• Türkçe
 • English
 • Kısa Raf Ömürlü Gıdaların-Et (Kırmızı ve Beyaz) ve Peynir Paketlemesinde Kullanılacak Akıllı Etiketler Taşıyan Biyoesaslı/Biyobozunur (Kompost edilebilir) Ambalaj filmlerinin üretimi, TÜBİTAK, 1130864, Assistant researcher, 2014. (Budget: 1.528.562,00 TL)
 • Çaydan Katma Değeri Yüksek Yeni Ürünler Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1007 112G080,  Assistant researcher2014-2016. (Budget: 3.599.912,00 TL)
 • Biyoesaslı/Biyobozunur/Kompost Edilebilir Nanokompozit Tarımsal Örtü (“Mulching”) Filmlerinin Geliştirilmesi, SANTEZ 00875.STZ.2011-1,  Assistant researcher2011. (Destek Miktarı 1.214.101,00TL)
 • Metal Oksit Nanopartiküllerin Suda Yaşayan Organizmalar Üzerindeki Ekotoksik Etkilerinin İncelenmesi, TUBİTAK  110Y136,  Assistant researcher, 2010. (Budget: 350.000 TL)
 • Porphyromonas gingivalis ve Prevotella intermedia patojenlerinin varlığında, sitokin ve reseptörlerinin gen ekspresyonun/anlatımının diş implant başarısızlıklarında bir risk faktörü olarak değerlendirilmesi, TUBİTAK 110S262,  Assistant researcher, 2010. (Budget: 24.880 TL)
 • Sivrisinek mücadelesinde yeni mikrobiyal formulasyonların geliştirilmesi ve endüstriyel üretimi. SANTEZ, 00590.STZ.2010-1,  Assistant researcher2010. (Budget: 980.000 TL)
 • Advanced Biomaterials for Regenerative Medicine – ABREM, The Marie Curie Actions FP7-PEOPLE-2009-IRSES,  Assistant researcher, 2009. (Budget: 635.400 Euro)
 • Süt ve Süt Ürünleri ve İçme Sularında Patojenik Bakterilerin (E. coli) Tanısı için Magnetik Yüklü Florasan Etiketli Biyoligand Taşıyan Polimerik Nanopartiküllerin Kullanıldığı Tanı Kitleri ve Array Platformlarının Geliştirilmesi, TAGEM-09/AR-GE/15, Project manager, 2009. (Budget: 184.000 TL)
 • Anaerobik Arıtma Sisteminde Etkin Olan Mikroorganizmaların Moleküler Bazda (FISH ve DGGE) Tanımlanması ve Sistem Performansının Değerlendirilmesi, DPT Projesi, 2003K121020/9, Project manager2004. (Budget: 500.000 TL)
 • Isparta ve çevresindeki su kaynaklarında Helicobacter pylori’nin varlığının incelenmesi, TÜBİTAK Projesi, Ç-104-I-036, Project manager, 2004-2007. (Budget: 40.000 TL)
 • Developing and integrating novel technologies to improve safety, transparency – test case fish and poultry, FP6-016333-2; IP Project; Project manager, 2006. (Budget: 15.530.983,00 Euro)
 • Üniversite Kampüs Atıksuyunun Membran Biyoreaktörü ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması, TÜBITAK projesi, İÇTAG-Ç086, Assistant researcher, 2004-2006. (Budget: 28.138 TL)
 • Gıdalarda doğal antimikrobiyallerin kullanıldığı biyoaktif koruma sistemlerinin geliştirilmesi, TÜBITAK KARİYER Projesi, 104O543, Assistant researcher, 2005. (Budget: 28.300 TL)
 • Peynir Altı Suyu Proteini İçeren Aktif-Yenilebilir Ambalaj Geliştirilmesi ve Kaşar Peyniri Ambalajı Olarak Kullanılması, TÜBITAK Projesi, TOGTAG-3343, Assistant researcher, 2004. (Budget: 17.900 TL)
 • Çaydan katma değeri yüksek yeni ürünler geliştirilmesi. 2013-2016. TÜBİTAK 1007 112G080, Project manager. (Budget: 3.599.912,00 TL)
 • Value added utilization of black tea by products using pressurized low polarity water extraction for the development of bioactive extracts. 2011-2015. Avrupa Birliği 7. ÇP Marie Curie Reintegration Grant, PLPWETEA. Project manager. (Budget: 100,000 €)
 • Capturing outcomes of SSHRC funded research in food studies. SSHRC’s (Social Sciences and Humanities Research Council of Canada) Impacts Initiative Grant, Researcher, 2007-2008 (CAD 25000).