• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE372
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
İnşaat projelerinin uygulamaya geçirilmesinde mühendis için gerekli olan projelerin tarafları, proje teslim sistemleri, ihale yöntemleri, kamu ihale yasası, maliyet kontrolü ve finansal yönetim gibi proje yönetimi kavramlarının tanınması; iş programı, metraj ve keşif hesaplarını yapabilme, kaynak yönetimi için gerekli hesaplamaları yapabilme becerilerinin kazanılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

İnşaat sektörünün özellikleri, inşaat türleri, proje yönetimi, inşaat projeleri yaşam döngüsü, tasarım ve uygulama süreçleri; İnşaat projesinin tarafları, tasarım ve uygulama taraflarının etkileşimi; Proje teslim sistemleri, sözleşme türleri; İş alma süreci, ihale yöntemleri, Kamu İhale Yasası ve yönetmelikleri; Metraj ve keşif hesapları; İş programı teknikleri, Kritik Yol (CPM) hesapları; İleri iş programı teknikler, PERT hesapları; Proje hızlandırma; Kazanılmış değer analizi; Kaynak yönetimi ve kaynak dengeleme; Maliyet kontrol; Projenin finansal yönetimi, nakit akış yönetimi ve fizibilite parametreleri; Proje koordinasyonu, işletmenin performansı.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 5: Problem çözme ödevi, 8: Dönem araştırma ödevi, 11: Disiplinler arası grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari