• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ES 252
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Biyolojik olayların arkasında yer alan mühendislik olaylarının atom veya atom parçacığı düzeyinde öğrenilmesi. Gelecek yıllarda öğretilecek olan mühendislik dersleri için temel bilgi temini.
Dersin İçeriği: 

Biyolojik ve fiziksel olayların çok düşük derişimde ideal tek parçacık düzeyinde incelenmesi, moleküler kinetik enerji, moleküler dans, rasgele adım kavramı, sürtünme, efüzyon ve difüzyon teorisi. Düşük Reynolds-sayısı şartlarında olan fiziksel  olaylar, kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyon ile ısı iletimi. Basınç ve ozmotik basınç, ozmotic sistemler için ideal gaz kanunu, ozmotik akış; electrostatik etkileşim; kimyasal potansiyel ve hücre yapısının oluşumu

Katı, çözelti, kolloidal sistem ve emülsiyonların fiziksel özellikleri ve kararlarlı durumlarını etkileyen faktörler. Entropi, sıcaklık ölçüsü, and serbest enerji, ve entropik kuvvet etkileri. Moleküler makine ve membranlar, electro-osmotik etkiler, Donnan dengesinden uzak sistemler, Ohm iletimi hipotezi, sinir sisteminde impuls

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma,8: Dönem araştırma ödevi,10: Örnek proje incelemesi, 11: Disiplinler arası grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari