• Türkçe
 • English

Bilgisayar Mühendisliği Nedir?

Bilgisayar Mühendisliği donanım ve yazılım alanında karşılaşılan algoritmik süreçlerin uygulamalarını içeren bir mühendislik dalıdır. Bunun yanı sıra teknolojik, ekonomik, bilimsel ve sosyal alanlarda karşılaşılan problemlere çözümler üretir. Öğrencilerin bu disiplin içinde eğitim aldıkları dört ana konu vardır: teori, soyutlama, tasarım ve pratik. Teori hesaplama konusunun matematiksel ve bilimsel altyapısını sağlar. Soyutlama algoritmaların, veri yapılarının, donanım mimarisinin modellenmesi prensiplerini içerir. Tasarım ve pratik ise donanım-yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde gerekli olan araçların ve teorinin kullanılmasını anlatır. Bu araçlar arasında programlama dilleri, veri tabanları, ağ protokolleri, istemci/sunucu mimarisi, yapay zeka v.b. sayılabilir.

Bilgisayar Mühendisliği programları temel bilimler, temel mühendislik, sosyal bilimler ve bilgisayar bilimleri derslerini içerir. Bilgisayar Mühendisliği temeli, teori, programlama, bilgisayar organizasyonu, sayısal tasarım, nümerik analiz, algoritmalar ve veri yapıları derslerinde verilir. İleri sınıflarda ise işletim sistemleri tasarımı, veritabanı uygulamaları, bilgisayarla grafik, bilgisayar mimarisi, mikro işlemciler, programlama dillerinin özellikleri, nesneye yönelik programlama yöntemleri ve yazılım mühendisliği konuları işlenir. Son sınıf öğrencileri yaratıcılıklarını, bilgi ve motivasyonlarını en son teknoloji ile birleştirerek bir bitirme projesi hazırlarlar.

Bilgisayar Mühendisliği Kontenjan, Taban Puanları ve Sıralama

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2021 YKS Kontejanları, 2020 taban  puan ve başarı sıralaması için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2023 - 2024 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

Bilgisayar Mühendisliği Burs İmkanları

Üniversitemiz, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü sıralama ve puanlamada başarılı olan öğrencilere burs imkanı sunmaktadır. Buradan hem bölümün burslu programları hem de Yeditepe Üniversitesi’nin genel burs olanakları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği Okumak

Üniversitemizin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü; bilgisayar mühendisliğinin yanı sıra fen bilimleri ve matematik alanlarında da bilgi birikimine sahip olan ve lisans eğitimi boyunca aldığı teorik ve pratik bilgileri mühendislik alanına aktararak problemleri çözmede kullanabilen bilgisayar mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda, mühendislik öğrencilerinin bu uygulamaların küresel boyutta güvenlik ve çevre alanlarında etkileri olduğunun bilincinde olması da hedefler arasında bulunmaktadır.

 

Avrupa akreditasyon kurumu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından 2008 yılından bu yana aralıksız akredite edilen bölümümüz, uluslararası standartlara uygun eğitim vermektedir. Bu anlamda, öğrencilere bilgisayar ağları, donanım temelleri ve yazılım hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte, bölüm bünyesinde bulunan 8 adet genel amaçlı ve 10 adet özel amaçla kullanılan laboratuvar sayesinde öğrenciler ilgi duydukları alanlara göre araştırma yapabilmekte ve proje geliştirebilmektedir.

 

Birçok farklı lisans programlarında çift ana dal yapabilen öğrenciler ikinci bir diploma alabilmektedir. Bu anlamda, bölümümüz mezunları bilgisayar mühendisliği alanının yanı sıra farklı sektörlerde de çalışma imkanı bulmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Mezun Linkedin Grubu

Bölümümüz 2000-2022 arasında toplam 1081 mezun verdi.

Mezunlarımızın Lisansüstü Eğitime Devam Durumu

 

 

Akademisyen Mezunlarımız

Mezunlarımızın yurt dışında lisansüstü eğitim aldıkları üniversitelerden örnekler (büyük halini görmek için üzerine tıklayınız):

 

 

 

Mezunlarımızın Sektörel Dağılımı

 

Mezunlarımızın İş Bulma Süreci

Mühendislik (MÜDEK) akreditasyonunun gerekleri çerçevesinde hazırlanan ve mezun-öğrenci buluşmalarına katılan mezunlarımızın cevapladıkları anketlerin sonuçlarına göre, mezunlarımız mezuniyet sonrası iş bulmakta hiç zorluk yaşamamaktadır. Söz konusu anketlerde, mezunlarımızın "Mezuniyetinizden sonra işsiz kaldığınız bir dönem oldu mu?" sorusuna verdikleri yanıtlar ışığında çıkarılan grafik aşağıdaki gibidir.

 

Mezunlarımızın Kariyerleri

Mezunlarımızın yurt dışında çalıştıkları şirketlerden örnekler (büyük halini görmek için üzerine tıklayınız):

 

 

Ögretim üyesi olmuş akademisyen mezunlarımız:

Vizyon, Misyon, Program Çıktıları ve Eğitim Amaçları

Vizyon

Dünya çapında bilinen bilim adamlarına sahip olan ve ileri derecede araştırma laboratuvarları ile donatılmış dünya sıralamasında en yukarıda bulunan bilgisayar mühendisliği bölümü olmak ve dünya çapında bilim adamları yetiştirmek.

 

Misyon

Konularında uzmanlaşmış zengin bir akademik kadro ile araştırma yapmak ve  sistematik yöntemlerle mühendislik problemlerini çözebilecek kapasitede, hızla gelişen teknolojilere ayak uydurabilen, disiplinler arası takım  çalışmasına yatkın, öğretilme olgusundan kurtulmuş dünyaca bilinen bilgisayar mühendisleri yetiştirmek.

 

Lisans Eğitim Amaçları

Mezunlarımız,

 1. Araştırma ve yeniliğe açık, teknik olarak nitelikli mühendisler olmalıdır.
 2. Hem yazılım hem donanım alanlarında yetkinlik göstermelidir.
 3. Sorumluluk alabilmeli ve profesyonellik bilincine sahip olmalıdır.

 

Lisans Program Çıktıları

1

Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.

2

Karmaşık bilgisayar mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

4

Bilgisayar mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5

Karmaşık bilgisayar mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

7

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

11

Bilgisayar mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın bilgisayar mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; Bilgisayar mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenci Değişim Programları

Yeditepe Öğrencileri

Genel not ortalaması (CGPA) 2.20 ve üzerinde olan, Yeditepe Üniversitesi’nde en az bir akademik dönemi tamamlamış ve döndüğünde de mezun olabilmek için en az bir dönem daha Yeditepe Üniversitesinde devam edecek olan öğrencilerimizden isteyenler Erasmus veya değişim programları ile eğitimlerine bir dönem yurt dışında devam etmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Erasmus anlaşmaları bölümler arası yapılan bir anlaşmadır. Değişim anlaşmaları ise üniversite genelinde yapılır ve uluslararası ofis tarafından duyurulan kotalarla sınırlıdır. Anlaşmamız olan okullarla ilgili bölüm Erasmus/Exchange koordinatöründen bilgi alabilirsiniz. Her dönem için başvuru tarihleri Uluslararası Ofis tarafından duyurulur ve bölümümüzde de ilan edilir. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Başvurunuzdan kısa bir süre sonra dil sınavına girmeniz gerekmektedir. Sınav tarihi Uluslarası ofis tarafından duyurulur, takip etmeniz gerekir. Dil sınavından en az 60 puan alan öğrenciler, bölüm Erasmus/Exchange koordinatörünün belirlediği bir tarihte sözlü sınava alınırlar. Başarı puanınıza ve gitmek istediğiniz okul ile ilgili kontenjana göre durumunuz belirlenir. Bunu takiben doldurmanız gereken tüm formlara ve yapmanız gereken işlemlere yine uluslararası ofisin sayfasından ulaşabilirsiniz.

Herhangi bir değişim programı ile bir dönem yurt dışına giden öğrencinin Üniversitesi’ndeki mali durumu aynen devam eder. Erasmus ile giden öğrenciler ayrıca hibe adı altında bir miktar maddi destek sağlanır. Bunun tutarı Uluslarası ofis tarafından duyurulur. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.

Bölümümüzün en güncel ERASMUS bağlantılarına listesine Uluslararası Ofis Anlaşmalar sayfasından ulaşabilirsiniz (Anlaşmalar sayfasının linki https://international.yeditepe.edu.tr/en/international/agreements/agreements). Yeni anlaşmalar için görüşmeler devam etmektedir. Ayrıca öğrencilerin talepleri ve girişimleri ile de yeni anlaşmalar yapılabilmektedir.

 

ERASMUS Coordinator

Dr. Öğr. Üyesi Tacha Serif

1470  A-409

Çift Anadal ve Yandal

Yandal

 1. Yeditepe Üniversitesi’nin diğer bölümlerinden, Bilgisayar Mühendisliği’nde yandal yapmak isteyen adaylar, kendi anadallarında olmayan en az 7 dersi almak zorundadırlar. Bilgisayar Mühendisliği’nde yandal için gerekli olan dersler aşağıda belirtilmiştir.

 2. Bilgisayar Mühendisliği yandal derecesi için en az 23 kredilik ders almak gerekir.

 3. CSE 114 dersi yandaldaki birçok ders için önkoşuldur. Yandal öğrencileri için ES 112 Algoritmalar ve Programlama (4 kredi) dersi CSE 114 dersine denk kabul edilmektedir. Eğer öğrenci ES 112 dersini daha önce almamışsa, başlamadan önce mutlaka bu dersi almak zorundadır.

 4. Eğer yandal öğrencisi, yandal programında bulunan bir dersi ya da eşdeğerini daha önce almış ise veya kendi anadalının zorunlu dersi ise, o dersin yerine başka bir CSE kodlu ders almak zorundadır.

 5. Her yandal öğrencisinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden bir danışmanı olacaktır.

 

Yandal Dersleri
KOD Ders Adı Kredi ETSC Ön Koşul
CSE 211 Veri Yapıları 4 6 CSE 114
CSE 221 Mantık Tasarımı İlkeleri 4 6  
CSE 232 Sistem Programlama 3 6 CSE 114
CSE 323 Bilgisayar Organizasyonu 3 6 CSE 211, CSE 232
CSE 341 Dosya Organizasyonu 3 5 CSE 211
CSE 344 Yazılım Mühendisliği 3 6 CSE 211
CSE 351 Programlama Dilleri 3 7 CSE 114

Çift Anadal

Çift anadal programı, bir lisans programına devam eden öğrencilerin, belirli koşulları yerine getirerek ikinci bir lisans diploması almalarına imkan sağlar. Çift anadal programına devam eden öğrenciler, her iki anadalın mezuniyet için gerekli toplam kredisini tamamlar, ve bu programların diğer gereklerini yerine getirirler. Çift anadal programları her bölüm için ayrı ayrı belirlenmiştir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün çift anadal programı olan bölümler aşağidaki listede verilmiştir.

 • Makine Mühendisliği

 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

 • Endüstri ve Sistem Mühendisliği

 • Genetik ve Biyomühendislik

 • Biyomedikal Mühendisliği

 • İnşaat Mühendisliği

 • Matematik

 • Kimya Mühendisliği

 • Gıda Mühendisliği

Yandal – Çift Anadal Koordinatörü

Esin Onbaşıoğlu
Ofis: A-405
Telefon: +90 216 578 04 22
Email: esin [at] cse.yeditepe.edu.tr

Bologna Süreci

Lisans Programı Bologna Bilgi Paketi

 

Amaç ve Hedefler

Amaç: Konularında uzmanlaşmış zengin bir akademik kadro ile araştırma yapabilen ve sistematik yöntemlerle mühendislik problemlerini çözebilecek kapasitede, hızla gelişen teknolojilere ayak uydurabilen, interdisipliner takım çalışmasına yatkın, öğretilme olgusundan kurtulmuş bilgisayar mühendisleri yetiştirmek.

Hedef: Hedefimiz, mezunlarımızın, araştırma, öğrenme ve problem çözme yeteneğine sahip, teknik olarak nitelikli; hem yazılım hem donanım alanlarında yetkinlik gösterebilen; sorumluluk alabilen ve profesyonellik bilincine sahip mühendisler olmalarıdır.

 

Program Öğrenme Çıktıları

1

Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.

2

Karmaşık bilgisayar mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

4

Bilgisayar mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5

Karmaşık bilgisayar mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

7

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

11

Bilgisayar mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın bilgisayar mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; Bilgisayar mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

 

Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir.

Öğretim Yöntemi

Öğrenme Faaliyetleri

Araçlar

Ders

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları

Laboratuvar

Deney tasarlama, gerçekleme ve test etme, takım çalışması

Bilgisayar ve deney cihazları

Problem Çözme

Dinleme, tartışma

Standart derslik teknolojileri

Ödev

Araştırma, yaşam boyu öğrenme

Ders kitabı, ders notları, internet

Ders projesi

Araştırma, yaşam boyu öğrenme

Ders kitabı, ders notları, internet

Seminer

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları

Grup Çalışması

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet, web tabanlı tartışma forumları

Konuk Konuşmacı

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları

Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, önceden planlanmış özel beceriler

 

 

Müfredat

Birinci Yarıyıl

KOD

Ders Adı

Kredi

ECTS

Önkoşul

 

Toplam kredi:

19

30

 

AFE 131

Akademik İngilizce I

3

5

 

CSE 101

Bilgisayar Mühendisliği Kavramları ve Algoritmalar

4

8

 

GBE 113

Temel Biyoloji

4

6

 

MATH 131

Kalkülüs I

4

6

 

PHYS 101

Fizik I

4

6

 

İkinci Yarıyıl

KOD

Ders Adı

Kredi

ECTS

Önkoşul

 

Toplam kredi:

19

30

 

AFE 132

Akademik İngilizce II

3

5

AFE 131

CSE 114

Bilgisayar Programlamanın Temelleri

5

7

CSE 101

MATH 132

Kalkülüs II

4

6

MATH 131

MATH154

Ayrık Matematik

3

7

 

PHYS 102

Fizik II

4

6

PHYS 101

Üçüncü Yarıyıl

KOD

Ders Adı

Kredi

ECTS

Önkoşul

 

Toplam kredi:

19

30

 

CSE 211

Veri Yapıları

4

6

CSE 114

CSE 221

Mantık Tasarım İlkeleri

4

6

 

EE 211

Elektrik Devreleri

4

7

 

HUM 103

Uygarlık Tarihi

2

3

 

MATH 221

Lineer Cebir

3

6

 

TKL 201

Türk Dili I

2

2

 

Dördüncü Yarıyıl

KOD

Ders Adı

Kredi

ECTS

Önkoşul

 

Toplam kredi:

19

30

 

CSE 212

Yazılım Geliştirme Yöntemleri

3

5

CSE 114

CSE 224

Sayısal Sistemlere Giriş

4

6

CSE 221

CSE 232

Sistem Programlama

3

6

CSE 114

MATH 241

Diferansiyel Denklemler

4

6

MATH 132

MATH 281

Olasılık

3

5

MATH 132

TKL 202

Türk Dili II

2

2

 

Beşinci Yarıyıl

KOD

Ders Adı

Kredi

ECTS

Önkoşul

 

Toplam kredi:

16

30

 

CSE 311

Algoritma Analizi

4

7

CSE 211

CSE 323

Bilgisayar Organizasyonu

3

6

CSE 221, CSE 232

CSE 341

Dosya Organizasyonu

3

5

CSE 211

CSE 351

Programlama Dilleri

3

7

CSE 114

ES 224

Sinyaller ve Sistemler

3

5

 

Altıncı Yarıyıl

KOD

Ders Adı

Kredi

ECTS

Önkoşul

 

Toplam kredi:

16

30

 

CSE 331

İşletim Sistemleri Tasarımı

4

7

CSE 211, CSE 232

CSE 344

Yazılım Mühendisliği

3

6

CSE 211

CSE 348

Veritabanı Yönetimi Sistemleri

3

5

CSE 211

CSE 354

Otomata Teorisi ve Formal Diller

3

6

MATH154

ES 272

Sayısal Çözümleme

3

6

MATH 132

Yedinci Yarıyıl

KOD

Ders Adı

Kredi

ECTS

Önkoşul

 

Toplam kredi:

18

30

 

CSE 400

Yaz Stajı

0

1

 

CSE 471

Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları

4

8

ES 224

CSE XX1

Kısıtlı Seçmeli I

3

5

 

CSE XX2

Kısıtlı Seçmeli II

3

5

 

ECON 294

Mühendisler için İktisat

3

4

 

FE XX1

Serbest Seçmeli I

3

5

 

HTR 301

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

2

 

Sekizinci Yarıyıl

KOD

Ders Adı

Kredi

ECTS

Önkoşul

 

Toplam kredi:

17

30

 

CSE 492

Mühendislik Projesi

3

8

 

CSE XX3

Kısıtlı Seçmeli III

3

5

 

CSE XX4

Kısıtlı Seçmeli IV

3

5

 

CSE XX5

Kısıtlı Seçmeli V

3

5

 

FE XX2

Serbest Seçmeli II

3

5

 

HTR 302

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

2

 

Toplam: 44 Ders, 143 Kredi, ECTS 240

Güz Döneminde Açılan Teknik Seçmeli Dersler

KOD

Ders Adı

Kredi

ECTS

Önkoşul

CSE 336

İşletim Sistemi Pratiği

3

5

CSE 331

CSE 425

Sayısal Sistem Tasarımı

3

5

CSE 221

CSE 427

Bilgisayar Mimarileri

3

5

CSE 224

CSE 439

Bilgisayar Güvenliği

3

5

 

CSE 443

Otomotiv Yazılım Mühendisliğine Giriş

3

5

 

CSE 445

Yazılım Testi

3

5

CSE 212

CSE 462

Yapay Zekaya Giriş

3

5

 

CSE 464

Veri Bilimi ve Büyük Veri Analizine Giriş

3

5

 

CSE 476

Mobil Sistemlerde Uygulama Geliştirme

3

5

CSE 212

CSE 480

Özel Konular: Coğrafi Bilgi Sistemleri

3

5

CSE 348

CSE 487

İmaj işleme ve Örüntü Tanıma

3

5

ES 224

Bahar Döneminde Açılan Teknik Seçmeli Dersler

KOD

Ders Adı

Kredi

ECTS

Önkoşul

CSE 315

Internet Teknolojileri

3

5

 

CSE 326

Gömülü Sistem Programlama

3

5

 

CSE 426

Ses İşleme ve Tanıma

3

5

 

CSE 457

Derleyici Tasarım

3

5

CSE 354

CSE 464

Veri Bilimi ve Büyük Veri Analizine Giriş

3

5

 

CSE 472

Eş Zamanlı Programlama

3

5

CSE 331

CSE 474

Otomotiv Ağlarına Giriş

3

5

 

CSE 477

Yazılım Mimarisi

5

5

 

CSE 483

Bilgisayar Grafikleri

3

5

 

CSE 484

Sanal Gerçekliğe Giriş

3

5

 

CSE 489

İnsan Bilgisayar Etkileşimi

3

5

 

Ders ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Ders

Program Öğrenme Çıktısı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CSE 101 Bilgisayar Müh. Kavramları ve Algoritmalar

X

X

 

 

 

X

 

X

X

 

X

CSE 114 Bilgisayar Programlamanın Temelleri

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

CSE 211 Veri Yapıları

X

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

CSE 221 Mantık Tasarım İlkeleri

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

CSE 232 Sistem Programlama

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

CSE 224 Sayısal Sistemlere Giriş

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

CSE 212 Yazılım Geliştirme Metodolojileri

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

CSE 311 Algoritma Analizi

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

CSE 351 Programlama Dilleri

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

CSE 323 Bilgisayar Organizasyonu

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

CSE 341 Dosya Organizasyonu

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

CSE 331 İşletim Sistemleri Tasarımı

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

CSE 354 Otomata Teorisi ve Biçimsel Diller

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSE 344 Yazılım Mühendisliği

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

CSE 348 Veritabanı Yönetim Sistemleri

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

CSE 471 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

CSE 492 Mühendislik Projesi

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

  

Ders Kategori Listesi

Ders Kategori Listesi

AKTS

Temel Bilimler

 

GBE 113 Temel Biyoloji

6

MATH 131 Analiz I

6

PHYS 101 Fizik I

6

MATH 132 Analiz II

6

PHYS 102 Fizik II

6

MATH 241 Diferansiyel Denklemler

6

MATH 221 Linear Cebir

6

MATH 154 Ayrık Matematik

7

MATH 281 Olasılık

5

 

 

Mühendislik Bilimleri

 

EE 211 Elektrik Devreleri

6

ES 272 Nümerik Analiz

6

ES 224 Sinyaller ve Sistemler

5

 

 

Temel Bölüm Dersleri

 

CSE 101 Bilgisayar Mühendisliği Kavramları ve Algoritmalar

8

CSE 114 Bilgisayar Programlamanın Temelleri

7

CSE 211 Veri Yapıları

6

CSE 221 Mantık Tasarımı İlkeleri

6

CSE 212 Yazılım Geliştirme Yöntemleri

5

CSE 232 Sistem Programlama

6

CSE 224 Sayısal Sistemlere Giriş

6

CSE 351 Programlama Dilleri

7

CSE 311 Algoritma Analizi

7

CSE 323 Bilgisayar Organizasyonu

6

CSE 331 İşletim Sistemi Tasarımı

7

CSE 341 Dosya Organizasyonu

5

CSE 344 Yazılım Mühendisliği

6

CSE 354 Otomata Teorisi ve Biçimsel Diller

6

CSE 471 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları

8

CSE 492 Mühendislik Projesi

8

CSE 400 Yaz Stajı

2

 

 

Seçmeli Bölüm Dersleri

 

CSE 336  İşletim Sistemi Pratiği

5

CSE 427  Bilgisayar Mimarisi

5

CSE 439  Bilgisayar Güvenliği

5

CSE 425  Sayısal Sistem Tasarımı

5

CSE 462  Yapay Zekaya Giriş

5

CSE 476  Mobil Sistemlerde Uygulama Geliştirme

5

CSE 484  Sanal Gerçekliğe Giriş

5

CSE 487  İmaj İşleme ve Örüntü Tanıma

5

CSE 315  İnternet Teknolojileri

5

CSE 326  Gömülü Sistem Programlama

5

CSE 426  Ses İşleme ve Tanıma

5

CSE 457  Derleyici Tasarımı

5

CSE 472  Eşzamanlı Programlama

5

CSE 443  Otomotiv Yazılım Mühendisliğine Giriş

5

CSE 474 Otomotiv Ağlarına Giriş

5

CSE 483  Bilgisayar Grafiği

5

CSE 489  İnsan Bilgisayar Etkileşimi

5

CSE 480  Özel Konular

5

 

 

Sosyal-Ekonomi-Yönetim Dersleri

 

HUM 103 Uygarlık Tarihi

3

ECON 294 Mühendisler için Ekonomi

4

Bölüm tarafindan onaylanan alan dışı seçmeli ders (2 adet)

5

 

 

Teknik Ingilizce

 

AFE 131 Akademik İngilizce I

4

AFE 132 Akademik İngilizce II

4

 

 

YÖK Dersleri

 

TKL 201 Türk Dili I

2

TKL 202 Türk Dili II

2

HTR 301 İnkılap Tarihi I

2

HTR 302 İnkılap Tarihi II

2

 

 

Alınacak Derece

Bu bölüm, yüksek öğretimde Bilgisayar Mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin başvurusu dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu’nda mevcuttur.

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile koşulları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler program dahilinde ders alabilirler.  İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Dersi alan öğrencinin dersin önkoşulu olan dersleri ya da bunların eşdeğerlerini almış olması gerekmektedir.  Program müfredatındaki tüm dersler İngilizce olarak yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş

Mezunlarımız, bilişim, iletişim, finans, üretim, savunma gibi birçok sektörde Yazılım Geliştirici, Yazılım Mimarı, Test Mühendisi, Proje Yöneticisi, Sistem Analisti gibi pozisyonlarda bulunmaktadırlar.  Aynı zamanda, lisans derecesini takiben lisansüstü çalışmalarına devam ederek Bilgisayar Mühendisliği ve benzer alanlarda yüksek lisans ve doktora derecesi alan birçok öğrencimiz mevcuttur.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 37 zorunlu, 2 serbest seçmeli ve 5 teknik seçmeli ders (3’ü bölüm içinden) olmak üzere toplam 44 ders tamamlayarak 143 kredi ve 240 ECTS elde etmesi ve 2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Müfredatta yer alan derslerin listesi “Ders Kategori Listesi”nde verilmektedir.  Bu derslerden CSE 492 kodlu bitirme projesi, öğrenciye program boyunca öğrendiği bilgileri bir mühendislik projesine uygulama olanağı sağlar.  Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin bölüm tarafından onaylanan bir kuruluşta 20 iş günlük zorunlu stajını başarı ile tamamlaması gerekmektedir.  Bu zorunlu staj da tabloda CSE 400 kodu altında listelenmiştir.

Programın Değerlendirmesi

Programdaki program öğrenme çıktıları http://10.2.12.239/oda3 adresindeki Bilgisayar Mühendisliği Ölçme ve Değerlendirme Aracı (Şekil 1) kullanılarak değerlendirilmektedir. Aşağıda verilen Öğretim Üyesi Değerlendirme Formu  (Şekil 2) ile öğrencilere anket yapılmaktadır.

Şekil 1 Yeditepe Bilgisayar Mühendisliği Ölçme ve Değerlendirme Aracı

 

Şekil 2 Yeditepe Öğretim Üyesi Değerlendirme Formu

 

Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Gürhan Küçük

Tel: 216 578 0421

E-mail: gkucuk@cse.yeditepe.edu.tr

AKTS Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Tacha Serif
Tel: 216 578 0470
E-mail: tserif@cse.yeditepe.edu.tr

Staj

Staj, öğrencilerin lisans eğitimleri sırasında kazandıkları bilgi ve becerileri geliştirmek, meslek bilgilerinin çalışma hayatındaki uygulamasını görmek ve pratik beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla yaptıkları uygulama çalışmasıdır.

 

Staj Süresi

Staj, en az 20 iş günü aralıksız yapılmalıdır. İşyeri Cumartesi günleri de çalışıyorsa, bu günler de iş günü olarak kabul edilir. Staj yaparken öğrencinin ders almaması gerekir. Yaz okulunda ders alınıyorsa, staj ancak yaz okulu bittikten sonra güz dönemi başlayıncaya kadar olan sürede yapılabilir. Stajınız dönem içine bir gün dahi uzayamaz.

 

Staj Konusu

Öğrenciler stajlarını yazılım veya donanım konularında yapabilirler. Öğrencilerin bir projede çalışmış olmaları, staj süresince bir tasarım, yazılım veya donanım geliştirmeleri ve bir projenin nasıl yürütüldüğünü görmüş olmaları beklenir. Stajın uygulamalı olması gerekir, eğitim şeklindeki stajlar kabul edilmez.

 

Staj Yeri

Öğrenciler staj yerlerini kendi olanaklarıyla bulurlar ve başvururlar. Bölüm tarafından staj yerleri ile ilgili sınırlı bir liste sunulmaktadır. Bu liste bölüm sekreterliğinden alınabilir. Öğrencilerin staj yeri için öneride bulunmaları durumunda, staj yapmak istedikleri işyerinden kabul edildiklerini bildiren bir yazı ve bunun yanında işyerini tanıtan ve staj süresince yapacakları işleri tanımlayan bir yazı da getirmeleri istenir. Staj yapılacak bölümde en az bir Bilgisayar Mühendisinin çalışıyor olması gerekir. Staj yeri, Bölüm tarafından uygun görülürse öğrenci staj sigortası için başvurur. Sigorta işlemlerinin tamamlanmasından sonra öğrenci staja başlayabilir.

 

Staj Sigortası

Staj süresince sigortalı olmanız zorunludur. Sigortasız stajlar kabul edilmemektedir. Staja başlamadan en az BİR AY önce bütün evraklarınızı Bölüm Sekreterliğine teslim ederek sigorta işlemlerinizi başlatmanız gerekmektedir.

 

Zorunlu Staj

Öğrencilerin mezuniyet için bir zorunlu staj yapmaları gerekir. Zorunlu staj, öğrencinin 3. sınıftan 4. sınıfa geçtiği dönem yaz aylarında yapılır. Bir stajın zorunlu staj olarak sayılabilmesi için öğrencinin:

 1. 100 kredi ya da daha fazlasını başarıyla tamamlamış olması;
 2. YA DA  3.sınıf CSE derslerinin tümünü başarıyla geçmiş olması;
 3. YA DA  not ortalaması ve derslerin verildiği dönemler ile önkoşul ilişkileri de dikkate alınarak alabileceği dersler incelendiğinde bir yıl içinde mezun olabilecek durumda olması;

gerekmektedir. Bu koşulların sağlanmadığı stajlar gönüllü staj olarak sayılır. Zorunlu staj koşullarını sağlayan öğrenciler, stajdan sonraki ilk dönem CSE 400 dersine kayıt olurlar.

Zorunlu staj aşağıdaki konuları kapsar:

 • Bilgisayar merkezini tanıma (organizasyonu, işlevi, idari yapı, yazılım ve donanım yapıları)
 • Aşağıdaki konuların bir veya birden fazlası ile ilgili projelerde çalışma:
  • Sistem analizi ve tasarımı
  • Veritabanı kullanımı
  • Web teknolojileri
  • Mobil teknolojiler
  • Sistem programlama
  • Bilgisayar Mühendisliği alanlarından bir ya da birkaçında uzmanlaşmış bir şirkette şirketin çalıştığı alanla ilgili projeler (Ör: Yapay zeka, robotik, görüntü işleme, vs.)
  • Donanım

 

Gönüllü Staj

Öğrenciler bir zorunlu stajın dışında birden fazla gönüllü staj yapabilirler. Zorunlu staj koşullarını sağlamayan öğrencilerin yaz aylarını değerlendirmek amacıyla gönüllü staj yapmaları önerilir. Gönüllü staj yapan öğrenciler CSE 400 dersine kayıt olmazlar. Gönüllü staj aşağıdaki konuları kapsar:

 • Bilgisayar merkezini tanıma (organizasyonu, işlevi, idari yapı, yazılım ve donanım yapıları)
 • Bir veya daha fazla programlama dilini kullanarak programlama
 • Sistem onarım ve bakımı

 

Uzun Dönem Staj

Uzun dönem staj,  6. dönem sonrasında olmak üzere, tüm eğitim dönemi boyunca devam eden iş deneyim stajlarını kapsar. 

Uzun dönem stajın zorunlu staj olarak sayılabilmesi için 15 hafta süreyle haftada 2 gün veya 10 hafta süreyle haftada 3 gün (toplam 30 işgünü) olarak yapılması, ayrıca zorunlu staj kurallarını sağlaması gerekmektedir. Öğrencinin ders programında, staj yapılan günlerin tam gün boş olması zorunludur.

 

Staj Raporu

Zorunlu stajını yapan öğrencilerin staj sonunda staj raporu hazırlaması zorunludur. Raporda, öğrencinin çalıştığı proje, geliştirdiği yazılım veya donanım özellikleri ve edindiği bilgi birikimi detaylı olarak anlatılmalıdır. Staj raporunun her sayfasının onaylanması (kaşe ve imza) gereklidir. Staj raporu bilgisayar çıktısı olarak hazırlanmalıdır. Raporlar, en geç stajı izleyen dönemin ilk haftasında teslim edilmelidir.

Staj Raporu Formatı

Staj Raporu Formatı (uzun dönem)

 

Staj Değerlendirme Formu

Öğrencilerin staj yaptıkları işyerinden devam ve başarı durumlarını bildiren Stajyer Değerlendirme Formu’nu getirmeleri zorunludur. Bu belge kapalı zarf içinde bölüme ulaştırılmalıdır.

Stajyer Değerlendirme Formu

 

Başarı Notu

Zorunlu staj yapmış olan öğrencilerin CSE 400 dersi notları, staj raporlarının ve işyeri tarafından bildirilen başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucunda, P (pass) veya F (fail) olarak belirlenir ve transkriptlerine işlenir.

 

Başvuru Formları

Formların eksiksiz olarak doldurulduktan ve işyeri tarafından onaylandıktan sonra staj koordinatörüne (esin@cse.yeditepe.edu.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

 

Yaz Stajı için:

Staj Başvuru Formları 

Firmadan Talep Edilecek Form 

Stajyer Kabul Formu 

CSE Başvuru Formu

 

Uzun Dönem Staj için:

Staj Başvuru Formu

Firmadan Talep Edilecek Form

Stajyer Kabul Formu

Uzun Dönem CSE Başvuru Formu

 

Ayrıca, Bir adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Sağlık provizyon bilgi kağıdı gerekmektedir.

 

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Esin Onbaşıoğlu
Ofis: A-405
E-Posta: esin@cse.yeditepe.edu.tr
Tel: +90(216) 578 04 22

Cuma, 14 Haziran, 2024 - 17:02
Code Course Name Date Time CSE471 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları 27.06.2024 14.00-16.00 CSE212 Yazılım Geliştirme Metodolojileri 27.06.2024 14.00-16.00 CSE336 İşletim Sistemi Pratiği 25.06.2024 14....
Salı, 11 Haziran, 2024 - 12:18
cse492_juries_program_spring_2024_final.xlsx
Çarşamba, 21 Şubat, 2024 - 12:08
Turkcell’ de staj, part-time pozisyon veya mezunlara full-time pozisyon başvuruları için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz. Başvuru linki: https://kariyerim.turkcell.com.tr/genc-yetenek
Perşembe, 15 Şubat, 2024 - 14:16
TÜM CSE 492 ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE; Proje teklifleri için son gün: 27 Şubat 2024 saat 17:00'a kadardır. Proposal formunuzla ilgili talimatları bulabileceğiniz CSE492 Bahar 2024 Google classrooma'a kaydolmalısınız. Kod OBS hesabınıza gönderilmiştir. Eğer kodu bulamıyorsanız eğitmen Dionysis...
Cumartesi, 10 Şubat, 2024 - 17:49
https://www.teknofest.org/tr/yarismalar/akilli-wi-fi-kapsama-yarismasi/   Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç’tan gençlere mesaj var! #Teknofest2024’ün yarışma başvuruları başladı. Bu heyecana ortak olmak için takımını kur, başvurunu yap.   https://www.teknofest.org/tr...
Pazartesi, 13 Mayıs, 2024 - 15:23
Barış Yalçınkaya’nın konuşmacı olarak katılacağı “Navigating the Googleverse: Exploring the Ecosystem of Search Engine Optimization” semineri 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 15:00-16:00 arasında Yeditepe Üniversitesi BBBF-311 salonunda gerçekleşecektir. Seminer ile ilgili...
Pazartesi, 22 Nisan, 2024 - 17:10
Ergun Akleman’ın konuşmacı olarak katılacağı “Adventures with Topological Modeling” semineri 24 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 15:00-16:00 arasında online olarak gerçekleşecektir. Seminer ile ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. Başta CSE 492 öğrencileri olmak üzere,...
Salı, 16 Nisan, 2024 - 15:45
Gonca Telli’nin konuşmacı olarak katılacağı “Green Jobs & Lifelong Learning” semineri 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 15:00-16:00 arasında Yeditepe Üniversitesi BBBF-311 salonunda gerçekleşecektir. Seminer ile ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. Başta CSE...
Pazartesi, 1 Nisan, 2024 - 14:34
Özlem Salehi Köken’in konuşmacı olarak katılacağı “Quantum Computing” semineri 03 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 15:00-16:00 arasında Yeditepe Üniversitesi BBBF-311 salonunda gerçekleşecektir. Seminer ile ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. Başta CSE 492...
Salı, 12 Mart, 2024 - 14:03
Uzay Çetin’in konuşmacı olarak katılacağı “From Statistical Models to Large Language Models: A Modern Look at Machine Learning” semineri 13 Mart 2024 Çarşamba günü saat 15:00-16:00 arasında Yeditepe Üniversitesi BBBF-311 salonunda gerçekleşecektir. Seminer ile ilgili ayrıntılı...