• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE464
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu derste, altyapı projelerinde Kamu-Özel İş Birliği Uygulamaları ve Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinin sistematik bir biçimde incelenmesi, öğrencilere tarihsel ve metodolojik bir bakış açısı kazandırılması, uluslararası proje finansmanına ilişkin temel kavramların verilmesi, dünyada ve Türkiye’deki güncel uygulamalar incelenerek, küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin karmaşık dinamiklerini de dikkate alan çok boyutlu değerlendirme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Altyapı projelerinin Kamu-Özel İş Birliği Uygulamaları kapsamında sözleşme ve finansman modelleri, uluslararası projelerde inşaat sözleşmeleri, ülkeler arasında ticari, ekonomik ve yatırım ilişkileri, sektörel iş birliği imkanları ve ortak yatırımlar, proje finansmanına ilişkin temel kavramlar, uluslararası proje finansmanı, bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi ve ekonomik gelişmeler; devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkileri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders anlatımı, 2: Sınıf içi tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje inc
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari