• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE162
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
- Farklı sınıflardaki mühendislik malzemelerinin yapıları, özellikleri, üretimleri ve performansları hakkında temel bilgi vermek - Yapıları hakkında bilgiyle malzemelerin davranışının anlaşılmasını sağlamak
Dersin İçeriği: 

Atomik Bağ, Kristal Yapı, Kristal Kusurları ve Amorf Yapı, Difüzyon, Mekanik Davranış, Isıl Davranış, Kırılma Analizi ve Önlenmesi, Faz Diyagramları, Isıl İşlemler, Yapısal Malzemeler (Metaller, Seramikler, Camlar, Polimerler ve Bileşik Malzemeler)

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 7: Laboratuvar çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari