• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE 254
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Gıda proses mühendisliğinin temelini oluşturan genel kütle ve enerji denklikleri ve akışkanlar mekaniğinin temel prensiplerini aktarmak, temel denklemleri tanımlamak, bu prensiplerin ve denklemlerin gıda proses mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanımlarını teorik ve pratik uygulamalarla bütüncül bir şekilde aktarmak
Dersin İçeriği: 

Mühendislik hesaplamalarına giriş. Proses parametreleri. Denklik ve proses temelleri. Kütle denklikleri. Enerji denklikleri. 

Akışkanların özellikleri. Viskozite. Akışkanlar mekaniğinde kütle ve enerji denklikleri. Boru akışı. Diferansiyel akış analizi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari