• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE465
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu derste, bir inşaat projesinin planlama, tasarım, ihale ve yapım dahil olmak üzere her bir aşamasının yönetimi için gerekli olan becerilerin kazanılması, planlama ve yönetim teknikleri, teknolojileri uygulamalarına yönelik temel becerilerin örnekler ve vak’a çalışmaları kullanılarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Sektörden proje yönetimi firması işbirliği ile proje yönetiminde yeni teknolojilerin tanınması, örnek proje verileri ile planlama, maliyet yönetimi, tasarım yönetimi, ihale ve sözleşme yönetimi, kalite yönetimi, risk yönetimi, saha yönetimi, çevre yönetimi ve yeşil binalar, iş geliştirme uygulamaları, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) örnekleri ve dijital proje yönetiminde yenilikler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders anlatımı, 2: Sınıf içi tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje inc
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari