• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE 226
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
7
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Temel gıda analizlerinin prensip ve uygulamaları hakkında teorik ve pratik bilgi vermek, gıda analizlerinde kullanılan analitik tekniklerin prensiplerinin anlaşılmasını sağlamak, öğrencilerin laboratuvar becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği: 

Genel lab kuralları, lab güvenliği, lab hesaplamaları, analitik veri değerlendirmesi: doğruluk ve kesinlik, gıda analiz yöntemleri ve uygulamaları: nem ve toplam kuru madde tayini, kül tayini, standart solüsyonlar ve titrasyon asitliği, vitamin tayini: vitamin C tayini, mineral tayini: tuz tayini, karbonhidrat tayini, protein tayini, yağ tayini.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: Kısa sınav, I: Lab performans değerlendirmesi

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari