• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE498
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Kompozit yapılar inşaat sektörü için yeni bir gelişmedir ve günümüzde çelik beton kompozit yapıların geniş bir kullanım alanı vardır. Bu yapılar, inşaat mühendisliği açısından her iki malzemenin de üstün özelliklerini taşımakta olduklarından, geleneksel betonarme ve çelik yapılara göre bir çok avantaja sahiptirler. Bu derste, çelik beton kompozit binaların özellikleri, avantajları ve kullanılma alanlarının anlatılması, aynı zamanda taşıyıcı sistem elemanlarının tasarım esaslarının verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Giriş, kompozit yapıların tarihsel gelişimi, özellikleri, avantajları; malzeme özellikleri; kayma bağlantıları; kompozit binaların genel tasarım esasları; yönetmelikler; kompozit döşeme, kiriş, kolon ve birleşimlerin tasarımı; taşıma gücü sınır durumu; işletme sınır durumu; yangın tasarımı; uygulama örnekleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders anlatımı, 2: Sınıf içi tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje inc
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: Sınıf içi çalışma

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari