• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GBE203
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
4
AKTS: 
7
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin teorik ve pratik düzeyde temel mikrobiyoloji, genetik ve moleküler biyoloji altyapısını kazanmalarını sağlamak,mikrobiyoloji, genetik ve biyomühendislik alanlarında deney tasarlama ve yürütme yeteneklerine sahip olmalarını sağlamak ve böylece gelecekte karşılaşabilecekleri soru ve sorunlara etkin çözümler sunmak.
Dersin İçeriği: 

Mikroorganizmalar, onların tanımlamaları, metabolizma, büyüme koşulları, mikroorganizmaların kontrolü, mikrobiyal genetik ve biyoteknolojik uygulamalar. Ders içeriğine paralel olarak laboratuvar deneyleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari