kayma gerilmeleri; Gerilme dönüşümü, asal gerilmeler ve Mohr dairesi; Eksenel yük ve eğilme etkisi altında gerilme hesabı; Basit kirişlerde deplasman eğrisinin çıkartılması; Enerji metodları veya virtüel iş prensibi uygulanarak deplasman hesabı; Kolonlarda stabilite ve burkulma hesabı.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 5: Problem çözme ödevi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: Kısa sınav

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari