• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE232
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencinin temel mühendislik problemlerini serbest cisim diyagramları ile sade bir şekilde değerlendirebilmesini, dinamik yükler altındaki denge ilkelerini ve bu ilkelere dayanan denge denklemlerini kullanarak yapıların dinamik davranışını belirleyebilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Mühendislik Mekaniği’nin tanımlanması,

Rijit Cisim Mekaniğinin ve temel ilkelerinin tanımlanması,

Maddesel Noktanın Kinematiği: Hareketin geometrisinin belirlenmesi, yer değiştirme, hız ve ivme arasındaki ilişkilerin kurulması

Maddesel Noktanın Kinetiği: Newton’un ikinci kanunu, cisme etki eden kuvvet, cismin kütlesi ve hareketi arasındaki ilişkinin kurulması,

Rijit Cisimlerin Kinematiği: Rijit cisim hareketinin geometrisinin belirlenmesi, yer değiştirme, hız ve ivme arasındaki ilişkilerin kurulması

Rijit Cisimlerin Düzlemsel Hareketi: Newton’un ikinci kanunu, rijit cisme etki eden kuvvet, cismin kütlesi ve hareketi arasındaki ilişkinin kurulması,

Mekanik Titreşimler: Rijit cisimlerin dinamik kuvvetlerin dengesi altındaki salınımı.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 5: Problem çözme ödevi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Habersiz kısa sınav, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari