• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE 206
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Gıda mikrobiyolojisi ve uygulamaları ile ilgili temel bilgilerin kazandırılması
Dersin İçeriği: 

Gıdalarda bulunan mikroorganizmalar, bu organizmaların gelişmesini etkileyen faktörler, gıdalarda kullanılan indikatör mikroorganizmalar, gıdalarda patojenik özellik gösteren mikroorganizmalar ve fonksiyonları, bulaşma kaynakları, oluşturdukları hastalıklar, kontrolü, laboratuvar tanısı ve gıda güvenliği açısından incelenmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 4: Benzetim kullanma, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev..

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari