• Türkçe
  • English
Dr. Öğr. Üyesi
Özgür Köylüoğlu
Bölüm Başkanı
Prof. Dr.
Mehmet Murat Monkul
Akademisyen
Prof. Dr.
Turan Özturan
BU İnşaat Mühendisliği/E.
Doç. Dr.
Gülten Polat
Akademisyen
Doç. Dr.
Hakkı Oral Özhan
Bölüm Başkan Yrd.
Dr. Öğr. Üyesi
Almıla Uzel
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Eren Vuran
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Erkan Şenol
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Günseli Erdem Altın
Akademisyen
Dr.
Selçuk İz
İz İnşaat
Öğretim Görevlisi
Cem Özer
Statica'da İnş. Yük. Müh.
Araştırma Görevlisi
Şükrü Efe Ölgün
Doktora Öğrencisi (İTÜ)
Araştırma Görevlisi
Yunus Emre Tütüncü
Doktora Öğrencisi (İÜC)
Lisansüstü Bursiyer
Ece Nur Yorgancı
Yüksek Lisans Öğrencisi
Lisansüstü Bursiyer
Mehmet Saraç
Yüksek Lisans Öğrencisi