• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE 400
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
0
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencileri çalışma hayatına hazırlamak, mühendislik uygulamaları konusunda bilgi kazanmalarını ve teorik bilgi ile sektördeki uygulamalar arasındaki bağlantıyı gözlemeleri ve deneyim kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

En az 20 iş günü süreli yurtiçi veya yurt dışında zorunlu staj. Öğrenciler stajlarının bitimini izleyen akademik dönemde bu derse kayıt olmak zorundadır. Ayrıca, Üniversitemiz ile staj yapılacak kurum arasında iş birliği anlaşması imzalanmış ve 6. dönem sonrasında olması koşulu ile eğitim dönemi boyunca devam eden (en fazla 45 iş günü) iş deneyim stajı da yapılabilir. Staj sonunda hazırlanan yazılı staj raporları bu ders kapsamında değerlendirilir ve notlandırılır.

Staj sayfasına erişmek için tıklayınız.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: Staj Rapor

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari