• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE 437
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilere çeşitli gıda mühendisliği işlemlerinin arkasındaki teoriyi tanıtırken, aynı zamanda onlara gerçek sistemlerin bir laboratuar veya fabrika ortamında nasıl çalıştığını göstermek. Öğrencileri yaratıcı düşünme yoluyla bir problemi çözme veya bir ekipmanı, bileşenlerini veya bir sistemi tasarlama becerisi geliştirmeye teşvik etmek. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi geliştirmek. Öğrencileri deney yapma, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmeye teşvik etmek. Öğrencileri ekip çalışmasına teşvik etmek ve tasarımlarının ayrıntılı raporlar şeklindeki yazılı sunumları aracılığı ile rapor yazma becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği: 

Ders eşit ağırlıklı teori ve uygulama içerecektir. Her iki haftada bir, öğrenciler bir gıda mühendisliği temel işlemi üzerinde (laboratuar ölçekli bir ekipmanda)  deney yapma şansına sahip olacaklar ve ardından kendilerine o haftanın operasyonu ile ilgili bir vaka çalışması verilecektir. Bunu takip eden haftalarda, öğrencilerden gruplar halinde çalışarak verilen vaka çalışmasına kendi orijinal çözümlerini bulmaları ve önerdikleri tasarımları ayrıntılı bir rapor formatında sunmaları beklenir. Vakayı çözmek için geliştirecekleri tasarımda tercih edecekleri sistem parametrelerinin büyük bir çoğunluğu öğrencilerin seçimine bırakılacaktır. Öğrenciler, bir mühendisin topluma ve çevreye karşı sahip olması gereken etik sorumlulukları dikkate aldığından emin olarak, kendi özgün çözümlerini bulmakta özgürdür. Sonrasında, öğrencilerin sundukları raporlar; gösterdikleri teknik bilgi, hesaplamaların doğruluğu, tasarımın yaratıcılığı, raporların kalitesi ve sergiledikleri etik sorumluluk dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sözlü sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari