• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE488
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı; deprem mühendisliğinin, yapıların tasarım ve sismik analizine yönelik temel kavramlarını ve ilkelerini öğretmektir.
Dersin İçeriği: 

Sismoloji ve depremselliğin temel kavramlarının tanımlanması. Tepki spektrumu oluşturulması. 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde verilen deprem etkisi altında binaların değerlendirilmesi ve tasarımına yönelik temel kavramların tanımlanması. Tek serbestlik dereceli sönümlü ve sönümsüz sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşim altında hareket denkleminin çözülmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders anlatımı, 2: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 3: Problem çözme ödevi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Ödev, C: Proje

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari