• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE 437
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
4
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilere çeşitli gıda mühendisliği işlemlerinin arkasındaki teoriyi tanıtırken, aynı zamanda onlara gerçek sistemlerin bir laboratuar veya fabrika ortamında nasıl çalıştığını göstermek. Öğrencileri yaratıcı düşünme yoluyla bir problemi çözme veya bir ekipmanı, bileşenlerini veya bir sistemi tasarlama becerisi geliştirmeye teşvik etmek. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi geliştirmek. Öğrencileri deney yapma, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmeye teşvik etmek. Öğrencileri ekip çalışmasına teşvik etmek ve tasarımlarının ayrıntılı raporlar şeklindeki yazılı sunumları aracılığı ile rapor yazma becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği: 

Borulardan akış, ısıl işlemler, kurutma, soğutma, dondurma, ayırma teknikleri, proses ekonomisi ve tasarımı

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sözlü sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari