• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE456
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin liman yapılarınınn türleri ve özelliklerine dair bilgi sahibi olmalarını, liman tasarımında kullanılan parametreler ve metodları öğrenmelerini ve uygulamalı liman tasarımı tecrübesi edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Limanlar, tarihçe ve amaçları. Liman tipleri. Limanların yapısal elemanları. Hinterland kavramı. Gemilerin genel özellikleri, gemi manevrası. Temel tasarım kuralları: Yaklaşım kanalı, manevra dairesi, rıhtımlar, basen derinliği, liman giriş ağzı. Ticari limanların tasarımı: İşlevsel gereksinimler, elleçleme ekipmanları ve kapasiteleri. Rıhtım tipi seçimi ve uzunluğunun hesaplanması. Konteyner limanları: Apron tasarımı, Stok alanları ve diğer kara üniteleri, elleçleme ekipmanları. Marinalar: Rıhtım sistemleri, kara alanı tasarımı. Dökme yük terminalleri. Sıvı kargo terminalleri. Roro terminalleri. Diğer ticari limanlar. Askeri limanlar. Balıkçı barınakları. Limanlarda altyapı tasarımı. Nümerik modelleme ve liman tasarımı ve işlevsellik değerlendirmesindeki uygulamaları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıftaproblem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 6: Okuma ödevi, 10: Örnek proje incelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: İnteraktif uygulama teslimleri

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari