• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE489
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilere çelik yapıların analiz ve tasarımı hakkında bilgi sunmak ve çelik yapıların yatay yükler altındaki davranışlarını öğrenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Giriş; yapıların ve birleşimlerin sınıflandırılması; tasarım yükleri ve tasarım felsefesi; çelik taşıyıcı sistemler; yatay yüklere göre tasarım; çaprazlar; deprem dayanımı; kafes kirişler; tek katlı yapılar; endüstri yapıları; çok katlı yapılar; birleşimler; çelik yapıların plastik tasarımına giriş.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 5: Problem çözme ödevi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Dönem ödevi, G: Öğrencinin sunumu, H: Sınıf içi çalışma

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari