• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE471
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, Sismik etkilere maruz kalan binaların yapısal performans değerlendirme prensiplerini öğretmek ve yapısal kapasitesi yetersiz olan veya deprem hasarı devam eden binaların yapısal güçlendirme çalışmalarına giriş yapmaktır.
Dersin İçeriği: 

Giriş; Sismolojinin Temelleri; Sismik olayların nicelendirilmesi, Deprem ve Tasarım Spektrumları, Performansa dayalı tasarım yaklaşımının tanıtımı, Mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirme gereksinimleri, Muayene ve Tarama Yöntemleri, yapısal sistemlerin gözden geçirilmesi - uygulama ve eksiklikler; Mevcut binaların performansının değerlendirilmesinde analiz yöntemleri, sünek olmayan binaların performansını iyileştirmek için güçlendirme tekniklerinin genel incelemesi, mevcut ve güçlendirilmiş binaların yapısal performans değerlendirmesi için sonlu eleman analiz yöntemlerinin kullanılması; Betonarme binaların sismik değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi, Prekast betonarme binaların sismik değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi; Yapısal çelik binaların sismik değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi, Yığma binaların sismik değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi, Binaların temellerinin sismik değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi, aktif ve pasif kontrol cihazları kullanılarak yapının güçlendirilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders anlatımı, 2: Ders anlatımı ve sınıf içi tartışma, 3:Dersi veren tarafından sınıfta problem çözümü, 4:Proje
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Proje Değerlendirmesi

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari