• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE 492
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
7
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin temel amacı öğrencilerin gıda mühendisliği ile ilgili konularda programları boyunca topladıkları bilgi ve becerileri uygulayarak çağın sorunlarına çözüm üretmeye yönelik bir tasarım projesini gerçekçi kısıtlar ve koşulları (kalite, sürdürülebilirlik, sağlık, güvenlik, ekonomik kısıtlar, üretilebilirlik gibi) içerecek şekilde geliştirmesi ve yürütmesi için gereken becerileri kazandırmaktır. Dersin bir diğer amacı öğrencilerin çalışmalarını etkin bir şekilde raporlama ve sunmaları için gereken iletişim becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği: 

Dersin hocasının danışmanlığında ürün veya proses tasarımı içeren bir gıda mühendisliği tasarım projesi geliştirmek, yürütmek,  sonuçlarını raporlamak ve sunmak.

FDE 492 dersi tamamlanmış projelerine erişmek için tıklayınız. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 13: Proje
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B: Çoktan seçmeli sınav, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu,

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari