• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin gıdaları birer kimyasal sistem olarak algılamalarının sağlanması, bu kimyasal sistemleri oluşturan temel gıda bileşenlerinin özelliklerinin tanımlanması, gıda işleme ve depolama süreçlerinde gıda bileşenlerinde meydana gelen değişmelerin kimyasal mekanizmaları hakkında bilgi kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Gıda bileşenleri, su, makro besin ögeleri: karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler;  mikro besin ögeleri: mineraller ve vitaminler;  gıdalarda besin ögeleri dışında bulunan kimyasallar: aroma ve renk maddeleri, kontaminantlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari