• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE 492
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin gıda mühendisliği ile ilgili konularda topladığı bilgi ve becerilerini uygulayarak çağın sorunlarına çözüm üretmeye yönelik bir tasarım veya araştırma projesi geliştirme, yürütme ve sonuçlarını analiz ederek, etkin bir şekilde raporlama ve sunma becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

Bir öğretim üyesi danışmanlığında ürün veya proses tasarımı içeren bir tasarım projesi veya deneysel tasarım ve uygulama veya modelleme çalışması, veya gıda endüstrisi veya tüketici sorunlarını/ihtiyaçlarını/bakış açısını değerlendirmek amacıyla anket çalışmaları veya sektör/ürün/sistem analizi içeren bir araştırma projesi geliştirmek ve yürütmek, sonuçlarını analiz ederek, yorumlamak, raporlamak ve sunmak.

FDE 492 Ders sayfasına erişmek için tıklayınız.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incelemesi, 11: Disipli
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu,

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari