• Türkçe
  • English

1996 yılında Üniversitemizin kuruluşu ile eğitime başlayan Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Makina Mühendisliği dallarında eğitim vermektedir.

Fakültemizin bütün bölümlerinde, birinci ve ikinci sınıflarda temel bilimler ve temel mühendislik dersleri ağırlıklı olarak okutulmakta, üst sınıflarda ise branş derslerine ağırlık verilmektedir. Bütün programlarda, öğrencinin eğitim, yetenek ve kişisel gelişme isteğine bağlı olarak ihtisaslaşma ve sosyal bilimler derslerine de yer verilmektedir. Ayrıca akademik başarı gösteren öğrenciler “yandal” ve “çift anadal” programlarından yararlanabilmektedirler.

Fakültemiz, üniversite eğitiminin bir meslek eğitiminden öte, temel bilgilere hakim, devamlı öğrenen, sorgulayan ve üreten mezunlar yetiştirmek olduğu yaklaşımı ile eğitimini yürütmektedir. Bu amaçla, eğitim çağdaş ve esnek programlar uygulanarak yürütülmekte, yaygın bilgisayar laboratuvarları kullanılmakta, her öğrenci için akademik danışman atanmaktadır. Verilen mesleki eğitimin yanısıra her öğrenci Uygarlık Tarihi, Yönetim, Hukuk ve Ekonomi ve benzeri dersleri de alabilmektedir. Ayrıca, öğrenciler Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, ve benzeri yabancı dil derslerini de ek olarak alabilmektedir.

Akademik başarı gösteren öğrencilere eğitimlerinin bir dönemini dış ülkelerde yürütebilmesi için gerekli üniversitelerarası ilişkiler üniversitemizin Uluslararası Ofisi ve ilgili bölümlerin işbirliğiyle etkin olarak yürütülmektedir.

Mühendislik Fakültesinin eğitim dili İngilizcedir. İngilizcesi yeterli olmayan öğrencilerimiz önce İngilizce Hazırlık programına devam ederler. Fakültemizde her yıl merkezi seçme sınavı ile gelen öğrencilerin yaklaşık yüzde 80’ine burs verilmektedir. Böylece maddi olanaksızlıkları bulunan nitelikli öğrencilere parasal destek sağlanarak ilgi duydukları alanlarda eğitim görmelerine olanak tanınmaktadır.