• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE351
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, öğrencileri akışkanların mühendislik özellikleri hakkında bilgi sahibi yapmak, akışkanlar için korunum ve hareket denklemlerini akışkan özelliklerini de dikkate alarak türetmek, açıklamak ve uygulama becerisi kazandırmak ve bu denklemleri farklı akım hallerine uygulama yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Boyut analizi ve boyut homojenliği. Akışkanların fiziksel özellikleri. Hidrostatik basınç, manometreler. Hidrostatik kuvvetler. Kaldırma kuvveti, yüzerlik merkezi ve yüzer cisimlerin stabilitesi. Akışkanların kinematiği: Euler ve Lagrange bakış açıları, permanan akım, üniform akım kavramları. Akım fonksiyonu, akım potansiyeli, vortisite ve çevrinti. İdeal akışkanlar için korunum denklemleri: Süreklilik denklemi, debi ve uygulamaları. Bernoulli denklemi ve uygulamaları. İmpuls-momentum denklemi ve uygulamaları. Gerçek akışkanların akımı, viskozite ve türbülans etkileri, Navier-Stokes denklemi. Tek boyutlu gerçek akışkan akımında enerji kaybı ve ilgili uygulamalar. Dalga hareketi. Difüzyon ve dispersiyon.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 5: Problem çözme ödevi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari