• Türkçe
 • English

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Nedir?

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 100 yılı aşkın bir süredir giderek artan hızlarda hayatımızın her alanına girmiş ve birçok yeni alanın doğmasına neden olmuş bir mühendislik disiplinidir. Ne zaman çatınızdaki anten, kablo veya uydu anteni aracılığıyla televizyon seyretseniz, müzik dinleseniz, ses veya görüntü kopyalasanız, otomobile binseniz veya klimayı açsanız, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ürünü kullanıyorsunuzdur. Elektrik ve Elektronik Mühendisleri olmasaydı uçaklar uçamaz, bilgisayarlar çalışamaz ve bulunduğunuz modern toplumun tüm çarkları aniden durur ve ilkel çağlara geri dönerdiniz.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin kapsadığı alan iki genel grup altında toplanabilir. İlki enerji ve güç sistemlerini içerir ve genelde Elektrik Mühendisliği adı altında anılır. Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve işlenmesi ile ilgilenir. İkincisi ise elektronik ve iletişim alanlarını içerir ve genelde Elektronik Mühendisliği olarak adlandırılır. Elektronik Mühendisliği elektronik ve haberleşme teknolojileri gibi alanlarla ilgilenir. Uydu haberleşmesi, cep telefonu, bilgisayar bu alanlardan sadece birkaçıdır. Örneğin, Elektronik Mühendisleri kablosuz iletişimin ve internetin, daha iyi telefonlar, daha güçlü bilgisayarlar, ve daha yüksek hızlı modemler tasarlayarak gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Kısacası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri en yaratıcı ve zor işleri başaran modern teknolojilerin öncüleridirler. İşleri genellikle haberleşme ağları ve süper bilgisayarlardan sayısal kontrol sistemleri ve modern cihazlara kadar herşeyi tasarlamak, üretmek ve geliştirmektir.

Elektrik ve Elektronik mühendisleri bilişim, haberleşme, otomasyon ve enerji gibi dev sektörlerin yanısıra endüstrideki birçok alanda iş bulma olanakları vardır. Elektrik ve Elektronik Mühendisleri aynı zamanda yüksek teknoloji gerektiren kurum ve şirketlerin yöneticileri olarak da çalışabilirler. Dünyada birçok önde gelen yüksek teknoloji şirketlerinin başında Elektrik ve Elektronik Mühendisleri çalışmaktadır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kimler Olabilir?

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lise eğitimini Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler gibi alanlarda almış öğrencilerin yönlenebileceği bir lisans programdır. Matematik ve Fizik derslerini seven ve başarılı olan öğrencilerin Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde de başarılı olma olasılıkları yüksektir. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, elektrik ve elektronik cihazlarının nasıl çalıştığını öğrenmek, bu cihazları tasarlamak, üretmek isteyen, elektrik ve elektronik konularına ilgi duyan kişiler içindir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği için Ne Tür Eğitim Gerekir?

Program esas itibarıyla temel bilim derslerinden, mühendislik bilimleri ve mühendislik tasarımı derslerinden; sosyal, ekonomi ve idari bilim derslerinden ve ayrıca Türkçe ve tarih derslerinden oluşmaktadır. Bu program güç, elektronik, haberleşme ve kontrol disiplinlerine ilişkin teorileri, tasarımları ve uygulamaları ve buna ek olarak teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlarda ortaya çıkan problemlerin çözümünü hedefler. Öğrenci bu programla teori, tasarlama ve uygulama ile ilgili dengeli eğitim alır.

Lisans eğitimi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği dalında geniş ve etkin bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere olanak sağlar. Dersler mezunların problem çözme, takım çalışması yapma ve mesleki iletişim kurma gibi yeteneklerini geliştirecek bir biçimde oluşturulmuştur. Lisans derecesi alan mezunlar bu programla yukarıda sözü edilen alanlardaki herhangi teknik bir işi göğüsleyebilecek, araştırma ve geliştirme alanında bir kariyeri hedefleyebileceklerdir. Ayrıca mezunlar, iş deneyimi ve idari deneyim aldıktan sonra pek çok sahada liderlik ve idarecilik görevleri üstlenebilirler.

Bu amaçla ilk iki yıl, bilgisayar algoritmaları ve programcılığı dahil olmak üzere matematik, fizik, istatistik ve genel mühendislikle ilgili temel bilim konuları işlenir. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanının ne olduğu ve mezun olunduğunda neler yapılabileceği kısacası Elektrik ve Elektronik Mühendisliği sektörü hem çeşitli seminerler, hem de fabrika gezileri ile tanıtılır. Bununla beraber eğitimi sırasında ve mezun olup işe girdikten sonra sıkça kullanılacak olan teknik rapor yazımı ve sunumu gibi becerileri de ilk iki yıl içinde kazanır. Elektrik ve elektronik devrelerinin esasları, elektromagnetik alanlar, işaretler ve sistemler gibi Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin temelleri ikinci yıl verilir. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin temelini oluşturan elektronik devreleri, haberleşme sistemleri, lojik devreler, elektromanyetik dalgalar, enerji dönüşümü ve güç sistemlerinin esasları, mikroişlemciler ve kontrol sistemleri gibi diğer konular üçüncü yıl tamamlanır. Dördüncü yıl öğrencileri kendi yaratıcılıklarını, bilgilerini ve mevcut teknolojiyi kullanarak bir mühendislik projesi hazırlar. Ayrıca, dördüncü yılda öğrencilere belli konularda derinleşebilmeleri için, çekirdek sayılabilecek derslerin yanı sıra, ileri konuları kapsayan seçmeli dersler verilir. Mezun olanlar, programdan seçtikleri derslere bağlı olarak, bölümün sunduğu ihtisaslaşma alanlarından birinde kariyer yapmayı hedefleyebilirler.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği programının en önemli ayağı laboratuvar çalışmalarıdır. Öğrenciler derslerde öğrenmiş oldukları teoriyi laboratuvarlarda uygulayarak çok daha iyi öğrenme şansı elde ederler. Bu nedenle bölümümüzde tüm laboratuvarlarımız en iyi cihazlarla ve en modern eğitim setleri ile donatılmıştır. Zorunlu ve seçmeli derslerimize hizmet veren laboratuvarlarımız şunlardır: Devreler ve Sistemler Laboratuvarı, Lojik Devreler ve Mikroişlemciler Laboratuvarı, Haberleşme Sistemleri Laboratuvarı, Elektronik Laboratuvarı, Mikrodalga ve Antenler Laboratuvarı, Endustriyel Elektronik Laboratuvarı. Endüstriyel Elektronik Laboratuvarı çok amaçlı olarak düzenlenmiş olup, kontrol, enerji dönüşümü, programlanabilir lojik kontrolör, elektrik makinaları, dönüştürücüler ve güç elektroniği konu ve derslerine hizmet verebilecek özelliktedir.

Lisans öğrencilerinin isterlerse eğitimleri sırasında elektrik ve elektronik endüstrisinde önemli yer tutan firma ve fabrikalarda pratik çalışma yapma olanakları vardır. Pratik çalışma ile öğrenciler hem sektörü daha iyi tanırlar hem de mezun olmadan önce belirli bir iş tecrübesini kazanmış olurlar.

Lisans öğrencilerine bölümün araştırma etkinliklerine katılma olanakları da tanınmaktadır. Bu öğrenciler üçüncü ve dördüncü yıla geldiklerinde öğretim elemanları ve araştırma grupları ile çalışabilirler. Ayrıca, öğrencilerin katılabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri sosyal ve mühendislik içerikli çeşitli külüpler bulunmaktadır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisi Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Elektronik, Haberleşme, İşaret İşleme, Güç ve Enerji, Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar, Kontrol ve Otomasyon gibi disiplinler mezunlarımızın iş alanlarıdır. Bölümümüzden mezun olan mühendislerimiz hem elektrik hem de elektronik mühendislerinin yetkilerine sahiptir.

Mezunlarımız Tübitak, Aselsan, Aselsan-Mikroelektronik, Netaş, Alcatel, Arçelik, Vestel, Siemens, IBM, Tofaş, Ford, Mercedes-Benz, Turkcell, Turk Telekom, Vodafone, Avea, Ericsson, Turk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI), Roketsan, Sony, THY, TRT, Aksa Enerji, Summa İnşaat, Mott MacDonald Danışmanlık Mühendislik Ltş., D&T Mühendislik ve Taahhüt A.Ş., Akbank, Anadolu Bank gibi saygın kuruluşlarda çalışmaktadır. İsteyen mezunlarımız sürdürmekte olduğumuz lisansüstü öğrenimine devam ederek mesleklerinde daha derin bilgi birikimine sahip olabilirler. Ayrıca, kurum ve şirketlerde yönetici olarak kariyer yapmak isteyen mezunlarımız işletme yüksek lisans programına devam ederek gerekli eğitimi alabilirler.

Vizyon Misyon ve Eğitim Amaçları

T. C. Yeditepe Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün Misyonu

T. C. Yeditepe Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün misyonu üç bileşenden oluşur:

 1. Eğitim: Mesleğini dünyanın her yerinde çağdaş düzeyde ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yapabilecek birikime sahip, yaratıcılık nitelikleri ile donatılmış Elektrik ve Elektronik mühendisleri yetiştirmek.
 2. Bilim ve Teknoloji: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nin ilgi alanı içine giren konularda bilimsel araştırma yapma ve teknoloji geliştirme yoluyla bilim dünyasına, endüstriye ve genel olarak insanlığa hizmet etmek.
 3. Etkileşim ve İşbirliği: Endüstri başta olmak üzere, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile ilişkisi olan kurum ve kuruluşlarla doğrudan etkileşim ve işbirliği içinde olmak.

T.C. Yeditepe Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün Vizyonu

T. C. Yeditepe Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunan, kazanımları ile bilime, teknolojiye, endüstriye ve insanlığa yararlı çözümler üretebilen, ulusal düzeyde öncü, uluslararası düzeyde saygın bir bölüm olmaktır.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralama

Puan Türü                 2019 YKS Kontenjanı             2018 YKS Kontenjanı        En Küçük Puanı         Başarı Sırası

 (Ücretli)- SAY                         5                                                    5

 (Burslu)- SAY                       10                                                     9                             452,24946                23 100

 (%50 İndirimli)- SAY            64                                                  60                              295,42227              166 000

 (%25 İndirimli)- SAY            25                                                   20                             248,95223               296 000

Elektrik Elektronik Mühendisliği Burs İmkanları

Yeditepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü başarılı öğrencilere çeşitli burs olanakları sunmaktadır. Elektrik Elektronik Bölümüne ait Yeditepe Üniversitesi burs sayfasına göz atarak bur imkanları konusunda daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Bölümleri ve sahip oldukları burs olanaklarını incelemek adına buraya tıklayabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliği Okumak

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü tasarımlarıyla uluslararası düzeyde yarar sağlamış, teknolojik bilgileri canlı olarak takipte kalarak bunları sorumluluk bilinci içerisinde topluma fayda amaçlı kullanan, yeni fikirlere açık, alanında uzman, üretken bireyleri topluma kazandırmayı amaçlamaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde lisans programıyla beraber uygulama, teori ve tasarımı barındıran elektronik ve elektrik konularını geniş kapsamda içine alan uygulamaya dayalı ve dengeli bir program izlenmektedir. Uluslararası seçkin akademisyenlerden olan eğitim kadrosuyla beraber araştırmalar ve eğitim programları başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Üniversitenin sahip olduğu bilgisayar altyapısı ve etkin laboratuvarlar ile eğitim-öğretim hızlı ve başarılı bir şekilde sürdürülür. Müdek tarafından Akredite edilmiş bir program olan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü dünya üzerinde geçerli diplomaya sahiptir. Endüstriyel Elektronik, simülasyon, sayısal işaret belirleme, baskılı devre, antenler ve mikro dalga, mikro işlemciler ve lojik devreler, devreler ve sistemler, elektronik ve haberleşme sistemleri laboratuvarları en başlarda yer almak üzere bölümde toplam 1 Elektro mekanik atölyesi, 5 araştırma laboratuvarı ve 8 eğitim laboratuvarı bulunmaktadır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ulusal ve uluslararası düzeyde 6 patent ve 90 bildiri, 5 kitap ve 6 kitap bölümü, 29 araştırma projesi, uluslararası alanda yine 78 makale sahibidir.

Yeditepe Üniversitesi, Elektrik Elektronik Bölümünde okuyan öğrenciler için sınırsız sayıda imkan sağlamaktadır. Bu imkan ve kaynaklar ile beraber mühendisler ilerleyen zamanlarda rahat bir şekilde iş sahibi olabilmektedirler. Elektrik ve Elektronik mühendisliği mezunu olan öğrenciler haberleşme, bilişim, enerji gibi alanında dev büyüklükteki sektörlerin yanında yine endüstri alanında da sayısız iş bulma olanaklarına sahiptirler. Mezunlar, ileri teknoloji gerektiren kurum ve şirketlerin başlarında yönetici pozisyonunda ayrıca iş imkanlarına sahip olabilmektedirler.

Yeditepe Üniversitesi öğrencilere sağladığı farklı pozisyonlardaki staj imkanları ile öğrencileri iş tecrübesi sahibi de yapmaktadır. Alanında uzman olmak ve profesyonelleşmek için teorik bilginin yanında iş tecrübelerinin de önemini bilen Yeditepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü bu noktada staj olanaklarını geniş tutmakta ve stajlara çok büyük önem vermektedir.

Değişim programları da üniversitenin sunduğu imkanlar arasında yerini alır.

Bologna

AVRUPA KOMİSYONU – YÜKSEK ÖĞRETİM ALANI – BOLOGNA SÜRECİ

Bologna Süreci, Avrupa Birliği’nin 1999 yılında yayınladığı “Bologna Bildirgesi” ile başlayan bir yüksek öğretim reformu girişimidir. Tüm Avrupa’da yüksek öğretim ve akademik konularda standartlar geliştirmek ve ayrılıkları en aza indirgeyerek eğitim sistemlerini bağdaştırmak ve Avrupa’da birbiriyle tam uyumlu bir yükseköğrenim alanı yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir programdır. İtalya’nın Bologna kentinde bulunan Bologna Üniversitesi’nde yürütülen bir dizi görüşmenin ardından ortaya atıldığı için bu adla anılmaktadır. Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşları, yükseköğrenim görmek ya da çalışmak amaçları ile Avrupa’da kolayca dolaşabileceklerdir. Avrupa, gerek yükseköğretim ve gerekse iş olanakları açısından dünyanın diğer bölgelerinden kişiler tarafından tercih edilir hale getirilecektir. Amaç, yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesinden ibarettir. Bu şekilde, bir ülkeden ya da yükseköğretim sisteminden bir diğerine geçişin kolaylaşması ve böylece öğrenciler ve öğretim görevlilerin hareketliliği ve istihdamının artırılması planlanmaktadır.

​Program Bilgi Paketlerine aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

Öğrenci Değişim Programları

For the detailed information about international student exchange programs,
please visit Yeditepe University
International https://international.yeditepe.edu.tr website.

List of Active ERASMUS Partner Universities

 *   Budapest University of Technology and Economics / Electricity and
energy, Electronics and automation(2021)
Budapest
 *   Helsinki Metropolia University of Applied Sciences(2021)
Helsinki
 *   Hochschule Augsburg-University of Applied Sciences (2021)
Germany
 *   Albert-Ludwigs-University , Freiburg (2021)
 Germany
 *   Universitat Politecnica de Catalunya (UPC-Barcelona Tech) (2021)
 Spain
 *   Universidad Autonoma de Madrid  (2021)
  Spain
 *   Universidad De Extremadura  (2021)
 Spain
 *   ENSEA (Ecole nationale de I'Electronique et de ses Applications)
(2021)
 France

Çift Anadal Yandal

Yeditepe Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programları

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yandal Programı

Fakülte ve Üniversitenin diğer bölümlerinden Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde Yan Dal yapmak isteyen öğrencilerin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden kendi bölümünün ders programında olmayan en az 7 adet ders (minimum 21 kredi) almaları gerekmektedir. Bu derslerden 5 adedi zorunlu ders grubundan ve 2 adedi seçime bağlı ders grubundan alınmalıdır.

Her Yan Dal öğrencisinin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden bir danışmanı olacaktır.

Zorunlu Ders Grubu:

Kodu

Ders Adı

Kredi

Önkoşul

Açıklama

EE 211

Electrical Circuits

4

 

 

EE 212

Circuits and Systems

3

EE 211

 

EE 226

Fundamentals of Electromagnetic Fields

3

 

 

EE 232

Introduction to Electronics

4

 

 

EE 361

Introduction to Digital Signal Processing

3

 

 

EE 241

Digital Circuits

4

 

 

EE 333

Analog Electronic Circuits

4

 EE 232

 

EE 242

Microprocessors

3

 EE 241

 

EE 354

Communication Systems

3

 ES231/EE254

 

EE 371

Electromechanical Energy Conv.

3

 

 

Yan Dal öğrencisi yukarıdaki tabloda bulunan 10 adet dersten kendi bölümünün ders programında olmayan 5 adet dersi seçmelidir. Bu derslerin önkoşulları tabloda belirtilmiştir.

Seçime Bağlı Ders Grubu:

Yan Dal öğrencisinin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü programında belirtilen zorunlu grup içinde almadığı dersler de dahil olmak üzere herhangi EE kodlu iki derstir.

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Çift Anadal Programı

Çift anadal programı, bir lisans programına devam eden öğrencilerin, belirli koşulları yerine getirerek ikinci bir lisans diploması almalarına imkan sağlar. Çift anadal programına devam eden öğrenciler, her iki anadalın mezuniyet için gerekli toplam kredisini tamamlar, ve bu programların diğer gereklerini yerine getirirler. Çift anadal programları her bölüm için ayrı ayrı belirlenmiştir. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün çift anadal programı olan bölümler aşağidaki listede verilmiştir.

 • Bilgisayar Mühendisliği

 • Endüstri Mühendisliği

 • Genetik ve Biyomühendislik

 • Biyomedikal Mühendisliği

 • Kimya Mühendisliği

 • İnşaat Mühendisliği

 • Gıda Mühendisliği

 • Fizik

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Yandal – Çift Anadal Koordinatörü

Tuğba Haykır Ergin
Ofis: A-602
Email: tugba.haykir@yeditepe.edu.tr

Staj

Staj komitesi ile görüşmeden önce staj kurallarının okunması gerekmektedir.

Bölüm Kurulu toplantısında alınmış olan Mühendislik Fakültesi Staj Uygulama Esasları'na aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Staj Yönetmelik

Sıkça Karşılaşılan Sorular

 • Bahar yarıyılının başında staj raporunu teslim edecek öğrencinin, bahar yarıyılı ders seçimlerinde EE 400 kodlu staj dersini seçmiş olması gerekmektedir.
 • Staj raporları bilgisayar yardımıyla yazılmalı, belirtilen formata uygun şekilde hazırlanan raporlar spiralletilerek görevli personele teslim edilmelidir.
Cuma, 12 Temmuz, 2024 - 21:42
Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Serkan Topaloğlu,  7 Temmuz 2024 Pazar günü Habertürk televizyonunda yayınlanan Yolun Başındayken programında Doç. Dr. Görkem İldaş’ın konuğu oldu....
Salı, 18 Haziran, 2024 - 12:48
DERSİN KODU SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINIFLAR EE211 26.06.2024 14:00-16:00 B318 EE212 28.06.2024 16:00-18:00 4E01 EE226 28.06.2024 14:00-16:00 B310 EE232 26.06.2024 14:00-16:00...
Cumartesi, 20 Nisan, 2024 - 09:53
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencilerimize yönelik düzenleyeceğimiz ''CV Hazırlama Atölyesi'' 30.04.2024 Salı günü saat 16:00-17:30 saatleri arasında Mühendislik B316 no'lu sınıfta gerçekleşecektir. Bütün Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencilerimiz davetlidir.
Salı, 13 Şubat, 2024 - 15:03
Yeditepe University Electrical and Electrical Engineering EE 492 Schedule   Description Deadline 1 (Special Case) Declaration of Advisor or Project Topic Change: Students who change their E492 advisor or project...
Salı, 23 Ocak, 2024 - 17:44
Ph.D. Qualifier Exam  Exam Procedure  ● The exam has two parts: a written exam and an oral exam.  ● The written exam will take place on the 19th of February 2024 at 10:00 AM in the EE meeting room on the third floor.  ● The written exam comprises two main...
Salı, 4 Ağustos, 2020 - 23:55
Tanıtım Dönemi 27 Temmuz - 14 Ağustos https://www.yeditepe.edu.tr/aday-ogrenci/
Perşembe, 2 Ocak, 2020 - 20:02
Perşembe, 2 Ocak, 2020 - 19:50