• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE 203
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
4
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Temel mikrobiyoloji bilgilerinin verilmesi ve mikrobiyoloji alanına ait deneyleri yürütebilme, bu konudaki sorunlara etkin çözüm üretebilme becerilerinin kazandırılması
Dersin İçeriği: 

Mikrobiyoloji biliminin tarihçesi ve gelişimi, mikroorganizmaların bilime ve teknolojiye olan etkileri, prokaryotik ve ökaryotik mikroorganizmaların özellikle bakteri ve virüslerin önemi, mikroorganizmaların sınıflandırılması, evrimi, sitolojisi, genetiği, fizyoloji ve ekolojisi, mikroorganizmaların laboratuvar ortamında izolasyonu, kültür edilmesi ve tanımlanması. Mikroorganizmaların gıda sistemlerinde ve insanlarda hastalık yapma etkileşimleri, mikroorganizmalar arası iletişim ve ilişkiler. Bu konularda laboratuvar çalışmaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 4: Benzetim kullanma, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari