• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE341
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilere zeminler ve onların mühendislik özellikleri hakkında bir altyapı oluşturmak ve çeşitli inşaat mühendisliği problemleri için zeminlerin mühendislik davranışını öğretmektir.
Dersin İçeriği: 

Zeminlerin oluşumu, fiziksel özellikleri ve ağırlık-hacim ilişkileri, Kıvam limitleri ve zeminlerin sınıflandırılması, Zeminlerin sıkıştırılabilirliği, Zeminlerin geçirimliliği ve su sızıntıları, Zeminlerde gerilme, Zeminlerde oturma ve konsolidasyon, Zeminlerin kayma mukavemeti, Şevlerin duyarlılığı. Temel laboratuvar deneyleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 3: Hocanın sınıftanproblem çözmesi, 5: Problem çözme ödevi, 7: Laboratuvar çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari