• Türkçe
  • English

Üniversitemizin kuruluş yılı olan 1996 yılında eğitim faaliyetine başlayan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, bugün 3000’den fazla aktif öğrencisi ile 10 bölümden oluşan köklü ve güçlü bir fakültedir. Fakültemiz; Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümlerinden oluşuyor. Fakültemizin sayıları binlerle ifade edilen mezunları ulusal ve uluslararası birçok saygın kurumda tercih edilmekte ve Üniversitemizin yetkinliğini temsil etmektedirler.

Bölümlerimizde ilk iki yıl boyunca mühendislik eğitimi için vazgeçilmez önem taşıyan alt yapı derslerine ağırlık verilmekte. Temel bilimler ve temel mühendislik derslerinden oluşan bu alt yapı, üst sınıflarda branş dersleri ile bütünleşerek bölüm müfredatının bel kemiğini oluşturmaktadır. Bütün programlarda öğrencinin eğitim, yetenek ve kişisel gelişme isteği doğrultusunda ihtisaslaşma için alana özel seçmeli dersler ve sosyal bilimler dersleri de yer almaktadır. Akademik başarı gösteren öğrencilere fakültemizin diğer bölümleri ile “Çift Anadal” yapabilme ve tüm üniversite genelinde “Yandal” programlarından yararlanabilme olanağı sunulmaktadır. İş dünyasında olduğu kadar akademik dünya için de önemli bir ayrıcalık ve fırsat önceliği yaratan bu programlar öğrenciler tarafından ilgi görmekte ve yaygın bir şekilde yürütülmektedir.

Fakültemiz, üniversitelerin bir meslek eğitimi vermekten çok öte kurumlar olduğu gerçeğini vurgulayacak bir biçimde temel bilimlere ve mesleki bilgilere hakim, sürekli öğrenen, sorgulayan ve üreten, sosyal ve çevre bilinci yüksek mezunlar yetiştirmek amacıyla eğitimini sürdürmektedir. Bu nedenle esnek ve güncellemeye uygun bir yapıda tasarlanan ders programları geniş eğitim laboratuvarları ile desteklenmektedir. Ayrıca uygarlık tarihi, mühendislik yönetimi, ekonomi gibi derslerle ve üniversite bünyesinde yer alan sürekli eğitim merkezi tarafından oluşturulan programlarla zenginleştirilmektedir. Eğitim dili İngilizce olan kurumumuzda İngilizce düzeyi yeterli olmayan öğrencilerimiz Hazırlık Okulunda dil bilgilerini yeterli düzeye getirdikten sonra fakülteye geçerek ders programlarına başlarlar. Ders programlarının yanı sıra çok sayıda yabancı dil (Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça, İtalyanca vb.) öğrenme fırsatı da kendilerine sunulmaktadır. Üniversitemiz mühendislik eğitimi veren birçok uluslararası kurumla işbirliği içindedir, bu anlaşmalar doğrultusunda isteyen başarılı öğrenciler Avrupa (Erasmus programları) ve diğer ülkelerde (değişim programları) bir veya iki dönem boyunca eğitimlerini sürdürebilmektedirler.

Fakültemize her yıl merkezi seçme sınavı ile gelen öğrencilerin önemli bir kısmı bursludur. Ayrıca öğrencilerimiz üniversite tarafından çeşitli seviyelerde sunulan mali destek olanaklarından da yararlanmaktadır.

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından denetlenen ve yetkinliği ikinci kez beş yıl için onaylanan bölümlerimiz, 2019 yılına kadar EUR-ACE kalite etiketine sahiptirler. Washington Accord tarafından da tanınan bu yetkinlik belgesi eğitim kalitemizin uluslararası onayının bir kanıtıdır. Bölümlerimizde lisansüstü programların varlığı, eğitim ve araştırma laboratuvarlarının sunduğu zengin olanaklar, öğretim üyelerimizin nitelikli bilimsel çalışmalarının çözüm ve ürün odaklı projelere ve patentlere dönüşmesi, bu çalışmaların lisansüstü çalışmalara yansıması, mezunlarımızın uluslararası düzeyde gösterdikleri başarılar Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin bilimsel yetkinliğinin diğer kanıtlarıdır.   

Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Cem ÜNSALAN