• Türkçe
 • English

Yeditepe Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Okumak | MÜDEK Akreditasyonu

Tüm dünyada insanların yaşam koşullarını sürekli iyileştirme talebi, inşaat sektörüne ve sürekli gelişen mühendislik hizmetlerine olan ihtiyacın hep gündemde olmasını sağlamaktadır. Önüne geçilemez hızla ilerleyen böyle bir sektörde inşaat mühendisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde, dört yıllık lisans öğrenimi verilmektedir.

Dünyanın her yerinde mesleğini yapabilecek donanıma sahip olması gereken İnşaat Mühendisleri, Yeditepe Üniversitesinde İngilizce olarak matematik, fizik ve malzeme alanlarındaki temel derslerin üzerine, her bir uzmanlık alanına ait zorunlu ve seçmeli dersleri içeren kapsamlı bir eğitim programından mezun edilirler. Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği programı günün koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda sürekli yenilenen ve güçlü bir ders programıdır. Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği dersleri teorik derslerin yanında ağırlıklı olarak uygulamalı ders şeklinde işlenir. Tüm akademik kadro personeli kendi kadrosunda ders verir. Bu kapsamda İnşaat Mühendisliği Bölümü uzman ve deneyimli bir öğretim kadrosuna sahiptir. Öğrencilerin eğitim sürelerini tamamlamaları için, tercih ettikleri alanda bir öğretim üyesi ile bire bir çalışarak tasarım projesi hazırlama deneyimi kazandıkları bir Mühendislik Projesi sunmaları; ayrıca 20 gün ofis ortamında, 20 gün şantiye ortamında olmak üzere toplam 40 günlük yaz stajlarını tamamlamış olmaları gerekir. Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileri ikinci bir yabancı dil olanağı ile de kariyerlerini destekleyebilirler. Bu kapsamda öğrencilere Rusça, Çince, Arapça dillerini ders programlarına ek ders olarak dahil etme imkânı da sunulur. Ayrıca öğrenciler, bölüm tarafından yürütülen araştırma projeleri, seminerler, konferanslara katılarak ve görev alarak sektörün öncü mühendisleri, kuruluşları ile irtibat kurabilir ve kariyerlerini erkenden şekillendirmeye başlayabilirler. Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü, Türkiye genelindeki sıralama listesinde saygın bir yere sahiptir.

Dört yıllık lisans eğitiminden sonra bölüm mezunları İnşaat Mühendisi unvanına ve inşaat projelerinin altına imza atma yetkisine sahip olurlar. İnşaat mühendisinin imzası olmadan herhangi bir yapının projelendirilmesi de, inşa edilmesi de mümkün değildir. Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, bu yetki ve sorumluluğa sahip olacak mühendisleri, titizlikle, yetkinliklerinin, yetki ve sorumluluklarının farkında olan, aynı zamanda projelere optimum çözümler geliştiren, üretken, yaratıcı ve girişimci bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar.

Dosya:Instagram logo 2022.svg - Vikipedi yeditepe.insaatmuhendisligi

File:LinkedIn logo initials.png - Wikimedia Commons Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü | LinkedIn

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne, MÜDEK-Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından akreditasyon verilmiştir. MÜDEK, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesine sahiptir.

MÜDEK akreditasyonu ile eğitim programımımız, EUR-ACE (European Network for Accreditation of Engineering Education) etiketini de almış olup mezunlarımız uluslararası profesyonel veya akademik ortamlarda çalışma esnekliğini elde etmişlerdir.

Daha fazla bilgi için MÜDEK web sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

https://www.mudek.org.tr/tr/akredit/akredite2022.shtm

https://www.mudek.org.tr/tr/hak/disdeg.shtm

https://www.enaee.eu/eur-ace-system/

İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencilerinin, diğer Mühendislik Bölümleri ile veya Ekonomi ve Fizik Bölümleri ile Çift Anadal yapma imkanları da vardır.

İnşaat Mühendisliği Nedir?

İnşaat Mühendisliği, insanların barınma, ulaşım ve altyapı ihtiyaçları için gerekli yapıların, güvenli hizmet verecek şekilde tasarımı ve yapımını sağlayan mühendislik dalıdır. Bu yapılar, yerüstünde, yeraltında, denizlerin içerisinde olmak üzere farklı ortamlarda ve bulundukları coğrafyanın özelliklerine göre deprem, şiddetli rüzgar, kar, sel, vb çok farklı yük koşullarına maruz kalabilirler. Tüm bu etkileri dikkate alarak yapıların, can güvenliği başta  olmak üzere, maliyet, yapım süresi, ekolojik ve sosyal etkilerini göz önüne alarak yapımı için gereken ön inceleme, tasarım, inşaat, kontrollük hizmetlerini vermek, inşaat mühendislerinin görevidir.

İnşaat mühendisliğinin ana uzmanlık alanları, yapı, geoteknik, hidrolik, ulaştırma, yapım yönetimi olarak ayrılmakla birlikte, her bir uzmanlık alanı içerisinde betonarme yapılar, çelik yapılar, ahşap yapılar, köprüler, derin temeller, iksa yapıları, zemin iyileştirme, karayolları, demir yolları, tüneller, trafik yönetimi, barajlar, limanlar, su temini, maliyet yönetimi, zaman yönetimi, sözleşme yönetimi gibi çeşitli dallarda uzmanlaşılarak kariyer yolculuğu belirlenmektedir. İnşaat mühendisleri mesleki kariyerlerinde bu uzmanlık alanları içerisinde, tasarım mühendisi olarak veya uygulama sürecinde kontrol mühendisi ya da proje yöneticisi olarak farklı roller üstlenebilmektedir. 

İnsanlığın, İnşaat Mühendisliğinin gerçekleştireceği yapılara her zaman ihtiyacı olacaktır. Bu meslekte insan ilişkileri çok fazla ön plana çıkar. İnşaat mühendisleri projelerde, mimarlar, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri ile işbirliği içinde ve imalat, finans, teknoloji, hukuk gibi çok farklı sektörlerle bilgi ve hizmet transferi sağlayarak bu büyük projeleri yerine getirirler. Bu sebeple inşaat mühendisliğinin, sorumluluğu yüksek, dikkat gerektiren, dinamik, disiplinler arası çalışma gerektiren, güçlü sosyal ilişkiler kurabilme yeteneği gerektiren bir mühendislik alanı olduğu göz önünde tutulması gereken bir husustur. 

İnşaat Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, mezunlarının;

 • İnşaat Mühendisliğinin uygulama alanlarında ve iş hayatlarında ihtiyaç duyulacak temel nitelik, bilgi ve becerileri kazanmaları,
 • Lisans eğitimi sonrasında lisansüstü eğitim için gerekli altyapıyı kazanmış, gerek yurtiçi gerekse de yurtdışında lisansüstü eğitimle kariyerine devam edebilecek donanımda,
 • Sektördeki güncel gelişmeleri takip edebilen ve bu kapsamda projeler geliştirme imkânına haiz,
 • Çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam yeterliliğine sahip

mühendisler olarak yetiştirilmesi için büyük gayret sarf eder. Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün amacı, vizyonu ile paralel olarak gerek yurtiçinde gerekse de yurtdışında mezunlarının kendilerine kolayca iş bulmaları, hatta kendi işlerini kurmalarıdır.

2008 yılında kurulmuş olan Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2023 bahar dönemi itibariyle toplam 629 mezun sayısına ulaşmıştır. Genellikle, bölüm mezunlarının %90’dan fazlasının mezuniyetlerinden sonra ilk bir yıl içerisinde iş bulduğu, %30’dan fazlasının yüksek lisans yaptıkları görülür.

2023 yılına kadar yapmış olduğumuz anketlerden elde ettiğimiz sonuçlara göre, mezunlarımızın %31’i çok uluslu projelerde çalışmaktadır (Şekil 1). Mezunlarımız Amerika, Rusya, İtalya, BAE, Suudi Arabistan gibi ülkelerde veya Türkiye’deki metro, havaalanı gibi büyük veya küçük ölçekli değişik projelerde kariyerlerini sürdürmektedirler. Mezunlarımız sektörde tasarım mühendisi, yapım, proje yönetimi olmak üzere her alanda çalışmaktadır (Şekil 2). Mezunlarımızın %39’u, yönetici pozisyonlarda çalışmakta olup, bunların %38'i uluslararası projelerde yetki ve sorumluluk üstlenmişlerdir (Şekil 3). Mezunlarımızın büyük bölümü çalışma hayatında yer alırken, bir bölümü de yüksek lisans eğitimine devam etmektedirler. Tüm mezunlarımızın %36’sı yüksek lisans yapmakta, bunların %19’u yurt dışı bir eğitim kurumunda yüksek lisans yapmaktadır (Şekil 4). Yüksek lisans için İngiltere, İtalya ve Amerika’daki çeşitli üniversitelere giden, yurt içinde ise ağırlıklı olarak Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde eğitimine devam edenler mevcuttur. Ayrıca, eğitimini tamamladıktan sonra kendi aile şirketlerinde yer alan veya belirli bir deneyim kazandıktan sonra kendi firmasını kuran bir çok mezunumuz da vardır.

 • 629 mezunumuzun 26’sı Mimarlık, Makina Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği bölümleri ile Çift Anadal yapmıştır.
 • Yüksek Lisans yapan mezunlarımızın 47’si yurt dışı üniversitelerde yüksek lisans yapmış veya yapmaktadır.
 • Halen yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde doktora yapan mezunlarımız da bulunmaktadır.

 

Şekil 1. 2019 Sonrası Mezun Çok Uluslu Proje Deneyimi

Şekil 2. 2019 Sonrası Çalışma Durumu

Şekil 3. 2019 Sonrası Mezun Karar Verici/Yönetici Oranı

Şekil 4. 2019 Sonrası Mezun Akademik Çalışma Oranı

 

Mezunlarımızın Çalıştığı Kurum ve Firmalar

36. paralel mimarlık

3s Kale Holding

Abank - İstanbul

Acun Medya

Açı İnşaat

Adıgüzeller İnşaat

AG Çelik Hasır

Ahes İnşaat

Akgün Yapı

Akım elektronik

Akoğlu Yapı

Alarahan Mimarlık

Alusan Aluminyum

Ankas Mühendislik

Ant Yapı, Manzara Adalar Projesi

APC Yapı A.Ş

Apple Inc. / İstanbul

Ar Arslan İnşaat

Arkoçlar İnşaat

ARM Yapı Denetim

Arup

AS-TA Mühendislik - Muğla

ASA İnşaat Makina Tic. ve San. Ltd. Şti.

Asger Çelik

ASTTA Mühendislik

Aşıkoğlu Yapı İnşaat Ltd. Şti.

Ataşehir Belediyesi

Ataymak

Atlas Yapı Denetim - Kastamonu

Aula İnşaat Mimarlık Mühendislik

Aydın İnşaat

Aygen Teknik - İstanbul

Aytaç Proje İnşaat

Azim İnşaat

B-Lab Software Technology

Başergün İnşaat

Bayl Yapı ve İnşaat Ltd. Şti.

Bayraktar İnşaat

Baysal Metal Tic. Ltd. Şti.

BBİ Uluslararası Taşımacılık

Beximport Gıda Elektronik İthaalat İhracat Tic.Ltd.Şti.

Bipa - Nurpa Holding / Mardin

Bipa Holding

Boğaziçi üniversitesi - İstanbul

Bozgülek Yapı Denetim - Kocaeli

Bozgülek yapı denetim limited şirketi/kocaeli

BRK Çetin İnşaat

Bukan Yapı İnş.

Burkay Günaçtı Şahıs Şirketi

Büyük Çamlıca Peyzaj

Canatanlar İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. - Beton Santralleri

Canhan Yapı Denetim

Cemtaş - İzmir

Cengiz & First Kuwaiti JV Şirketi - Kuveyt

Cihan İnşaat

Cihangir Grup / EUROCON İnşaat Yatırım A.Ş.

Ck Grup Mühendislik ve Mimarlık

CMZ Yapı Ltd. Şti.

CNP Yapı - Antalya

Cumrat İnşaat

Çağan yapı insaat gayrimenkul

Çağdan Mühendislik

Çakırtek Mühendislik

Çalışkanlar Beton Mad.Yapı Malz.Nak.İnş.Turz.San.ve Tic.Ltd.Şti.

Çelemler AŞ.

Çelik Grup Kentsel Dönüşüm ve Taahhüt Projeleri

Çelik Motor

Çeşen Mühendislik

Damga Yapı Denetim - Tahincioğlu Bomonti Nidakule Şantiyesi

DAP Yapı

Deerns

Deltek Modern İnşaat Uygulamaları San. Ve Tic. A.Ş.

Demirkon A.Ş. - Gümüşhane

Demirli İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş

Den Haag - Hollanda

Dere Construction

Desen Mermer - Batman

DGD Mühendislik

Doğan Yapı

Doğuş Otomotiv

Dzekos d.o.o

Ecemar İnşaat;Ece Marina Suites;Ece Yatçılık

Eduka Yapı

Ege Asfalt Maden İnş. Nak. San. Ve Tic. A.Ş.

Ege Yapı Grup

Ege Zeybek Yapı Denetim

Ege Zirve İnş. - Bursa

Egemen İnşaat Tic. A.Ş.

Ekaş A.Ş.

Eko İnşaat ve Ticaret A.Ş. - Romanya

Elevation Flooring - İstanbul

Emta Energy

ENKA İnşaat

Entegre Proje Yonetim - İstanbul

Enver Tekstil

Erhan Tozan Müh. ve Danışmanlık Statik Proje ve Tasarım - Muğla

Erk İnşaat Taahüt Sanayi

Erpak İnşaat

Ertekler Yapı - Edirne

Eskiz Mimarlık - Antalya

Esta Construction - Rusya

Fazlı Şeker İnş.

FCÇAT Yapı

FCN Enerji

Fenercioglu A.Ş - Antalya

Ferko Ltd. Şti.

Fimay yapı - Bandırma

Formül Madencilik

Fortune İnşaat

Freysinnet - İtalya

Friterm - İstanbul

Gemsan Asansör İnşaat Ltd. Şti.

General Electric

Gökyol İnşaat

Görgülü İnşaat

Görgülü İnşaat, İstanbul Tower Projesi

Gur-Ya Construction Co Ltd

Gülermak-Kolin-Kalyon Metro Yapım Ortaklığı, İstanbul

Gülermak-Nurol Ümraniye Metro Hattı Projesi

Gün İnşaat - Sakarya

Güner İnşaat

GYA İnşaat - Zirve Holding

Hakyapı İnşaat - İstanbul

Hatipoğlu İnşaat Bürosu

HBZ Holding - İzmir

Hektaş Holding-Emek Yapı Yatırım İnşaat Tic.Ltd.Şti

Hive Tasarım ve Teknoloji A.Ş

Hofu - Gürcistan

Hyundai Engineering & Construction and SK Engineering & Construction Joint Venture

IC İctas-Astaldi JV

İçel Mimarlık

İdakon yapı

İGA (İstanbul 3. Havaalanı)

İkram İnşaat - Adana

İmall Yapı İnşaat

İmta Endüstriyel - Ankara

İmza Sağlık, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi - Kayseri

İnha İnşaat

İntaya İnşaat Taahhüt Yatırım A.Ş

İntim inşaat/ Ankara

İSU - Kocaeli

Kaan elektronik

Kalyon İnşaat

Kamur İnşaat

Karasu İnşaat

Kare Steel Construction

Kayalar Müh. Yapı A.Ş.

Kayaoğlu İnşaat

Kayaoğlu İplik ve Plastik - Gaziantep

Kayı İnşaat Taahhüt

Kazdallar İnşaat Turizm, Şantiye Şefi (Aile Şirketi)

Keller Williams Boğaziçi

Kent İnşaat

Kervana İnşaat - Çorlu

Kipaş Holding

Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Tur. Ulaş. San. Ve Tic. A.Ş.

KMY Eğitim ve Danışmanlık

LBA Mühendislik

Lik Yapı İnşaat Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Limak Kuveyt Havalimanı Projesi

Madanoğlu Yapı İnşaat ve Taahhüt

MAG Mühendislik Hizmetleri Ve Tic. Ltd. Şti.

Mak-yol Hasdal-Çatalca Devlet Yolu

Marmara Development Co.

Mavia Yapı

Megaprojeler İnşaat Turizm San. Ve Tic. A.Ş. - Birleşik Arap Emirlikleri

Mersin International Port

MGF İnşaat

MHC Mühendislik - Ankara

Mimsa - İstanbul

MLH İnşaat Yapı

MNG Zemtaş - Suudi Arabistan

Moda Yapı

Mumcular Çelik Konstrüksiyon

Net Holding - Merit Otelleri-Kuzey Kıbrıs

Nilüfer Proje Tasarım - Bursa

Nuhoğlu İnşaat

Olmetsan Metal

Omni Sigorta

Ordu Kaya İnşaat

Oytaş-Yıldız İnşaat, Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ömer Bayram İnşaat ve Gökçen Bayram İnşaat ve Mimarlık

Önük İnşaat - Adana

Özel İnş. Taah. San. Ltd. Şti. / KUZEY İnş.Taah. Maden San. Ltd. Şti.

Özerson İnşaat Mühendislik

Özka İnşaat

Özka Ortaklar

Özlem Grup Ticaret İnsaat Gıda ve Iht. Mad. Paz. San. ve Tic. A.Ş.

Özler Kalıp ve İskelet Sistemleri

Perform Mühendislik - İstanbul

Prestij Motorlu Araçlar Tic. San. Ltd. Şti.

Primetal Technologies

Prj Mühendislik

Prokon Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.

Promer Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

Pronet Mühendislik

Prozon Mühendislik - İzmir

RC Yapı

Reinforcement Engineering,  Londra

Reisoğlu Mermer

Remax-Gayrimenkul

Renaissance Construction, St. Petersburg, Rusya

Rom Mühendislik Yapı İnşaat Mimarlık - Afyonkarahisar

Roya Yapı İnşaat

Samar Yapı Denetim

Seral İnşaat

Sezer Proje Mimarlık Mühendislik Müşavirlik İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.

SF İnşaat

Sigma Mühendislik

Sigma Mühendislik

Simay Yapı

Sinop Belediyesi - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Siska İnşaat - İstanbul

SNH İnşaat

Socar Star Rafineri İnşaatı Altyapı İmalatları

Sur İnşaat - İstanbul

Synergy Construction  - Gürcistan

Şahinler Endüstriyel Demir

Şantiye Destek Proje Yönetimi

Şayık İnşaat - Bursa

Şenbay-Kolin-Kalyon D.B Metro Yapım Ortaklığı

Şişik Alüminyum

Tahir Tarhan İnş. Elektrik Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Taht Dış Ticaret İnşaat A.Ş. (Bankacılık ve Uluslarası Ticaret)

Target Teknik Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık, İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Taş Dünyası Doğal Taşlar Madencilik İnşaat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Taşkent Enerji Santrali - Özbekistan

Taşyapı İnşaat - Sremska Mitrovica

TAV - Sera Construction

TE mühendislik

Tekfen İnşaat - Katar Alkhor Expressway projesi

Tekirdağ Muratlı Belediyesi

Tekyapı Mühendislik

Temat - Gözlem karayolları müşavirlik

Timka Mühendislik İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.

Torunlar Real Estate Investment Company

Turan Yapı

Turna Yapı Denetim

Turner consruction

Tuval Zeytin Sanatı - Bursa

Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü

Türkmenler Metal Yapı - İstanbul

Tüvtürk

Ulaştırma Bakanlığı

Umut Hafriyat

Uyalım Dekorasyon Dizayn

Veka İnşaat - Ankara

Versus Enerji - İnta Endüstriyel Ortaklığı

Vortex Mühendislik - Malatya

VYM Yapı Mühendislik

Werner & Balci Mühendislik İnşaat

Yapı Akademisi

Yapı Ticaret Koll. Şti.

Yapıartı - Amsterdam

Yapıkur İnşaat A.Ş.

Yatırım İnşaat - Lüleburgaz

YCY Yapı Mühendislik - Eskişehir

Yeditepe Üniversite/İstanbul

Yeditepe Üniversitesi

Yenigün & Dere Construction Ortak Girişimi

Yenigün İnşaat  Suudi Arabia

Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Yıldız Tan Orman Ürünleri S.T. Ltd. Şti.

YP İnşaat

YTC İnşaat

Yüksel Proje, Bakırköy-Kirazlı Metro

ZEM Yapı

Zetas Zemin Teknolojisi - Dubai

ZNG İnşaat - Gaziantep

 

Mezunlarımızın Lisansüstü Eğitime Devam Ettiği Kurumlar

Akdeniz Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği - Yapı Mühendisliği

Akdeniz Üniversitesi - İşletme

Bahçeşehir Üniversitesi - İşletme

Bilim ve Teknoloji Üniveristesi - İş Sağlığı ve Güvenliği

Boğaziçi Üniversitesi - Yapı Malzemeleri

Boğaziçi Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Yönetimi

Boğaziçi Üniversitesi - Kandilli Rasathanesi Deprem Mühendisliği

Boğaziçi Üniversitesi - Yapı Mühendisliği

Boğaziçi Üniversitesi - Yapım Mühendisliği ve Yönetimi

Bologna Varşova Ekonomi ve Beşeri Bilimler Üniversitesi

Brunel University- London International Business 

Budapest University of Technology and Economics- Structural Engineering

Bursa Teknik Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - İş Güvenliği

Çukurova Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi - Finans

Duke University, Master of Management Studies, Fuqua School of Business, USA

Gebze Teknik Üniversitesi, Deprem ve Yapı Anabilim Dalı

Gedik Üniversitesi İSG

HULT International School of Business

İstanbul Bilgi Üniversitesi - Marketing Communication

İstanbul Teknik Üniversitesi - Deprem Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi - Hidrolik Anabilim Dalı

İstanbul Teknik Üniversitesi - İnşaat Projeleri Yönetimi

İstanbul Teknik Üniversitesi - Jeoloji Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi - Mimarlık

İstanbul Teknik Üniversitesi - Yapı İşletmesi

İstanbul Teknik Üniversitesi - Yapı Mühendisliği 

İstanbul Teknik Üniversitesi - Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği

Karlsruhe Institut of Technology - İnşaat Mühendisliği - Yapı Mühendisliği

Kingston University - MSc in Construction Management - London, UK

London City University - MSc in Construction Management - London, UK

Maltepe Üniversitesi - İşletme

Marmara Üniversitesi - Pazarlama

MEF Üniversitesi - İnşaat Yönetimi

Mersin Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği

Mimar Sinan Güzel Sanatlar - Mimarlık

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Okan Üniversitesi - İşletme (MBA)

Oxford Brookes University - MSc Construction Project Management

Politecnico di Milano - Building and Architectural Engineering

Politecnico di Milano - Master in Business Analytics and Big Data

Regent's University - Londra

Robert Gordon University

Rumeli Üniversitesi - İş Sağlığı ve Güvenliği

Rutgers Üniversitesi - ABD

Süleyman Demirel Üniversitesi - İktisat

Uludağ Ünviversitesi - Yapı Mekaniği

Varşova Teknik Üniversitesi - İnşaat Yapıları

Vilnius Gediminas Technical University - Yapı Mühendisliği

Yeditepe Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği

Yeditepe Üniversitesi - İş Sağlığı ve Güvenliği

Yeditepe Üniversitesi - İşletme (MBA)

Yeditepe Üniversitesi - Mimarlık

Yeditepe Üniversitesi - Veri Bilimi

Yıldız Teknik Üniversitesi - Kıyı ve Liman Mühendisliği

Yıldız Teknik Üniversitesi - Yapı Anabilim Dalı

Yıldız Teknik Üniversitesi - Yapı İşletmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği

 

 

Araştırmaların yaygın etkileri ve basına yansımalar

İnşaat Mühendisliği

 

İnşaatlarda tasarım, müteahhitlik ve denetim firmaları birbirinden bağımsız olmalı

Eğitim Merkezi - İnşaat Mühendisliği ve İş İmkanları

Deprem Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği Açısından Deprem Öncesi ve Sonrası Sempozyumu

Depremde yıkılmayacak binalar için yetkin mühendislik

"Depremde yıkılmayacak binalar için yetkin mühendislik"

Influence of silt on soil liquefaction

Zemin sıvılaşmasında ince danelerin etkisi; pratik uygulamalar ve araştırma bulguları

6 Şubat 2023 Depremleri Geoteknik Gözlem ve Değerlendirmeler Webinar Serisi-2

Sürdürülebilirlik ve Çevre

Orman Yangınları Sonrasındaki Afet Riskleri ve Ekolojik Etkileri Webinarı

Uzman akademisyenler “orman yangınlarıyla mücadele” için buluştu

Uzman akademisyenler “orman yangınlarıyla mücadele” için buluştu

Plastik Ayak İzimizi Azaltmaya Çalışıyor muyuz?

Plastik Ayak İzimizi Azaltmaya Çalışıyor muyuz?

Uzmanlardan dünyada mikroplastik kirlenme artıyor uyarısı

Plastik ayak izi'ne dikkat

Plastik ayak izine dikkat

Türkiye'den son 1 yılda yaklaşık 5 milyon 600 bin ton plastik atık çıktı

Türkiye'den son 1 yılda yaklaşık 5 milyon 600 bin ton plastik atık çıktı

 

Ulaştırma

Tarihi köprülere tarihi karar

Bölüm Başkanının Mesajı


Dr. Öğr. Üyesi Özgür Köylüoğlu

İnşaat Mühendisliği, en eski mühendislik dallarından biri olarak, insanoğlunun içinde bulunduğu doğada güvenli, sürdürülebilir ve medeni bir şekilde yaşamasına katkıda bulunur. Bugün de pek çok gencimiz, sınırları zorlamak, yarının dünyasını yaratmak ve bu arada kendi yaşam standartlarını da üst düzeylere çıkartabilmek için bu mesleği seçiyorlar. Yüksek kalitede eğitim ve güçlü araştırma programının iyi bir kurumun en önemli iki faktörü olduğunun bilincinde olan Bölümümüzün amacı, yurt içi ve yurt dışında iyi tanınan ve kamu yararını gözeterek İnşaat Mühendisliği mesleğine hizmet edecek mühendisler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda misyonunu, “Mesleğine katkıda bulunabilmesi için öğrencileri, sorumluluk sahibi, açık fikirli, teorik ve pratik olarak iyi donanımlı, yaratıcı, etik değerlere sahip, sosyal, takım çalışmasına yatkın ve kamuya yararlı bireyler olarak hazırlamak” olarak tanımlıyoruz. Dört yıllık eğitimleri sırasında öğrenciler, temel mühendislik bilgileri ile inşaat mühendisliğinin yapı, geoteknik, ulaştırma, hidrolik, malzeme, çevre ve yapı işletmesi dallarından her birinin temel bilgilerine sahip olmakta ve seçmeli dersler ile ilgilendikleri alanda bilgilerini geliştirmektedirler. Tamamladıkları iki staj ile de daha okul çağlarında iş hayatını tanıma fırsatı elde etmiş oluyorlar. Geleceğin inşaat mühendisleri olan öğrencilerimiz, üniversitede edindikleri bilgisayar, yabancı dil, temel mühendislik ve mesleki bilgilerin yanında, düzenlenen etkinlikler, kariyer günleri ve konferanslar sayesinde, ekip içinde çalışabilme, yaratıcı olma, tasarım yapabilme, iş hayatında ve sosyal hayatta başarılı olabilme, ömür boyu öğrenebilme gibi konularda da beceri ve yeteneklerini artırma olanağı elde ediyorlar. Ayrıca, inşaat sektörü ve STK’lar ile diyalog içinde olan Bölümümüz, öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeleri için şantiye gezileri ve sektörel sergiler gibi pratiğe yönelik etkinlikler gerçekleştirmekte, eşgüdümlü olarak uluslararası sempozyum ve konferanslar düzenlemekte, öğrenci kulübü etkinliklerine ve öğrenci proje yarışmalarına katılmalarına olanak sağlamaktadır.

Çalışma Alanları

İnşaat Mühendisleri, yaygın olarak akla gelen yapı sektörünün dışında ulaştırma, enerji, yapı malzemeleri ve su işleri gibi pek çok farklı disiplinde tasarım, yapım, işletme ve denetim kademelerinde görev almaktadırlar. Bunlara bağlı olarak, özel kuruluşların yanında DSİ ve KGM gibi devlet kurumlarında da iş imkanlarına sahiptirler. Meslek ayrıca ofis, şantiye, malzeme üretimi, denetim ve ar-ge gibi geniş bir yelpazede yurtiçi ve yurtışı istihdam olanağı sunar.

Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu Anısına...

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü kurucularından ve önceki bölüm başkanımız, Türk Yapısal Çelik Derneği ve Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) önceki başkanlarından ECCS Silver Medal ve Charles Massonnet Bilim Ödülü sahibi, ECCS’nin ilk kadın yönetim kurulu üyesi, ilk kadın başkanı, beş yıl ara ile iki kez başkanlık yapmış olan, Türkiye’nin inşaat ve çelik alanında en ileri gelen bilim insanlarından, Ülkemizde yapısal çelik sektörünün gelişimi için büyük çaba gösteren, Nesrin Hocamız, Sayın Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu, 18.11.2022 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Allah’tan Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu’na rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

 

Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu

Nesrin YARDIMCI TİRYAKİOĞLU, Erenköy İlk Okulu ve Erenköy Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra, 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesine girmiş ve buradan İnşaat Yüksek Mühendisi unvanı ile mezun olmuştur. 1966-1972 yılları arasında Profilo Holding A.Ş. ve DSİ XIV Bölge Müdürlüğü’nde Yüksek Mühendis olarak çalışmış; Ocak 1972’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde göreve başlamış; aynı üniversitede, Mart 1980’de Doktor unvanını almış, Mart 1984’de Yardımcı Doçent, Ekim 1990’da Doçent ve Nisan 1996’da Profesör olmuştur.

Prof. YARDIMCI,  Ocak 1972-Temmuz 2008 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak çalışmış ve bu dönemde, 1995-1996 ve 1998-2007 yılları arasında İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği; 1999-2002 yılları arasında Kültür ve Sanat Birliği Başkanlığı; 2000-2007 yılları arasında Ahşap ve Çelik Yapılar Grup Koordinatörlüğü; 2002-2007 yılları arasında Yüksek Lisans Program Koordinatörlüğü ve 2001-2007 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunda İnşaat Fakültesi Senato Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Eylül 2008’de Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başlamış ve 2012 yılından itibaren de Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Aynı Fakültede 2011-2014 yılları arasında Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi ve 2015-2018 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Senatosunda Mühendislik Fakültesi Senato Üyesi olmuştur.

2001 yılında Türk Yapısal Çelik Derneği’ne Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiş ve 2001-2018 tarihleri arasında European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) Yönetim Kurulu’nda Türkiye’yi temsil etmmiştir. Bu birlik tarafından, 2008-2009 döneminde ECCS Başkan Yardımcısı, 2009-2010 ve 2014-2015 dönemlerinde, iki kez ECCS Başkanı olarak seçilmiştir. 1955 yılında kurulmuş olan bu birliğin ilk kadın yönetim kurulu üyesi ve ilk kadın başkanıdır.

Prof. YARDIMCI İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Lisans ve Yüksek Lisans dersleri vermiş ve aynı zamanda, değişik tarihlerde, İstanbul, Sakarya ve Marmara Üniversiteleri’nde de görev almıştır. Halen Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde ders vermeye devam etmektedir. Yayımlanmış 11 İngilizce ve 17 Türkçe bilimsel makalesi; 24 uluslararası, 16 ulusal konferans bildirisi; 5 araştırma projesi; Türkçe yayımlanmış 3 kitabı bulunmaktadır ve uluslararası 2 sempozyum kitabının editörlüğünü yapmıştır. 30 Yüksek Lisans ve 5 Doktora Tezi tamamlatmış; 71 Yüksek Lisans ve 16 Doktora tezinde de jüri üyesi olarak yer almıştır.

Prof. Yardımcı ECCS ile koordineli olarak üç uluslararası sempozyum düzenlemiştir. Bunlar, “International Symposium on Steel Structures 2010: Culture & Sustainability”, “8th International Symposium on Steel Bridges 2015: Innovation & New Challenges” ve “International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP 2019)” sempozyumlarıdır.

Uygulamaya yönelik çalışmaları arasında, Adana-Ceyhan, Kocaeli, Düzce ve Afyon-Çay, depremlerinden sonra, deprem bölgelerinde İstanbul Teknik Üniversitesi elemanlarından oluşan gruplar tarafından yapılmış olan hasar tespit, onarım ve güçlendirme çalışmaları;  Döner Sermaye İşletmeleri kapsamında yapılmış olan çok sayıda proje denetim ve kontrollük çalışmaları bulunmaktadır.

Türk Yapısal Çelik Derneği Başkanlığı sırasında, Türkiye’deki depremlerle ilgili olarak ECCS’te yaptığı sunumlar ve girişimler sonrasında, ulusal ve uluslararası kuruluşların da katkılarıyla,  Kocaeli’nde 1999 depreminde ağır hasar almış olan bir okulun yerine çelik bir okul inşa edilmesi projesini gerçekleştirmiştir.

Türk Yapısal Çelik Derneğinin Akademik Kurul Başkanıdır; mühendis ve mimarlar için çelik yapılar ile ilgili kurslar verilmesi ve çelik yapıların tanıtılması amacıyla değişik bölgelerde seminerler düzenlenmesi çalışmalarına katılmıştır.

21 Nisan 2010 tarihinde Tuzla Rotary Kulübü’nden, “Türk Yapısal Çelik Derneğine yapmış olduğu katkılar ve Avrupa Çelik Birliği Dönem Başkanlığı” nedeni ile 2010 yılı “Meslekte Başarı Ödülü” almış ve 18 Eylül 2015 tarihinde “ECCS’e ve sektöre yaptığı olağanüstü katkılarına” karşılık “Gümüş Madalya” ile ödüllendirilmiştir. Erenköy Kız Liseliler Derneği tarafından, 5 Ocak 2019 tarihinde, “Lise oluşunun 102 yılında bilime, sanata, kültüre değer katan 102 Erenköy Kız Liseli Mezundan biri” olarak seçilmiştir. ECCS Bilim Jürisi tarafından “ECCS Teknik Komiteleri ve Yönetim Kurulunda aktif bir üye olarak yaptığı çalışmalar ve iki kez ECCS Başkanlığı yapmış olması” nedeniyle “2019 Charles Massonnet Ödülü”ne aday gösterilmiş ve 16 Nisan 2019’da ECCS Yönetim Kurulu bu ödülü onaylamıştır.

 

Özgeçmiş

Tarihçe

İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK VAKFI) tarafından 07.06.1996 tarih ve 4142 sayılı kanunla kamu tüzel kişiliğini kazanmış olan Yeditepe Üniversitesi bünyesinde yer almaktadır ve 26.03.2008 tarihinde, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesine bağlı olarak açılmıştır.

Bölümde lisans eğitimi, 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında başlamış; Zemin Mekaniği, Yapı Malzemeleri Laboratuvarlarını 2010 yılı içerisinde tamamlanmış, 2010 yılında çift anadal programları oluşturulmuştur.

Bölümün bağlı olduğu fakülteden 26.08.2014 tarihinde Mimarlık Bölümünün ayrılması ile fakültenin ismi Mühendislik Fakültesi olarak değişmiş; 15.09.2015 tarihinde Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak İnşaat Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı açılmıştır.

2018-2019 Öğretim Yılı itibarıyla Bölümün eğitim kadrosu, tam zamanlı olarak çalışan 2 Profesör, 6 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Öğr. Görevlisi Dr., 1 araştırma görevlisi ve Yeditepe Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümün’den 1 Profesörden oluşmaktadır. Bölümün tam zamanlı eğitim kadrosunun yanı sıra, her yarıyıl farklı üniversite ve kurumlardan öğretim üyesi/görevlisi gelmekte ve Bölüm tarafından açılan zorunlu veya seçmeli derslere katkı vermektedir. Bölümde, lisansüstü çalışmalarına Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde devam eden ve Bölümdeki görevlilere yardımcı olan 8 bursiyer ve laboratuvarlardan sorumlu 1 teknisyen bulunmaktadır.

2008 yılında 45 adet öğrenci ile eğitimine başlayan bölüm ilk mezunlarını 2012 yılında vermiştir. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 2018-2019 Güz Yarıyılında, hazırlık okulunda 93 öğrenci, bölümde 467 lisans öğrencisi, 13 yüksek lisans öğrencisi eğitimini sürdürmüştür. 2018-2019 Güz Yarıyılında 34 mezun, Bahar Yarıyılında 57 mezun olmak üzere 2018-2019 akademik yılında toplam 91 öğrenci mezun olmuştur. Kuruluşundan 2019 Bahar Yarıyılı sonuna kadar toplam mezun sayısı 367’dir.

Broşür

İnşaat Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralama

2023 ÖSYM YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YERLEŞEN KONTENJAN ORANLARI

FAKÜLTE

BÖLÜM

BURS

TAVAN P.

TABAN P.

TAVAN S.

TABAN S.

YERLEŞEN

KONT.

%

AÇIK

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Lisans Programı

Burssuz

---

---

---

---

0

 

7

0

 

7

 

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Lisans Programı

%50 Burslu

374,65887

310,50737

---

75.241

30

 

30

100

0

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Lisans Programı

Tam Burslu

457,54591

431,92110

---

290.360

5

5

100

0

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Lisans Programı

Depremzede

Burslu

408,23801 408,23801 --- --- 1 1 100 0

İnşaat Mühendisliği Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrenim ücretleri için bu sayfayı inceleyebilirsiniz

İnşaat Mühendisliği Burs İmkânları

Yeditepe Üniversitesi öğrencileri için farklı burs imkânları sunar. İnşaat Mühendisliği Burs İmkânları sayfasını inceleyerek burs olanakları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Buradan ilgili sayfaya tıklayıp, bölümleri ve burs imkânlarını görebilirsiniz.

Vizyon Misyon ve Eğitim Amaçları

Misyonumuz
Misyonumuz, teorik ve uygulamalı alanlarda iyi donanımlı, yaratıcı, etik değerlere sahip, sorumluluk sahibi, sosyal ilişkileri güçlü, takım çalışması yapabilen, ulusal ve uluslararası ortamlara uyum yeteneği olan mühendisler yetiştirmek; toplumun güncel ihtiyaçlarına ve mesleğin gelişmesine hizmet etmektir.

Vizyonumuz
Vizyonumuz, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yürüten, lisans ve yüksek lisans düzeyinde başarılı öğrencilerin tercih ettiği, mezunları yurtiçi ve yurt dışında uygulama ve araştırma kurumlarında başarılı olan; bilime, sektöre ve insanlığa olumlu katkılar üretebilen bir bölüm olmaktır.

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak amaçlarımız
Mezunlarımız;
1- Çok uluslu iş ortamlarında tasarım, uygulama ve proje yönetimi alanlarında görev alabilirler; yönetmelikleri ve yenilikleri takip ederler, mesleğe katkı faaliyetlerine katılırlar,
2- Ulusal ve uluslararası kuruluşlarda karar verici pozisyona yükselirler, yönetici olabilirler.
3- Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmaların üretimine katkıda bulunabilirler.

Staj

Yeni yıldan itibaren rektörlük kararıyla gönüllü staj sigortaları yalnızca yaz döneminde 4 aya kadar karşılanacaktır. Her öğrencinin senede 1 kez gönüllü staj yapma hakkı bulunmaktadır.

 

Staj Çalışmalarının Tanımı ve Amacı

 

Staj çalışmaları, okulda edinilen mesleki bilgilerin dışında mesleki eğitimin bütünleyicisi ve devamı niteliğinde olup aktif bir işletmede gerçekleştirilirler. Stajın temel amacı, işletmelerde pratik ve teknik yeni beceriler kazanmak, iş hayatını tanımak ve diğer disiplinlerle ve idarecilerle etkin iletişim kurabilmeyi öğrenmektir.

Günümüzde bir mühendisten sadece kendi alanında değil, ilgi derecesine göre diğer ilgili tüm birimlere yakın, uyumlu, verimli bir çalışma yapması beklenmektedir. Staj, bu gereksinimleri karşılamaya yarayan bir iş deneyimidir ve iş hayatının inceliklerini ciddi sorumluluk almadan öğrenebilmek için kaçınılmaz bir fırsattır. Staj süreci, çalışılan kurumla etkileşim dikkate alındığında, aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışı inşaat dünyasına açılış kapılarından biri olarak da nitelendirilebilir. Bu açılardan staj çalışmalarının ciddiye alınarak ve gerekli itina gösterilerek yürütülmesini önermekteyiz.

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde staj çalışmaları 2. sınıfın sonunda yapılması gereken Şantiye Stajı (CE 300) ve 3. sınıfın sonunda yapılması gereken Ofis/Büro Stajı (CE 400) olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

 

STAJ İŞ AKIŞI

 1. Staj başvuruları, dökümanlar kısmında bulunan Staj Başvuru Formu’nun (SBF) öğrenci ile stajın yürütüleceği kurum/işyeri tarafından eksiksiz doldurulması, ilgili yerlerin imza ve kaşelenmesi ve diğer gerekli belgelerin de (nüfus cüzdan fotokopisi, vesikalık fotoğraf, sağlık provizyon bilgi kağıdı, transkript) eklenip dosyası olarak Bölüm Sekreterliği’ne (civil@yeditepe.edu.tr E-Posta üzerinden iletilmesi ile öğrenci tarafından yapılır.
 2. Stajın yürütüleceği kurum/işyerinden öğrencinin zorunlu stajı olduğuna ilişkin yazı istenmesi halinde öğrenci bölüme (duygu.tuylu@yeditepe.edu.tr) E-Posta ile başvurarak yazıyı Bölüm Sekreterliği’nden temin edecektir.
 3. Bölüm Staj Koordinatörü, başvuruyu inceler. Öğrencinin SBF’nu ve diğer gerekli belgeleri eksiksiz iletmesi durumunda staj başvurusu işleme alınarak İK üzerinden sigorta girişi yapılır. Sürecin aksamaması için SBF’nin staj başlangıç tarihinden en az 14 gün önce Bölüm Sekreterliği’ne iletilmiş olması gereklidir.

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Kuralları

(06.07.2020 tarihli ve 14/2020 sayılı Bölüm Kurulu'nda kabul edilmiştir.)

 

Stajların Tanım ve İçerikleri

1. İnşaat Mühendisliği Bölümü zorunlu staj çalışmaları, 2. sınıfın sonunda yapılması gereken CE 300 Yaz Stajı I (Şantiye Stajı) ve 3. sınıfın sonunda yapılması gereken CE 400 Yaz Stajı II (Ofis Stajı) olmak üzere iki ayrı zorunlu stajdan oluşmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin mezuniyete hak kazanmak için belirtilen her iki staj çalışmasını da tamamlamış ve ilgili staj derslerinden geçmiş olmaları gereklidir.

2. CE 300 Şantiye Stajı, öğrencinin yapımın devam ettiği bir şantiyede temel yapı işleri/imalat bilgisi almasını amaçlar Üretim aşama ve işlemleri ve hakediş çalışmaları şantiye stajı kapsamında değerlendirilir.

3. CE 400 Ofis stajı, öğrencinin proje ve ilgili ofis işlerine yönelik bilgi ve görgüsünü arttırmaya yöneliktir. Ofis stajında yürütülen çalışmalar, statik ve yapısal analiz ve tasarım, geoteknik hesaplar, deprem hesapları, hidrolik hesaplar gibi temel tasarım bilgisine yönelik çalışmalara ek olarak proje planlama, proje yönetimi, keşif-metraj işleri, ihale dosyası hazırlama gibi yönetimsel ve mali / hukuki içeriği olan çalışmalar da olabilir.

4. Uzun Dönem Staj: YÜMFSUE Madde 4/f uyarınca Uzun Dönem Staj, "Üniversitemiz ile staj yapılacak kurum arasında iş birliği anlaşması imzalanmış olması koşulu ile 6. dönem sonrasında olmak üzere, tüm eğitim dönemi boyunca devam eden iş deneyim stajlarını kapsar." şeklinde tanımlanmıştır. Uzun dönem staj, gönüllü staj olarak değerlendirilebilir veya zorunlu stajlar ile ilgili koşulları karşılaması ve öğrencinin talebi halinde bölüm staj koordinatörünün onayı ve Bölüm Kurulu Kararı ile zorunlu staj olarak kabul edilebilir. YÜMFSUE Madde 7: Öğrencinin Bölüm staj kriterlerini yerine getirmesi ve Bölüm Kurulu onayı ile uzun dönem stajı zorunlu staj olarak/yerine sayılabilir. İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde Uzun Dönem Staj sadece CE 400 Yaz Stajı II (Ofis Stajı) içeriğine uygun olarak yürütülür; CE 300 Yaz Stajı I (Şantiye Stajı) çalışması için uzun dönem staj gerçekleştirilemez.

5. ERASMUS Stajları: YÜMFSUE Madde 9’ da belirtildiği gibi, öğrenciler kendi imkânlarıyla buldukları ve bölümlerinin onayladığı yurtdışındaki okullarda ve işletmelerde Erasmus stajı yapmak isterlerse, üniversitemiz Uluslararası Ofis’in staj başvuru tarihini ilan etmesiyle birlikte gerekli evrakları tamamlayıp başvuru yapar ve dil sınavına tabi tutulurlar. Sonrasında Erasmus staj hibesi hakkı kazanan öğrencilerüniversitemiz Uluslararası Ofisi’nin belirlediği tarihe kadar kabul mektububaşvuru formu ve sözleşmelerini doldurup ofise iletirler. Erasmus stajı, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından, ilgili yılın sözleşme dönemi kapsamında hareketlilik faaliyeti gerçekleştiren yükseköğretim kurumları için hazırlanmış olan ERASMUS+1 Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği El Kitabı hükümlerine bağlı olarak uygulanır.

 

Staj Önkoşulları

6. CE 300 Yaz Stajı I (Şantiye Stajı ) stajına başvurabilmek için öğrencilerin asgari 50 kredilik dersi tamamlamış olmaları gerekir.

7. CE 400 Yaz Stajı II (Ofis Stajı) stajına ve Uzun Dönem Stajına başvurabilmek için öğrencilerin asgari 100 kredilik dersi tamamlamış olmaları gerekir.

 

Staj Süresi

8. Her iki zorunlu staj için de staj süresi asgari 20 iş günüdür. Belirtilen 20 iş günü aynı kurum/firmada kesintisiz olarak geçirilmelidir. Cumartesi günleri çalışılması durumunda bir hafta 6 iş günü sayılır. Pazar günleri mesai günü olarak kabul edilmez. Resmi tatiller, bayramlar ve diğer özel günler staj günü olarak kabul edilmez.

9. “YÜMFSUE Madde 7/c: Uzun dönem staj yapacak öğrenciler, iş yerinde veya kurumda en az 15 en fazla 45 iş günü olacak şekilde staj yapabilirler.” ve “YÜMFSUE Madde 9: Uzun dönem staj başvuruları Bölüm Staj Kurallarında belirtilen koşullara bağlı olarak yürütülür.” İlkesine bağlı olarak İnşaat Mühendisliği Bölümünde diğer koşullar yerine getirilmek üzere zorunlu veya gönüllü olmasına bakmaksızın Uzun Dönem Staj süresi asgari 30 iş günü olarak belirlenmiştir.

 

Staj Dönemleri

10. Öğrenciler staj süresince zorunlu olarak sigortalı olacakları için ilgili mevzuat uyarınca hem sigortalı hem öğrenci olamazlar. Bu nedenle staj yaparken öğrenci ders alamaz ve stajlar dönem içine uzayamaz. Dolaylı olarak zorunlu stajlar Yaz Döneminde gerçekleştirilebilirler.

11. Akademik takvimin Güz ve Bahar Dönemleri arasında Yılsonu Sınavı Haftaları hariç 20 işgünü oluşturacak şekilde düzenlendiği zamanlarda bütünleme sınavları dahil 20 işgününü kesintiye uğratacak hiçbir öğrencilik faaliyetine katılmamak koşulu ile öğrenciler Bölüm Staj Koordinatörü bilgi ve onayı dahilinde Güz ve Bahar dönemleri arasında zorunlu stajlarını gerçekleştirebilirler. Bu zaman aralığında staj yapılıp yapılmayacağı ve ilgili diğer kurallar Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından ilan edilir.

12. Yaz okulunda ders alınıyorsa, haftanın bazı günleri ders alınıp, diğer günler staj yapılmayacaktır. Yaz okulunda ders alan öğrenciler, ancak yaz okulu dersleri bitimini müteakip staj yaptıkları kurumdan final sınavına girmek için izin alabilmelerini beyan etmek koşulu ile stajlarına yaz okulu final tarihleri içinde başlayabilirler.

13. Mezuniyet durumunda olan ve derse devam zorunluluğu bulunmayan öğrenciler, durumlarını belirten (danışmanınızdan onaylı) dilekçe ile staj koordinatörüne başvurabilirler. Bu durumda YÜMFSUE Madde 7. uyarınca “Mezuniyet aşamasında olan ve derslere devam zorunluluğu bulunmayan öğrenciler, eğitim dönemi içinde zorunlu staj yapabilirler.”

14. Uzun dönem stajlarda işyerine İnşaat Mühendisliği Bölümü haftada asgari 2 gün ofise devam zorunluluğu arar. Bu koşulu sağlayacak şekilde ders programının düzenlenmesi öğrencinin sorumluluğunda olup bu amaçla İnşaat Mühendisliği bölüm ders programı 7. ve 8. dönemlerde asgari bir günü boş bırakacak biçimde düzenlenir.

 

Staj Yeri

15. Öğrenciler staj yerlerini kendi olanaklarıyla bulurlar ve başvururlar. Ancak, çeşitli işletmelerden gelen kontenjan taleplerini öğrencilere bölüm web sitesi staj sayfasında ve/veya bölüm panosunda duyurulur. Üniversite Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Ofisi de staj yeri bulma konusunda destek vermektedir. Büyük işletmelerin çoğunun internet sayfalarında İnsan Kaynakları bölümünde stajla ilgili bilgi bulunmaktadır ve genellikle internet üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Zorunlu staj için yurt içi kamu kuruluşları, yurt içi ve dışı özel işletmelerde ve gerekli koşulların sağlanması şartı ile üniversitelerde yapılabilir. Yurt dışında yapılması düşünülen stajların öğrencinin yabancı dilini geliştirmesine, diğer kültürleri ve ülke teknolojilerini tanımasına katkı sağlayacağı için ayrıca önerilmektedir. Yurtdışındaki bazı üniversitelerde özel staj programları düzenlenmektedir ve bu programların da takip edilmesi önerilmektedir. Ayrıca üniversitemizde uluslararası stajyer değişim programı (IAESTE) bulunmakta olup Uluslararası Ofis'ten bilgi alınabilir.

16. Staj yerinde en az bir adet İnşaat Mühendisinin çalışması gerekli olup öğrencinin stajını bir İnşaat Mühendisinin danışmanlık ve eğitmenliğinde yürütmesi gereklidir.

17. CE 300 Şantiye Stajı için uygun işyerleri, şantiyeler, beton santralleri, yapı malzemesi imalathaneleri ve çelik konstrüksiyon imalathaneleri gibi yerinde yapım, malzeme üretimi veya prekast üretimin yürütüldüğü mekanlar veya bilfiil denetim işlemleri amaçlı sahada bulunmak koşuluyla yapı denetim kurum ve firmalarıdır.

18. CE 400 Ofis Stajı proje ofisleri, ilgili devlet ve belediye dairelerinde gerçekleştirilir. Şantiye teknik ofisinde yürütülen çalışmalar Ofis Stajı olarak kabul edilmez.

 

Sigorta İşlemleri

19. Staj süresince öğrencinin sigortalı olması zorunludur. Sigortasız stajlar kabul edilmez. Staj süresince öğrencinin sigortalanması ve ilgili masraflar üniversite tarafından karşılamaktadır.

20. Sigorta girişleri, Staj Bildirimi aşamasındaki öğrencinin yukarıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak İnşaat Mühendisliği Bölüm Sekreterliği'ne teslimini müteakip Dekanlık kanalı ile İnsan Kaynakları (İK) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sigortanın zamanında başlatılabilmesi için Staj Başvuru Formu ve ilgili diğer evrakların İnşaat Mühendisliği Bölüm Sekreterliği'ne staj başlangıç tarihinden en az 14 gün önce teslim edilmesi şarttır; 14 günden daha az işlem süreci olan evraklar işleme alınmaz. Staja başladıktan sonra geriye dönük sigorta işlemleri yapılamaz.

21. Üniversite tarafından sigortalanmadan öğrencinin inisiyatifinde gerçekleştirilen gönüllü staj çalışmaları zorunlu staj olarak kabul edilemez.

 

Staja Başlama

22.Öğrenci, staja başlamadan önce İnsan Kaynakları'ndan İşe Giriş Bildirimi evrağını alacak ve staj yapacağı kuruma/işyerine teslim edecektir. İşe Giriş Bildirimi, aynı zamanda E-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de alınabilir.

23.Staj süresince öğrenci, kendisinden sorumlu olan işyeri staj sorumlusunun gözetiminde olacaktır.

24.Öğrenci, gerçekleştirdiği staj çalışmasına ilişkin staj raporu hazırlamak zorunda olup rapor içeriği işyeri staj sorumlusu tarafından denetlenecek ve onaylanacaktır.

25.Stajyer Değerlendirme Formu stajın sonunda işyeri staj sorumlusu tarafından doldurulacak ve kapalı ve mühürlü zarf içinde öğrenciye elden teslim edilecektir.

 

Stajın Değerlendirilmesi

26. Öğrenci stajı yaptığı yaz dönemini müteakip ders döneminde stajın ait olduğu CE 300 (Şantiye Stajı) veya CE 400 (Ofis Stajı) dersine kayıt yapar.

27. Staj Raporu: Staj raporu hazırlanması zorunludur. Staj raporu bilgisayar yardımıyla yazılmalı ve staj süresince yapılan çalışmalar her gün için yazılmalıdır. Staj raporu, teknik rapor yazım esaslarına uygun nitelikte ingilizce ve bilgisayarda hazırlanır, el yazımı staj raporları kabul edilmez. Staj raporları 20 sayfadan kısa ve 70 sayfadan uzun olmamalıdır. Rapordaki anlatım tamamen öğrenciye ait olmalıdır. Staj raporlarının günlük olarak yazılması, staj sonunda da tamamlanmış olması gerekir. Staj raporu yazımı ile ilgili diğer kurallar Staj Raporu Kılavuzu'nda belirtilmiştir.

28. Staj raporları, yarıyılın başlamasından sonra 1 ay içinde teslim edilmelidir. Raporların son teslim tarihi ayrıca öğrencilere OBS sistemi aracılığı ve duyurular ile ilan edilir. Belirtilen son güne kadar raporlar teslim edilmezse, staj geçersiz sayılır. Staj raporunun her sayfası, staj yapılan işletmeye mühürletilip imzalatılmalıdır. 

29. Stajyer Değerlendirme Formu: “Stajyer Değerlendirme Formu” stajın sonunda, iş yeri staj sorumlusu tarafından doldurulmalı, kapalı ve mühürlü bir şekilde size elden verilmelidir. İşletme tarafından kapalı zarf içerisinde verilen bu form kesinlikle açılmamalıdır. Bölüme açık zarf içerisinde getirilen veya daha önceden açıldığı tespit edilen değerlendirme formları işleme alınmayacaktır. “Stajyer Değerlendirme Formu” bulunmayan ya da değerlendirme formu kabul edilmeyen öğrencinin stajı geçersiz sayılacaktır.

30. Stajın değerlendirilebilmesi için aşağıdaki evrakların İnşaat Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine imza karşılığı teslim edilmesi gerekir.

 1. Fotoğraflı Staj raporunun çalışılan yerden onaylanmış basılı karton veya spiral ciltli asıl nüshası.
 2. Staj raporunun CD’ye aktarılmış elektronik kopyası
 3. İşyeri stajyer değerlendirme formu (Staj sorumlusu tarafından doldurulur
 4. İşyeri değerlendirme formu (Öğrenci tarafından doldurulur)

 

31. Staj AKTS kredisi olan önemli bir derstir, ancak öğrenci staj yaptığı birim ve Bölüm Staj Koordinatörü (BSK) tarafından “başarılı” (P-Pass) ya da “başarısız” (F-Fail) olarak değerlendirilir.

 

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Uygulama Esasları

 

_______________________________________

 

Staj Koordinatörü

Erkan ŞENOL

 

Başvuruda Teslim Edilecek Diğer Evrak ve Dökümanlar:

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Transkript

Sağlık provizyon bilgi kağıdı (https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden provizyon sorgulama-sağlık provizyon adımlarını takip ederek ulaşılabilir)

1 Adet vesikalık fotoğraf

 

Staj Defterinin Yazım ve Onayı

Staj defterini doldururken;

 1. Defterde bulunması gereken bilgilerin sınırları tam anlamıyla sizin yapacağınız stajla belirlenecektir.
 2. Genel olarak gözlemlerinize dayanarak (İşi şahsen sizin gerçekleştirmiş olmanız gerekmez) süreçlerden, iş tanımlarından bahsedebilirsiniz.
 3. Staj defteri MSWord veya benzeri bir yazı programı ile yazılacak ve spiral ciltli olarak teslim edilecektir. El yazımı staj defterleri veya farklı metodlarla ciltlenen/klasör-dosya içinde teslim edilen staj defterleri kabul edilmez.
 4. Staj defteri İngilizce doldurulacaktır. Ancak karşılığını bulmakta zorlandığınız terimleri açıklamayla birlikte Türkçe ifade edebilirsiniz. Gerekli görülen yerlere bilgisayardan alınan çıktılar yapıştırılabilir.
 5. Staj defterlerine ek olarak teslimde aşağıdaki linkten indirilebilen Stajyer Değerlendirme Formu staj yapılan kurum tarafından imzalı ve kaşeli olacak şekilde kapalı zarfta defterle birlikte teslim edilecektir. Stajyer Değerlendirme Formu eksik olan öğrencilerin staj defterleri kabul edilmez.

 

Dökümanlar

 

1. Staj Başvuru Formu (SBF)

2. Staj Defteri

3. Stajyer Değerlendirme Formu (SDF)

4. İşyeri Değerlendirme Formu (İDF)

5. Devlet Katkısı Formu (DKF)

 

Öğrencilerin Şimdiye Kadar Staj Yaptığı Firmalar-Kurumlar 

 

Öğrenci Değişim Programları

Yeditepe Öğrencileri

Genel not ortalaması (CGPA) 2.20 ve üzerinde olan, Yeditepe Üniversitesi’nde en az bir akademik dönemi tamamlamış ve döndüğünde de mezun olabilmek için en az bir dönem daha Yeditepe Üniversitesinde devam edecek olan öğrencilerimizden isteyenler Erasmus veya değişim programları ile eğitimlerine bir dönem yurt dışında devam etmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Erasmus anlaşmaları bölümler arası yapılan bir anlaşmadır. Değişim anlaşmaları ise üniversite genelinde yapılır ve uluslarası ofis tarafından duyurulan kotalarla sınırlıdır. Anlaşmamız olan okullarla ilgili bölüm Erasmus/Exchange koordinatöründen bilgi alabilirsiniz. Her dönem için başvuru tarihleri Uluslararası Ofis tarafından duyurulur ve bölümümüzde de ilan edilir. Başvuru yapacak öğrencilerin Yeditepe uzantılı e-mail adresi almaları zorunludur. Başvurular online yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Daha sonra sistemde oluşturduğunuz formun çıktısını, 1 fotoğraf, kimlik fotokopisi ve transcriptiniz ile birlikte, bölümünüzün Erasmus/Exchange Koordinatörüne teslim etmeniz gerekmektedir.

Başvurunuzdan kısa bir süre sonra dil sınavına girmeniz gerekmektedir. Sınav tarihi Uluslarası ofis tarafından duyurulur, takip etmeniz gerekir. Dil sınavından en az 60 puan alan öğrenciler, bölüm Erasmus/Exchange koordinatörünün belirlediği bir tarihte sözlü sınava alınırlar. Başarı puanınıza ve gitmek istediğiniz okul ile ilgili kontenjana göre durumunuz belirlenir. Bunu takiben doldurmanız gereken tüm formlara ve yapmanız gereken işlemlere yine uluslararası ofisin sayfasından ulaşabilirsiniz.

Herhangi bir değişim programı ile bir dönem yurt dışına giden öğrencinin Üniversitesi’ndeki mali durumu aynen devam eder. Erasmus ile giden öğrenciler ayrıca hibe adı altında bir miktar maddi destek sağlanır. Bunun tutarı Uluslarası ofis tarafından duyurulur. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.

Aşağıda bölümümüzün 2016-2017 yılı itibari ile ERASMUS kapsamında anlaşmalı olduğu üniversiteler listelenmiştir. Yeni anlaşmalar için görüşmeler devam etmektedir. Ayrıca öğrencilerin talepleri ve girişimleri ile de yeni anlaşmalar yapılabilmektedir.

ERASMUS Koordinatörü

  Almıla Uzel

ERASMUS Anlaşmalı Üniversiteler

UNIVERSITY OF PECS (HU PECS01)

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO   (E MADRID17)

GHEORGHE ASACHI TECHNICAL UNIVERSITY OF IASI (RO IASI05)

UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA (E VALENCI02)

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOLA WYZ BYDGOSZCZY (PL BYDGOSZ08)

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (E MADRID05)

RWTH AACHEN UNIVERSITY (D AACHEN01)                                                                                                                                                                                                                   

UNIVERSITE DE LIEGE (B LIEGE01) 

Bologna

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, öğrencilerine eğitim süresince etkili bir Bologna Süreci uygular. Bologna Sürücünde amaç Avrupa’nın seçkin üniversiteleri ile bölümümüz arasında oluşmuş olan standart dışı uygulamaları standart hale getirmektir. Bu süreç içerisinde öğrenci daha donanımlı bir şekilde eğitim hayatına devam eder.

Çift Anadal ve Yandal Olanakları

Çift Anadal

Çift anadal programı (ÇAP) bir lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin belirli koşulları yerine getirmeleri durumunda başka bir bölümden ikinci bir lisans derecesi almalarına olanak verir. Böylece ÇAP’ı başarıyla tamamlayan öğrenciler hem asıl bölümlerinden hem de seçecekleri ikici anadal bölümünden ayrı ayrı diploma sahibi olabilirler. Programa kabul edilmek, devam etmek ve ikinci dereceyi alabilmek icin gereken koşullar yönetmelikte belirtilmiştir.

ÇAP’a kabul edilen bir öğrencini ikinci anadal programından mezun olabilmesi için bu programa ait bütün dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Ancak bölümler arasında ortak dersler ve eşdeğer sayılabilecek dersler bulunduğu için öğrencinin ikinci anadal programından fakülte ve bölümler tarafından belirlenen fark derslerini alması yeterlidir. Fark derslerinin takibi ikinci anadal programının yapıldığı bölümün atadığı bir danışman tarafından yapılır. İnşaat Mühendisliği bölümüyle ÇAP yapılabilecek bölümlerin listesi ve bu bölümlerin öğrencilerinin takip etmesi gereken ÇAP ders programları (programlar linklere tıklayarak indirilebilir) yanda verilmiştir.

NOT: Başka bir bölümde ÇAP yapmak isteyen İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri ÇAP ders programı ile ilgili gerekli bilgiyi başvuracakları bölümden temin edebilirler.

Yandal

Yandal programı bir lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin belirli koşulları yerine getirmeleri durumunda başka bir bölümden alacakları bir grup dersi tamalayarak bu alanda bilgi sahibi olmalarına ve bu bölüme ait bir sertifika alınmasına olanak verir. Programa kabul edilmek, devam etmek ve sertifika alabilmek icin gereken koşullar yönetmelikte belirtilmiştir. Diğer bölümlerden gelen öğrencilerin İnşaat Mühendisliği Bölümü yandal programında alması gereken dersler ve tamamlanması gereken kredi miktarı aşağıdaki bağlantıda verilmiştir.

YANDAL Programı

ÇAP ve Yandal Koordinatörü

Eren Vuran

ÇAP Ders Programları

Bilgisayar Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Ekonomi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Mimarlık

Makina Mühendisliği

Öğrencilerimizin Gözünden


Rabia Doymaz
2016 Mezunu

İnşaat mühendisleri için başarılı olmanın ilk adımı üniversitede edindiğiniz teorik bilgileri, meslek hayatınızda uygulamaya koyabilme yetisine sahip olmaktır. Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü seçmemin en büyük sebebi, bu bölümde alacağım eğitimin kalitesinin yani sıra, gerek eğitim sırasında tamamladığımız iki staj, gerek de eğitim hayatımız boyunca gerçekleştirdiğimiz saha ve fabrika gezileri, mesleğinde başarılı kişilerce verilen seminerler, eğitimler sayesinde okulda öğrendiğimiz bilgileri is hayatında kullanabilme becerimizin artırılmasıdır. Kariyerinin başlarında bir inşaat mühendisi olarak, beraber çalıştığım meslektaşlarımla kendimi kıyasladığımda, Yeditepe Üniversitesi’nde aldığım modern ve vizyonlu eğitimin is hayatinin ihtiyaçlarına hitap etmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş oldum. Ek olarak, öğretim dilinin İngilizce olması ve öğretim üyelerinin İngilizcenin aktif ve doğru kullanımı konusundaki hassasiyeti, kariyerini enternasyonal firmalarda geliştirmek isteyen meslektaşlarım için diğer bir kazanım olacaktır. Alanlarında uzman öğretim üyelerine rahatlıkla ulaşabiliyor olmak, hem eğitim hem de gelecek planlama konusunda aklınıza takılan konuları danışabilme kariyer hedeflerinizi belirlerken sizi bir adim öne geçirecektir.


Deniz Doğru
2017 Mezunu

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olmanın bana kazandırdığı mantıksal, analitik ve eleştirel düşünme becerileri; iş ve akademik hayatımda bana birçok ayrıcalık kazandırdı. Bu beceriler doğrultusunda öğrencilik dönemimde edindiğim bilgileri iş hayatımda kullanmayı öğrendim. Yurtdışı inşaat projelerinde çalışan bir mezun olarak aldığımız eğitimin evrenselliğini ve derslerin İngilizce işlenmesinin avantajını fark edilir derecede hissediyorum. Sosyal ve kültürel aktiviteler, grup çalışmaları, öğrenci sunumları, teknik geziler ve laboratuvar çalışmaları; özgüven sahibi, iletişim becerileri yüksek ve grup çalışmasına yatkın bir birey olarak kendimi geliştirmemi sağladı. Saygıdeğer öğretim üyelerimizle öğrencilik dönemimde sürekli diyalog içinde olma şansı, aktif bir öğrenim görme ve daha sonrasında da devam eden iletişimimiz hayat boyu öğrenme imkânı sundu.


Merve Temel
2019 Mezunu

İnşaat mühendisliği ve mimarlık bölümü 4.sınıf öğrencisiyim. Yeditepe Üniversitesi, inşaat mühendisliği bölümünde okuma isteğim hep vardı. Derslerde öğrenci sayısının az olması, öğretmenlerle birebir ders işleme olanağı sağlıyor. İstediğiniz şeyi bizzat odasına gidip kendisiyle konuşabiliyorsunuz ve hepsi alanında iyi, uzman hocalar. Laboratuvar ve ekipman yeterliliği olan bir bölüm. Okulun kampüs ortamı çok güzel. İstediğiniz gibi eğitim programlarına katılabilirsiniz. Çift anadal, yan dal, yurtdışı vs. gerçekten yapmanızı destekleyen bir bölüm ve okul. Sene içinde bir sürü konferans, tiyatro, etkinlik olur. Kendinizi geliştirip sosyal bir üniversite hayatı için son derece uygun. Eğitim programı ve ders yoğunluğu bence son derece güzel, yoğun bir şekilde eğitim görüyorsunuz, eğitimin İngilizce olması da bir avantaj.


Mustafa Abaş
2019 Mezunu

2014 senesinde Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans Pr. YÖK burslu olarak kazandım. Şu an 2. Sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatıma devam etmekteyim.  Okulum ve bölümüm ile ilgili yaşadıklarımı paylaşmadan önce bu bölümü düşünen arkadaşlarıma söylemek istediklerim ; tam anlamı ile size her yeni bir şey öğrendiğinizde heyecan katan, sürekli değişim ve gelişim içerisinde olan, kendiniziçok  farklı alanlarda geliştirme imkanı sunan bir bölüm inşaat mühendisliği. 2 senelik fakülte hayatımda gördüğüm ve çevremdeki sohbetlerden işittiğim kadarı ile çok derinlemesine bir bölüm. 2014  senesinde hazırlık eğitimime başladığımda ciddi  anlamda heyecan duyuyordum çünkü ciddi bir İngilizce eğitimi alacaktım ve bu 1 yıllık eğitim tam anlamı ile beklentimi karşıladı diyebilirim.  Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Okulu öğrencilerine bir dilin temel kolları olan  okuma , yazma , dinleme , dil bilgisi ve konuşma anlamında çok şey katıyor.  Düzenli olarak verilen çalışmalar ; her şeyin açıklanarak ilerlenmesi bu dilde bizleri iyi yerlere getiriyor diyebilirim. Aktif bir hazırlık eğitiminden sonra esas meraklarımın ve heyecanlarımın olduğu fakülte hayatım başladı.  Bölüme ilk başladığımda aklıma takılan temel sorular : ‘ Acaba okul ekstra dil imkanı sunuyor mu ? , ‘ Hocalar gerçekten filmlerdeki gibi sadece derslere girip çıkan ;  öğrencilerle  hiç iletişime girmeyen kişiler mi ? yada ‘ Alacağım eğitim benim için yeterli olacak mı ? ’ gibi sorulardı.  Sırasıyla cevaplamak gerekirse ; Yeditepe Üniversite’si sunduğu kredisiz dil dersleri kapsamında bizlere Rusça , Almanca , Çince, İspanyolca Fransızca gibi dilleri öğrenme fırsatı sunuyor ki bir mühendislik öğrencisi için ekstra dil öğrenmenin ; ileriki yaşamında ona çok büyük artısı olacağı yadsınamaz bir gerçektir. İkinci sorumun cevabı olarak diyebilirim ki bölüm derslerinde ve havuz derslerinde derslerini aldığım tüm hocalarım tam anlamı ile çok yüksek donanıma sahip , öğrencilerle diyalogtan uzaklaşmanın tam aksine öğrenci ile iç içe olup sorularına yardımcı olmaktan asla kaçınmayan , içten ve cana yakın kişilerdir. Bu okula ve bölüme başvuracak arkadaşlarıma bunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Eğitim konusuyla ilgili olarak ise , hala cevabını almaya devam ettiğim sorudur, gerek bölüm dersleri gerekse havuz derslerinde Yeditepe Üniversitesi’nin iyi bir eğitim verdiğini düşünüyorum. Bölüm derslerinde öğrendiğimiz bilgilerin  laboratuvarlarda  pekiştirme şansı tanınmakta ; öğrenme kalıcılaştırılmaktadır.İnşaat Mühendisliği Pr. başvuracak arkadaşlarıma diyebilirim ki :Bölüm ve hocalarımız bizleri her türlü mesleki bilgi ve mesleki kültür anlamında doyuracaktır. Yeterki bizler öğrenmeye hevesli olalım. Tüm arkadaşlarıma sınavlarında başarılar dilerim!

İnşaat Mühendisliği Lisans Program Çıktıları

İnşaat Mühendisliği Lisans Program Çıktıları

No Program Çıktıları
1a Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi;
1b Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2a Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi;
2b Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3a Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; 
3b Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4a Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi;
4b Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5a Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi, 
5b Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6a Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi;
6b Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; 
6c Bireysel çalışma becerisi.
7a Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; 
7b En az bir yabancı dil bilgisi; 
7c Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi,  
7d Etkin sunum yapabilme becerisi, 
7e Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8a Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
8b Bilgiye erişebilme becerisi.
9a Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 
9b Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10a Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi.
 

10b

Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık.
10c Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11a Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi,
11b Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
11c Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 İş alma süreci ve ihale usülleri hakkında bilgi.
13 Tasarım yapan ve inşaatı gerçekleştiren tarafların birbirleri ile etkileşimleri hakkında bilgi.

 

Program Çıktıları ile Bölüm Zorunlu Dersleri Arasındaki İlişkiler

PÇ / Ders CE 101 CE 162 CE 221 CE 231 CE 232 CE 236 CE 262 CE 300 CE 341 CE 351 CE 354 CE 361 CE 363 CE 372 CE 381 CE 382 CE 400 CE 441 CE 462 CE 488 CE 491 CE 492 CE 493
1a X   X X X X     X X X X X   X X   X   X X X X
1b   X X X X X     X X X X X   X X   X   X X X X
2a       X X X X   X X X X X   X X   X   X X X X
2b           X     X   X X X   X X         X X X
3a                                   X     X X X
3b                               X   X     X X X
4a                                           X  
4b                       X               X   X  
5a   X X           X                            
5b   X X           X       X                    
6a X X         X   X         X         X     X  
6b             X             X       X   X      
6c   X   X X X X     X X X X X X X     X X X X X
7a                                              
7b X             X           X     X   X     X  
7c X X X         X X         X     X   X     X  
7d X             X                 X   X     X  
7e   X X         X                 X         X  
8a               X     X     X     X   X     X  
8b X                         X         X     X  
9a X                         X         X     X  
9b X   X       X   X   X X   X   X     X X X X X
10a X                         X         X     X  
10b X                         X               X  
10c X                                   X     X  
11a X                   X               X     X  
11b X                   X               X     X  
11c X                         X         X     X  
12                           X               X  
13                           X               X  

 

CE 101            İnşaat Mühendisliğine Giriş

CE 162            Malzeme Bilimi

CE 221            Yapı Malzemeleri

CE 231            Mühendislik Mekaniği I: Statik

CE 232            Mühendislik Mekaniği II: Dinamik

CE 236            Mukavemet

CE 262            Topoğrafya

CE 300            Yaz Stajı I

CE 341            Zemin Mekaniği

CE 351            Akışkanlar Mekaniği

CE 354            Hidrolik

CE 361            Ulaştırma Sistemlerinin Tasarımı

CE 363            Yer Bilimleri

CE 372            Yapım Yönetimi

CE 381            Yapısal Analiz

CE 382            Betonarme

CE 400            Yaz Stajı II

CE 441            Temel Mühendisliği

CE 462            İnşaatta İş Güvenliği ve Mühendislik Etiği

CE 488            Deprem Mühendisliğine Giriş

CE 491            Betonarme Yapıların Tasarımı

CE 492            Mühendislik Projesi

CE 493            Çelik Yapı Elemanlarının Tasarımı

 

 

Cumartesi, 15 Haziran, 2024 - 15:24
KOD   DERS İNG ADI UNVAN EĞİTİMCİ SINAV GÜNÜ SINAV SAATİ CE161   Computer Aided Technical Drawing Dr. Öğr. Üyesi...
Perşembe, 6 Haziran, 2024 - 13:31
Advisor and Thesis Topics Date: 12.06.2024 JURY 1 JURY 2 Doç Dr. Hakkı O. ÖZHAN Topic: Effect of PET bottle microplastics on the consistency (liquid and plastic limits) of clayey soils 09:30-10:00 ÖZGÜR KÖYLÜOĞLU GÜNSELİ ERDEM ALTIN Dr...
Çarşamba, 5 Haziran, 2024 - 13:26
İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. M. Murat Monkul'un, eski yüksek lisans öğrencisi Şenay Yenigün ile beraber buluşçu olarak yeraldığı Automatic Funnel Control Decive, Otomatik Huni Kontrol Cihazı, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından US 11,953,470B2 numarası ile tescil...
Salı, 21 Mayıs, 2024 - 12:16
CE464 Contracts and Financing For Infrastructure Projects 3 Haziran 2024 18:00-20:00 B0316, CE498 Design of Composite Steel and Concrete Buildings 3 Haziran 2024 11:30-14:00 B0425, CE231 Engineering Mechanics I: Statics 3...
Pazartesi, 25 Mart, 2024 - 14:07
CE161 19.04.2024 (Cuma) 11:00-13:00 CE162 18.04.2024 (Prşembe) 11:00-13:00 CE231 19.04.2024 (Cuma) 09:00-11:00 CE232 16.04.2024 (Salı) 14:00-16:00 CE236 15.04.2024 (Pazartesi) 14:00-16:30...
Çarşamba, 5 Haziran, 2024 - 13:42
Türk Yapısal Çelik Derneği geleneği olan Yapısal Çelik Günlerinin 24’üncüsünde ilk gün tamamlandı. Etkinliğin ikinci gününde “Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme” teması irdelenecek. Ayrıntılı bilgi için; https://yapisalcelikgunu.org/  
Pazartesi, 15 Nisan, 2024 - 08:17
CE493 dersi kapsamındaki 4. sınıf öğrencilerimiz çelik malzemelerin galvanizleme uygulaması incelemeleri için Marmara Siegener Galvaniz Fabrikasına teknik ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyareti mümkün kılan ve üniversitemizi ağırlayan Sn. Bünyamin Halaç'a paylaştığı bilgiler için teşekkür ederiz.
Pazartesi, 20 Kasım, 2023 - 13:15
18 Kasım 2022'de hayata gözlerini yuman çok değerli Hocamız Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu'nu; Hocamızın değerli ailesi, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, İMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Sümer ve bölümümüz Öğretim Üyelerinin katılımlarıyla...
Perşembe, 15 Haziran, 2023 - 16:52
Bölüm Danışma Kurulu toplantımızı çok değerli özel sektör ve bölüm dışı akademisyen üyelerimizle birlikte gerçekleştirdik. Ders programımızda yapılan yenilikler ile sektörün öğrencilerden beklentilerinin, öğrencilerin kariyer vizyonlarını geliştirmeye yönelik olarak sektörle ve diğer disiplinlerle...
Salı, 6 Aralık, 2022 - 21:40
  YUCONES CIVIL YEDITEPE'23 GELECEĞİNİ ŞİMDİ İNŞA ET!   VE İŞTE BEKLENEN AN GELDİ.. YUCONES AİLESİ GURURLA CIVIL YEDITEPE'23'ü SUNAR!     Güz döneminin büyük yapı etkinliği olarak bilinen CIVIL YEDITEPE'23 10-11 ARALIK tarihinde...