• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE447
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, çevresel sistemlerin tasarımı ve analizi için gerekli geoteknik kavramların kullanımını temel düzeyde anlamayı sağlamak ve atıklarla kirletilmiş alanların ve atık toplama tesislerinin islahının, geosentetiklerin ve çevreyle dost zemin iyileştirme tekniklerinin temellerini öğretmektir.
Dersin İçeriği: 

Atık islahının geoteknik yönleri, yer seviyesinin altına atık sızması, sıkıştırılmış zemin ve atıkların mühendislik özellikleri, çevre geotekniğinde geosentetikler, zemin iyileştirme teknolojisinde sentetik polimerler ve biyopolimerler, enerji kazıkları, atık toplama tesislerinin tasarımı.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders anlatımı, 2: Sınıf içi tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje inc
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: Sınıfta çözülen kısa sınav

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari