• Türkçe
 • English

Beton Laboratuvarı

Beton Laboratuvarı, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki eğitim-öğretim ve araştırma ile ilgili çalışmalarda kullanılmaktadır. Laboratuvarda, betonun karıştırılması, numunelerin hazırlanması,  sıkıştırılması, kür edilmesi, taze ve sertleşmiş beton özelliklerinin test edilmesi için gerekli olan teçhizat bulunmaktadır. Deneyler Türk Standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir., Laboratuvar yaklaşık 65 m2’dir.

co01

Galeri İçin Tıklayınız

Diğer Ekipman Listesi: 

 • Slump seti
 • Yayılma tablası
 • Birim ağırlık kabı
 • Taze betonda hava ölçer
 • Vibrasyon masası
 • Poker tip vibratör
 • Beton cep penetromesi
 • Çeker ocak
 • Kükürt eritme potası
 • Ultrasonik hız ölçüm cihazı
 • Donatı tespit cihazı
 • Kompresörler
 • Beton Kesme Cihazı

 

Yapı Malzemesi Laboratuvarı

Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, lisans ve lisansüstü akademik çalışmalarda kullanılabilen agrega ve çimento laboratuvarlarından oluşmaktadır. Laboratuvar yaklaşık 155 metrekaredir.

ym04

Galeri İçin Tıklayınız

Agrega Ekipman Listesi

 • Bölgeç seti
 • Uzunluk tayin aparatı
 • Yassılık tayin aparatı
 • Şekil endeksi kumpası
 • Grid elek seti
 • Yassılık elek seti
 • Kum eşdeğer test seti
 • Metilen mavisi deney seti
 • Los Angeles cihazı
 • Mikro-deval cihazı
 • Dikey tip yüzey aşınma cihazı
 • Abraham konisi ve tokmağı
 • Agrega kırılma deneyi
 • Agrega çarpma deneyi
 • Özgül ağırlık sehpası
 • Elektronik hassas terazi
 • Agrega elek takımı
 • Elek sallama cihazı

Çimento Ekipman Listesi

 • Blaine aleti
 • Le Chatelier şişesi
 • Otomatik vikat aleti
 • Yayılma tablası
 • Marsh hunisi
 • Çamur terazisi
 • Le Chatelier kalıbı ve banyosu
 • Üç gözlü prizma kalıplar (40mm×40mm×160mm)
 • Üç gözlü küp kalıplar (50mm)
 • Çimento numuneleri kırma kafaları (40mm ve 50mm küp için)
 • Çimento hamuru-harcı su geçirimsizlik test cihazı

 

Zemin Laboratuvarı

Zemin Mekaniği Laboratuvarı toplamda 72 metrekare alan üzerine kurulmuş olup 25 kişi kapasitelidir. Laboratuvarda Zemin Mekaniği derslerinin uygulamaları ve bitirme projesi çalışmalarının yanısıra uluslararası standartta bilimsel çalışmalar da yürütülmektedir.

zm01

Galeri İçin Tıklayınız

Zemin Mekaniği Deneyleri

 • Statik ve Dinamik Basit Kesme Deneyleri (Simple Shear & Dynamic Simple Shear tests)
 • Direk ve Rezidüel Kesme Deneyleri (Direct and Residual Shear tests)
 • Statik ve Dinamik Üç Eksenli Basınç ve Çekme Deneyleri (Monotonic and Cyclic Triaxial Tests)
 • Serbest Basınç Deneyi (Unconfined Compression test)
 • Konsolidasyon Deneyi (Consolidation test)
 • Hidrolik İletkenlik Deneyi (Permeability test)
 • Elek Analizi (Sieve analysis)
 • Hidrometre Dendeyi (Hydrometer test)
 • Kıvam Limitleri Deneyleri (Liquid limit and Plastic limit tests)
 • Standart ve Modifiye Proktor Kompaksyon Deneyleri (Standard and Modified Proctor tests)
 • Kaliforniya Taşıma Oranı deneyi (California Bearing Ratio test)
 • Özgül Ağırlık deneyi (Specific Gravity test)
 • Maksimum ve minimum boşluk oranı deneyleri (Maximum and Minimum void ratio determination)
 • Su muhtevası belirlenmesi (Water content determination).

 

Diğer Ekipman Listesi

 • Zemin elek takımı
 • Elek sallama cihazı
 • Likit limit aleti
 • Büzülme limit test seti
 • Plastik limit test seti
 • Hidrometre deney seti
 • Standart proktor kalıp
 • Modifiye proktor kalıp
 • Standart proktor tokmak
 • Modifiye proktor tokmak
 • Üniversal numune çıkarma krikosu
 • CBR kalıp
 • Ara mesafe diski
 • Delikli sürşarj ağırlık
 • Yarıklı sürşarj ağırlık
 • Deformasyon saati
 • Şişme plakası
 • Şişme üç ayak
 • Şişme tankı
 • Kum konisi seti 6’’ plastik
 • Proktor penetrometre
 • Otomatik proktor tokmak
 • Elektronik terazi
 • Slump test testi

 

 

Topoğrafya Laboratuvarı

Ölçme, yeryüzünde ve yer altında bulunan detayları doğrudan yada dolaylı ölçümlerle belirlenmesi ve plan yada harita üzerine aktarılması tekniğidir.

CE 262 Topoğrafya dersi, teorik ve uygulama olarak iki aşamalı yapılmaktadır. Teorik çalışmalar sınıf ortamında uygulama çalışmaları ise arazide yapılan ölçümlerle gerçekleştirilmektedir. Uygulama çalışmalarında üniversite kampüs alanı içerisinde poligon noktaları tesis edilmekte, poligon kenarları ve arasındaki açılar günümüz teknolojisine uygun modern donanımlarla (Total Station) öğrenciler tarafından ölçülmektedir. Bu ölçüm sonuçları ile öğrenciler, poligon noktalarının koordinatlarını hesaplar. Poligon noktalarının deniz seviyesine göre yükseklikleri de nivo ile ölçüm yapılarak elde edilir. Bu çalışma sonuçlarından öğrenciler dönem projesi hazırlanmaktadır.

Ölçme bilgisi mühendislik çalışmalarının birçok aşamasında fayda sağlamaktadır. Ölçme mühendislik projelerinde hayati öneme sahiptir. Ölçmenin temel öneminden bazıları aşağıda sıralanmıştır.

 • Bir proje alanında ölçüm yapılarak bir planının yapılması bir zorunluluktur. Bu hazırlanmış planlardan hafriyat miktarı ve projede gereksinin duyulan diğer detaylara ait hesaplamalar yapılabilir.
 • Demiryolları, karayolları, tünel açma, sulama, altyapı işleri, hava limanları, limanlar ve benzeri tüm inşaat projeleri ölçmeye dayanmaktadır.
 • Herhangi bir büyüklükteki bir projenin yürütülmesi ölçümler sonucu oluşturulan noktalar ve hatlar boyunca inşa edilir.
 • Arazi sınırlarının belirlenmesi ölçme yapmadan belirlenemez.
 • Bir projenin mühendislik fizibilitesi ve ekonomik olabilirliği uygun ölçümler yapılmadan belirlenemez.
 • Oşinografik  ve hidrografik çalışmalarda harita gereklidir.

Ölçümler sonucu elde edilen veriler, yeryüzündeki bir alanın haritasını hazırlamak için kullanılır.

IMG_3100

IMG_3105

Galeri İçin Tıklayınız