• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE 353
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilere ısı ve kütle transferinin temel kavramlarının öğrenilmesini, genel taşınım kısmi diferansiyel denkliklerinin oluşturularak bunların gıda işleme süreçlerine uygulanmasını, bu süreçlerin bilgisayar programları ile simüle edilmesini ve bu bilginin laboratuvarda yapılacak deney sonuçlarının analizin de kullanılmasının öğretilmesini hedeflemektedir.
Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrenciler ısı aktarımı, taşınımı ve ışınımı, kütle difüzyonu ve taşınımının temel ilkelerini ve gıda proseslerinde ısısal temel işlemler üzerinde yoğunlaşacaklar, bu konularda bilgisayar kodları yazacak ve deneysel uygulamalarda elde edilen verilerin analizini yapacaklardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari