• Türkçe
 • English

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında

Genetik bilimini ve biyomühendislik uygulamalarını birleştiren özgün görüşü ile Genetik ve Biyomühedislik lisans programın amacı; genetik, biyomühendislik ve biyoteknoloji alanında teknik ve temel bilgilere sahip, yaratıcı çözüm üreten ve uygulamada öncü bireyler olarak yurt içi veya yurt dışı akademik, endüstriyel ve resmi kurumlarda liderlik rolünü üstlenen, etik ve profesyonel sorumluklarının bilincinde Gen Mühendisi ve Biyomühendis yetiştirmektir.

Öğrencilerimize lisans ders programında yer alan gen, protein, doku mühendisliği ve temel biyomühendislik eğitimi ile moleküler biyoloji ve genetik, biyoenformatik, protein kimyası ve protein mühendisliği, kök hücre teknolojileri, nanobiyoteknoloji, doku mühendisliği, biyomalzemeler ve sistem biyolojisi gibi alanlarda yeterlilik kazandırarak; akademi, sanayi (ilaç, tarım, gıda, biyomedikal v.b.), klinik tıp ve tanı merkezleri, kamu kuruluşları ile ulusal/uluslararası araştırma merkezleri, kök hücre ve gen terapi merkezleri ve laboratuvarlarında çalışarak çözüm üretebilen ve ülkeye uluslararası arenada rekabet gücü kazandırabilecek lider ruhlu bireyler olarak yönlendirmekteyiz.

Genetik ve biyomühendislik programı bünyesinde, beş öğrenci laboratuvarı, ellibeş araştırma laboratuvarı ve elli servis analiz laboratuvarı yer alıyor. Bu laboratuvarların arasında moleküler tanı laboratuvarı, bitki biyoteknoloji laboratuvarı, nanobiyoteknoloji laboratuvarı, immunoloji laboratuvarı, doku mühendisliği laboratuvarı, sinirbilimleri laboratuvarı, proteomiks ve kütle spektrometrisi laboratuvarı, fermentasyon ve biyoproses laboratuvarı, mikrobiyal genetik laboratuvarı, fonksiyonel genetik laboratuvarı, doku kültürü laboratuvarı, rejeneratif biyoloji laboratuvarı, enstrümental analiz laboratuvarı, görüntüleme laboratuvarı, biyoenformatik ve sistem biyolojisi laboratuvarı, anaerobik laboratuvarı ve moleküler hücre biyolojisi laboratuvarları mevcuttur.

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Nedir?

Genetik ve Biyomühendislik bölümü genetik ve biyomühendislik bilimlerinin iç içe olduğu, tıp bilimi ve mühendislik dallarının temel ilkelerinin ön planda bulunduğu bir bölümdür. Genetik ve Biyomühendislik bölümünün amacı, genetik biliminin yanında biyoteknoloji alanında da yeterli teknik ve temel bilgi donanımına sahip, öğrendiği bilgileri meslek yaşantısına rahatlıkla enjekte edebilecek, sektör içerinde öncü ve farklı bir bakış açısı ile olaylara yaklaşabilecek bireyleri sektöre kazandırmaktır.

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, 4 yıllık bir lisans alanıdır. Yaratıcı düşünme ve olaylara farklı bir gözle bakma kabiliyeti olan öğrencilerin gönül rahatlığı ile seçebilecekleri bir bölümdür. Bu alanda iyi yetişmiş meslek insanları geleceğin bilim ve teknolojisine yön verecek insanlardır. Genetik ve Biyomühendislik alanlarında meraklı ve araştırmacı kimliğe sahip olan öğrenciler bu kapsamda kariyer hedefleyebilirler.

Genetik ve Biyomühendislik Taban Puanları ve Sıralama

Üniversite

Bölüm

Puan Türü

Öğr. Şekli

Kon

Taban Puanı

Başarı
Sıralaması

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce)

MF

Burslu

5

416,39119

42087

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce)

MF

%50 Burslu

40

252,36272

282480

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce)

MF

%25 Burslu

5

Dolmadı

Dolmadı

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü 2023 - 2024 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

Genetik ve Biyomühendislik Burs İmkânları

Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine geniş olanaklarla burs imkânı sunar. Yeditepe Üniversitesi burs imkânlarına buradan ulaşarak burslarla ilgili gerekli bilgi alabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Genetik ve Biyomühendislik Okumak

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, genetik bilimini biyomühendislik uygulamaları ile bir araya getirerek özellikle biyoteknolojinin uygulama alanlarındaki yaşamla ilgili her alanda teknoloji ve protokol geliştiren hayatsal sorunların çözümünü üreten bir bilim dalıdır. Genetikle biyomühendislik bir araya geldiğinde insanoğlunun hayatında ihtiyaç duyduğu tüm ürün ve teknolojileri çalıştırabilen, yön verebilen, geliştirebilen, üretebilen bir bilim dalıdır. Yeditepe Üniversitesi bu alanda genç nesillere motivasyonu yüksek, teknik bilgiye sahip olan bilim insanlarına her ülkenin olduğu kadar bizim ülkemizin de ihtiyacı vardır. Tüm mühendislik bölümlerinde olduğu gibi Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nün de eğitim dili İngilizce’dir. Söz konusu bölümde çeşitli üniversite sanayi işbirliğine yönelik projeler geliştirilir. Bu projelerin önemli bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı da devam eder. Tamamlanan projelerin önemli bir kısmı patentlenmiş ve ulusal ve uluslararası firmalarla bu alanda işbirliği süreci devam eder. Biyomühendislik Bölümü yaşamla ilgili tüm alanları içerisinde barındırır. Bölüm içerisindeki uygulamalı derslerde tıp fakültesi, eczacılık fakültesi, gıda ve endüstri mühendislikleri ile işbirliği içerisinde bulunulur.    

Bölümün uygulamalı derslerinde sektörle ilgili özel firmalar ile de öğrencilerin ilişki kurması ve söz konusu işletmelerin yöneticileri ile tanışması sağlanır. Bu kapsamda öğrenciler mezuniyet sonrasında bu işletmelerde iş bulma imkânına sahip olabilirler. Ayrıca Türkiye’deki Genetik ve Biyomühendislik bölümü sıralama listesine bakılırsa Yeditepe Üniversitesi’nin ne kadar özel konumda olan bir eğitim kurumu olduğu görülebilir. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi’nin eğitim camiasındaki marka konumu, bu üniversiteyi tercih etmek için göz önünde bulundurulacak hususların başında gelir. Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nden mezun olan bireylerin ülkemiz içinde ya da uluslararası düzeyde çok iyi konumlara sahip oldukları görülür. Bu kapsamda kendini yetiştirmiş bireyler büyük başarılara imza atarak genetik ve biyomühendislik biliminin ilerlemesi anlamında son derece başarılı çalışmalara imza atmışlardır.

Genetik ve Biyomühendislik Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

4 yıllık lisans eğitimi sonunda genetik ve biyomühendis unvanı ile mezun olan meslek insanları;

 • Genetik bilimini biyomühendislik mekanizmaları ile birleştirici rol oynar.
 • Biyoloji ve tıp alanında karşılaşılan problemlere karşı mühendislik yöntem ve ilkelerinin doğru şekilde uygulanmasını sağlar.
 • Genetik ve Biyomühendisliğin dayanağı esas itibariyle biyoloji bilimi olsa da uğraş alanında diğer mühendislik yöntem ve cihazlarını da kullanır.
 • Teknolojideki hızlı değişimleri biyoloji, kimya ve tarım alanlarına derhal yansıtır.

Genetik ve Biyomühendislik mezunu bireylerin iş imkânları oldukça geniştir. Bu kapsamda söz konusu bölümden mezun olan öğrenciler yüksek lisans yaparak akademik kariyerlerine üniversitelerde öğretim üyesi kadrosunda devam edebilirken ayrıca;

 • İlaç, tarım, gıda sektöründe tasarımcı, araştırmacı ve yönetici olarak,
 • Türk Halk Sağlığı Kurulu (Hıfzıssıha kurulu)nda,
 • Türk Standartları Enstitüsünde,
 • Adli tıp kurumunda,
 • Klinik tıp ve tanı merkezlerinde,
 • Genetik tanı ve tedavi yöntemleri ile ilgili kuruluşlarda,
 • Implant ve protez yapan işletmelerde,
 • Otomotiv sektöründe bireylerin rahatı ile ilgili birimlerde,
 • Tüp bebek merkezlerinde,

Uluslararası biyomedikal ve biyoteknoloji şirketlerinin Türkiye temsilciliklerinde iş imkânına sahiptirler.

Vizyon Misyon ve Eğitim Amaçları

Misyonumuz

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencilerini, taklitten uzak, toplumsal sorumluluk sahibi, kendine güvenen, bağımsız ve çok yönlü düşünme kabiliyetine sahip, mesleğin gerekli kıldığı etik değerleri özümsemiş, Atatürk ilke ve inkılaplarına tam anlamıyla bağlı, ömür boyu öğrenme ve takım çalışmasına yatkın meslek adamları yetiştirmek. Bilim ve teknolojiye faydalı katkılar sunmanın yanında üretilen bilgi ve projelerin toplum hayatına olumlu etki sunacak kapsamda olmasını sağlayacak şekilde hizmet etmektir.

Vizyonumuz

Her türlü platformda ülkenin önde gelen başarılı ve seçkin kadrolarına çağdaş eğitimin gerekli kıldığı donanımlı, parmakla gösterilir nitelikte, saygın bir eğitim kurumu olmak.

 

Öğrenci Değişim Programları

Genel not ortalaması (CGPA) 2.20 ve üzerinde olan, Yeditepe Üniversitesi’nde en az bir akademik dönemi tamamlamış ve döndüğünde de mezun olabilmek için en az bir dönem daha Yeditepe Üniversitesinde devam edecek olan öğrencilerimizden isteyenler Erasmus veya değişim programları ile eğitimlerine bir dönem yurt dışında devam etmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Erasmus anlaşmaları bölümler arası yapılan bir anlaşmadır. Değişim anlaşmaları ise üniversite genelinde yapılır ve uluslarası ofis tarafından duyurulan kotalarla sınırlıdır. Anlaşmamız olan okullarla ilgili bölüm Erasmus/Exchange koordinatöründen bilgi alabilirsiniz. Her dönem için başvuru tarihleri Uluslararası Ofis tarafından duyurulur ve bölümümüzde de ilan edilir. Başvuru yapacak öğrencilerin Yeditepe uzantılı e-mail adresi almaları zorunludur. Başvurular online yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız. Daha sonra sistemde oluşturduğunuz formun çıktısını, 1 fotoğraf, kimlik fotokopisi ve transcriptiniz ile birlikte, bölümünüzün Erasmus/Exchange Koordinatörüne teslim etmeniz gerekmektedir.

Başvurunuzdan kısa bir süre sonra dil sınavına girmeniz gerekmektedir. Sınav tarihi Uluslarası ofis tarafından duyurulur, takip etmeniz gerekir. Dil sınavından en az 60 puan alan öğrenciler, bölüm Erasmus/Exchange koordinatörünün belirlediği bir tarihte sözlü sınava alınırlar. Başarı puanınıza ve gitmek istediğiniz okul ile ilgili kontenjana göre durumunuz belirlenir. Bunu takiben doldurmanız gereken tüm formlara ve yapmanız gereken işlemlere yine uluslararası ofisin sayfasından ulaşabilirsiniz.

Herhangi bir değişim programı ile bir dönem yurt dışına giden öğrencinin Üniversitesi’ndeki mali durumu aynen devam eder. Erasmus ile giden öğrenciler ayrıca hibe adı altında bir miktar maddi destek sağlanır. Bunun tutarı uluslarası ofis tarafından duyurulur. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.

Bologna Süreci

Bologna süreci, Avrupa’nın seçkin üniversiteleri ile üniversitemiz arasında var olan standart dışı uygulamaları standart hale getirmek maksadıyla uygulanır. Bu kapsamda üniversitelerin aynı bölümleri nitelik ve uygulamalarını uluslararası düzeyde kabul gören seviyeye getirirler. Bu süreç, öğretim elemanı ile öğrenciyi aynı eksende buluşturmayı amaçlar. Bu süreç sonunda öğrenciler daha nitelikli ve donanımlı olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eder.

Çift Anadal ve Yandal Olanakları

Çift Anadal

Çift anadal programı (ÇAP) bir lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin belirli koşulları yerine getirmeleri durumunda başka bir bölümden ikinci bir lisans derecesi almalarına olanak verir. Böylece ÇAP’ı başarıyla tamamlayan öğrenciler hem asıl bölümlerinden hem de seçecekleri ikici anadal bölümünden ayrı ayrı diploma sahibi olabilirler. Programa kabul edilmek, devam etmek ve ikinci dereceyi alabilmek icin gereken koşullar için Doç. Dr. Ali Özhan Aytekin’den bilgi alabilirsiniz.

ÇAP’a kabul edilen bir öğrencini ikinci anadal programından mezun olabilmesi için bu programa ait bütün dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Ancak bölümler arasında ortak dersler ve eşdeğer sayılabilecek dersler bulunduğu için öğrencinin ikinci anadal programından fakülte ve bölümler tarafından belirlenen fark derslerini alması yeterlidir. Fark derslerinin takibi ikinci anadal programının yapıldığı bölümün atadığı bir danışman tarafından yapılır.

Yandal

Yandal programı bir lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin belirli koşulları yerine getirmeleri durumunda başka bir bölümden alacakları bir grup dersi tamalayarak bu alanda bilgi sahibi olmalarına ve bu bölüme ait bir sertifika alınmasına olanak verir. Programa kabul edilmek, devam etmek ve sertifika alabilmek icin gereken koşullar aşağıdaki yönetmelikte belirtilmiştir. Diğer bölümlerden gelen öğrencilerin Genetik ve Biyomühendislik bölümü yandal programında alması gereken dersler ve tamamlanması gereken kredi miktarı için Doç. Dr. Ali Özhan Aytekin’den bilgi alabilirsiniz.

Staj

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Staj Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İBRAHİM HATİPOĞLU

E-posta: ibrahim.hatipoglu@yeditepe.edu.tr Dahili: 3757 Ofis: Müh. B-505

gbe-staj-defteri-062019.doc

gbe-staj-defteri-062019.pdf

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GENETİK VE BİYOMÜHENDİLİSK BÖLÜMÜ

GBE 400 Yaz Stajı

GBE 400 Summer Practice

KONUSUNDA GENEL ESASLAR

Staj, okulda edinilen mesleki bilgilerin dışında, öğrencinin eğitimini tamamlayıcı ve devamı niteliğinde olup, bir işletmede gerçekleştirilen çalışmadır. Stajın temel amaçları: işletmelerde pratik ve teknik yeni beceriler kazanmak, iş hayatını tanımak, diğer disiplinlerle ve idarecilerle etkin iletişim kurabilmeyi öğrenmektir. Staj bir iş deneyimidir ve iş hayatının inceliklerini öğrenmek için kaçırılmaz bir fırsattır, aynı zamanda öğrencilere lisans eğitimi aşamasında yurtiçi ve yurtdışı Ar-Ge ve endüstri dünyasına açılış kapılarından biri olarak düşünülmelidir. Bu kapsamda ciddiye alınmalı, gerektiğinde değerlendirilmelidir. Stajla ilgili genel esasları içeren, bölüm web sayfamızda ve staj panosunda asılı en son, güncellenmiş bilgiler esas alınmalıdır.

I. Staj Süresi

Bölümüzde 20 iş gününden az olmamak kaydıyla bir staj yapılması bütün öğrenciler için zorunludur. İşyeri Cumartesi günleri de çalışıyorsa, bu günler de iş günü olarak kabul edilir. Stajın kredisi yoktur, ancak öğrenci, staj yaptığı birim ve Bölüm Staj Komisyonu (BSK) tarafından “başarılı” ya da “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrencinin mezun olabilmesi için staj dersinden başarılı olması gereklidir. Staj yaparken öğrencinin ders almaması gerekir. Örneğin, yaz okulunda ders alınıyorsa, haftanın bazı günleri ders alınıp, diğer günler staj yapılmamalıdır. Staj, devamlılık isteyen bir çalışmadır ve 20 iş günü kesintisiz yapılmalıdır. Staj süresince sigortalı olmanız zorunlu olduğu için, hem sigortalı hem öğrenci olamazsınız. Dolayısıyla stajınız dönem içine bir gün dahi olsa uzayamaz. Ancak mezuniyet durumunda iseniz bu durumunuzu belirten (danışmanınızdan onaylı) dilekçe ile staj komisyonuna başvurabilirsiniz.

II. Staj Yeri

Öğrenciler staj yerlerini kendi olanaklarıyla bulurlar ve başvururlar. Ancak, çeşitli işletmelerden gelen kontenjan taleplerini öğrencilere bölüm staj panosunda duyurulur. Büyük işletmelerin çoğunun internet sayfalarında İnsan Kaynakları bölümünde stajla ilgili bilgi bulunmaktadır ve genellikle internet üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Staj süresince, öğrencinin Ar-Ge çalışmalarında, laboratuvar yada üretime yönelik işlerde çalışması beklenmektedir. Yönetim yada pazarlama ile ilgili departmanlarda yapılan stajlar geçersizdir. Zorunlu staj için yurt içi kamu kuruluşları, yurt içi ve dışı özel işletmeler, üniversiteler ve hastaneler staj yapılmasına uygun yerler olarak belirlenmiştir. Yurt dışında yapılması düşünülen stajların öğrencinin yabancı dilini geliştirmesine, diğer kültürleri ve ülke teknolojilerini tanımasına katkı sağlayacağı için ayrıca önerilmektedir. Yurtdışındaki bazı üniversitelerde özel staj programları düzenlenmektedir ve bu programların da takip edilmesi önerilmektedir. Ayrıca üniversitemizde uluslararası stajyer değişim programı (IAESTE) bulunmaktadır. Bu program aracılığı ile bir çok öğrenci yurtdışında staj imkanı bulmuştur.

III. Staj Dönemi

Zorunlu stajını yapacak olan öğrencinin, staj ön koşul derslerini (AFE157, GBE341, GBE301) tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrencinin 3. Sınıf yaz döneminde zorunlu stajını yapması beklenmektedir. Staj sonrası, 4. Sınıf Güz Dönemi’nde ise yaz stajı dersine (GBE400) kayıt olması gerekmektedir. Staj başvurusu yapılan yer, stajın bölümde zorunlu olduğuna dair bir yazı isteyebilir. Bunun için Bölüm Sekreterinden “staj zorunludur” yazısı alınmalıdır. Başvurulan işletme sizin hakkınızda bilgi verebilecek öğretim elemanlarının isimlerini sizden isteyebilir. Bunun için derslerini aldığınız öğretim üyeleriyle görüşülmesi ve onların onayıyla öğretim üyesinin adının ve iletişim bilgilerinin işletme yetkililerine verilmesi yerinde olacaktır. Staj sırasında kesinlikle ders alınamaz. Bu stajın geçersiz sayılmasına sebep olacaktır. Mezun olma aşamasında iseniz staj yaptığınız firmadan izin almak ve bölüm sekreterliğini arayarak, staj komisyonunu bilgilendirmek koşuluyla bütünleme sınavına katılabilirsiniz. Mezun olma aşamasında değilseniz, bütünleme sınavlarına (final sınavlarında olduğu gibi) giremezsiniz. Yaz okuluna katılacaksanız ve yaz okulu sonrası staj yapmayı planlıyorsanız, yaz okulunun bitiş tarihi ile güz dönemi derslerin başlaması arasında 20 iş günlük zaman olması gerekmektedir. Bu koşullar her sene dekanlık tarafından duyurulur. Eğer bu süre zarfında 20 iş gününü kapsayan bir dönem varsa, dekanlık tarafından bölümlere öğrencilerin staja başlaması ve stajı bitirmesi gerekenler tarihler ilan edilir. Bu ilanları panolardan takip ediniz yada bölüm staj koordinatörüne başvurarak öğreniniz. Ancak, her yıl ilan edilecek yaz okulu sonrası staja başlama tarihine uygun olarak staja (staj yaparken sınavlara katılacağına ilişkin üzerinde firma onayı da olan bir taahhütname vererek) başlanabilir.

IV. Sigorta

Staj süresince sigortalı olmanız zorunludur. Sigortasız stajlar kabul edilmemektedir. Sigorta masraflarını üniversite karşılamaktadır. Önce staj yapacağınız işyerinden staja kabul edildiğinize dair bir onay almalısınız ve staj başlangıç ve bitiş tarihlerinizin belirlenmiş olması gerekmektedir. Ayrıca yukarıda belirtilen ön koşul derslerinden geçmiş olan öğrenciler, akademik danışmanlarından bu derslerden geçtiğine ve yaz okuluna katılmayacağına dair bir dilekçe alarak, bu dilekçe ile Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Sekreterliği’ne başvurup staj ile ilgili gerekli evrakları temin edebilirler. Eğer ön koşul ders(ler)ini stajdan önceki Bahar döneminde alıyorsanız, danışmanınız size ders(ler)i almakta olduğunuza dair bir yazı verecektir ve bu dilekçe ile de işlemlerinize başlayabilirsiniz. Fakat ön koşul derslerinden herhangi birinde kalmanız durumunda, stajınız geçersiz sayılacaktır. İşyerinden aldığınız yazıyı ve istenen evrakları tamamlamış olarak Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Sekreterliği’ne iletmelisiniz. Sizden alınan evraklara gerekli yazılar eklenip, dekanlık kanalıyla üniversite İnsan Kaynaklarına (İK) gönderilecek ve İK da sizin sigorta işlemlerinizi tamamlayacaktır. Bütün bu işlemler zaman aldığından, staja başlamadan en az BİR AY önce evraklarınızı tamamlayarak Sekreterliğe iletmiş olmalısınız. Staja başladıktan sonra geriye dönük sigorta işlemleri yapılamaz.

V. Staj Sırasında

Staj yapılacak yere ilk gidildiğinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 1. Staj Raporu: Staj raporu hazırlanması zorunludur. Staj raporu bilgisayar yardımıyla yazılmalı ve staj süresince yapılan çalışmalar her gün için yazılmalıdır. Rapordaki anlatım tamamen öğrenciye ait olmalıdır. Staj raporlarının günlük olarak yazılması, staj sonunda da tamamlanmış olması gerekir. Staj raporları, yarıyılın başlamasından sonra 1 ay içinde teslim edilmelidir. Raporların son teslim tarihi ayrıca öğrencilere OBS sistemi aracılığı ve duyurular ile ilan edilecektir. Belirtilen son güne kadar raporlar teslim edilmezse, staj geçersiz sayılır. Staj raporunun her sayfası, staj yaptığınız işletmeye, mühürletilip imzalatılmalıdır. Staj yaptığınız yer tarafından onaylanmamış bir rapor kabul edilmez, stajınız geçersiz sayılır.
 2. Stajyer Değerlendirme Formu: “Stajyer Değerlendirme Formu” stajın sonunda, iş yeri staj sorumlusu tarafından doldurulmalı, kapalı ve mühürlü bir şekilde size elden verilmelidir. İşletme tarafından kapalı zarf içerisinde verilen bu form kesinlikle açılmamalıdır. Bölüme açık zarf içerisinde getirilen veya daha önceden açıldığı tespit edilen değerlendirme formları işleme alınmayacaktır. “Stajyer Değerlendirme Formu” bulunmayan ya da değerlendirme formu kabul edilmeyen öğrencinin stajı geçersiz sayılacaktır.

VI. Stajların Değerlendirilmesi

Staj raporunun basılmış onaylı çıktısı (spiralli olarak) ve kapalı zarftaki staj değerlendirme formu, Bölüm Sekreterliğine imza karşılığı, ilan edilecek olan son tarihe (stajı izleyen yarıyılın ilk ayı içerisinde) kadar teslim edilmelidir. Geç teslim edilen, üzerinde değişiklik yapılmış staj raporları kesinlikle kabul edilmeyecektir ve öğrencinin stajı geçersiz sayılacaktır. Stajın değerlendirilebilmesi için aşağıdaki evrakların Bölüm Sekreterliğine imza karşılığında (güncel e-posta adresleri de belirtilerek) teslim edilmesi gerekir.

1) Fotoğraflı Staj raporunun çalıştığınız yerden onaylanmış basılı ÇIKTISI

2) İşyeri stajyer değerlendirme formu

3) Sizin dolduracağınız, staj yaptığınız işyerini değerlendirme formu

Staj raporlarınız tek tek okunup değerlendirilmektedir. Ne yapıldığı anlaşılmayan staj raporları ve stajlar kabul edilmez. Staj raporunuzu vermek için son günü beklemeyiniz, son gün için doktor raporu alıp ek süre talebinde bulunmayınız. Staj raporunu değerlendirilirken, öncelikle tüm evrakların eksiksiz olması gerekmektedir. Staj süresince öğrencinin fiili uygulamalarının yüzde yüz gözlemlenmesi olanaksız olduğundan (işyerlerinin geri dönüşü dışında) staj dosyalarının değerlendirmesi, objektif kıstaslara, yapılan işlerden kazanımlara, dosya içeriklerinin öğrenciye katkılarına, staj raporu yazım kurallarına ve işyeri staj değerlendirme formuna bakılarak yapılmaktadır. Stajı kabul edilmeyenler, o yarıyıl içinde kendi mail adreslerine staj sonuçları gönderildikten sonra üç gün içinde, staj sonuçlarına ayrıntılı bir dilekçe ile Bölüm Başkanlığı’na itiraz edebilir. Staj komisyonu, eğer stajdan kalma, dosya yazım kurallarına uygunsuzluktan kaynaklanmışsa, bir hafta süre vererek, dosya yazım kriterlerine uygun dosya hazırlatmak ve staj yerine onaylattırmak veya staj amaçlarına uygun başka bir yol önerebilir. Staj için gerekli tüm kriterleri yerine getiremeyen öğrenci, zorunlu yaz stajı dersinden kalır ve bir sonraki staj döneminde yeniden staj yapmak zorundadır.

VII. Birden Fazla Staj

Zorunlu stajınızın dışında yaptığınız ek stajlar için rapor hazırlamak zorunda değilsiniz. Yalnız, bu stajlarda da SİGORTALI olmak zorundasınız. Üniversitenin, sigorta işlemlerini yapabilmesi için yukarda belirtilen adımları izlemelisiniz. Yukarıdaki açıklamalar tüm staj dönemleri (normal ve yaz okulu sonrasında yapılacak stajlar) için geçerlidir. Ancak, her yıl ilan edilecek yaz okulu sonrası staja başlama tarihine uygun olarak staja (staj yaparken sınavlara katılacağına ilişkin üzerinde firma onayı da olan bir taahhütname vererek) başlanabilir.

VIII. Öneriler

Zorunlu staj haricinde yapılan stajlar, gönüllü staj olarak adlandırılır. İkinci yılını tamamlamış öğrenciler, meslek derslerine daha yeni giriş yaptıkları için bu dönemdeki en iyi staj, temel kavramların pekiştirildiği, el becerilerinin ve temel laboratuvar bilgilerinin öğrenildiği  çalışmalardır. Bu staj öncesinde ön koşul derslerini daha tamamlayamamış olacağınızdan, zorunlu staj yerine geçemez. Üçüncü yılınızın sonundaki zorunlu staj daha önemlidir ve tüm derslerden başarılı olmanız gerekir. Staj, bazen dördüncü sınıfta almak istediğiniz teknik seçmeli dersleri belirlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca mesleki açıdan daha donanımlı olacağınızdan, mezuniyet sonrası çalışmak istediğiniz alana karar vermek açısından bu staj önem arz etmektedir. Bu yüzden staj yapılacak işletme dikkatli seçilmelidir.

Öğrenci staj esaslarını uygulamakla yükümlüdür. Staj esaslarını dikkatli okuyunuz, sorularınızın cevaplarını bu yazıda bulamıyorsanız ve/veya staj esaslarına uymayan bir durum varsa, Bölüm Staj Koordinatörü ile görüşünüz.

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

Staj Koordinatörü

Perşembe, 24 Mart, 2022 - 16:22
Dersten çekilme (Withdraw) hakkında duyuru  bağlantıda verilmiştir. .  
Salı, 8 Şubat, 2022 - 10:38
Genetik ve Biyomühendislik bölümü, 2022 Yılı Bahar dönemi ders programına buradan ulaşabilirsiniz.  Güncelleme: 08 Şubat 2022
Çarşamba, 2 Şubat, 2022 - 16:24
Telafi sınavları hakkında duyuru için tıklayınız.
Salı, 18 Ocak, 2022 - 09:58
Bahar dönemi akademik takvim duyurusunu görüntülemek için tıklayınız.   Güncelleme: 26 Ocak 2022    
Cumartesi, 18 Eylül, 2021 - 21:13
Güncel (Güz 2021) akademik takvim ile ilgili maddeler sunulmuştur.
Cumartesi, 26 Eylül, 2020 - 07:50
Değerli öğrenciler, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü oryantasyon programı 30 Eylül Çarşamba günü 13.00 -14.00 saatleri arasında aşağıdaki adreste (Google Meet uygulaması ile) yapılacaktır. meet.google.com/tgz-bmoz-woq   Sağlıklı günler dileriz, GBE
Pazartesi, 6 Ocak, 2020 - 16:15
Kongre linki: http://www.proteomikdernegi.org/tr/sayfa/0/130/136/kayit.html 3.Ulusal Proteomik Kongresi’ni 27-29 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul'da, Koç Üniversitesi'nde gerçekleştireceğiz. Proteomik alanında araştırmayı geliştirmek, ulusal veriler sağlamak ve...
Çarşamba, 18 Aralık, 2019 - 14:22