• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
CE470
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, betonarme binaların deprem etkisi altındaki tasarım esaslarının öğretilmesidir.
Dersin İçeriği: 
 • Betonarme eleman tasarımının ilkeleri
  • - Beton ve donatı çeliği davranışı
  • - Betonarme elemanların davranışı;
   • Kirişlerin eğilme davranışı
   • Kolon ve perdelerin eğilme davranışı
   • Kiriş, kolon, kiriş-kolon birleşim bölgesi ve perdelerin kesme davranışı
 •  Depreme dayanıklı yapı tasarımının ilkeleri
  • - Rijitlik, dayanım ve süneklik kavramları
  • - Performansa Göre Tasarım ilkeleri
  • - Kapasite Tasarımı ilkeleri
 •  Deprem etkisi altında betonarme taşıyıcı sistemlerin tasarımı
  • - Deprem etkisinin karşılanmasında betonarme taşıyıcı sistem türleri
   • Betonarme çerçevelerden oluşan taşıyıcı sistemler
   • Betonarme perdelerden oluşan taşıyıcı sistemler
   • Betonarme perdeler ve çerçevelerden oluşan (dual) taşıyıcı sistemler
  • - Betonarme çerçeveli taşıyıcı sistemlerin deprem etkisi altında tasarımı
  • - Betonarme perdeli taşıyıcı sistemlerin deprem etkisi altında tasarımı
  • - Betonarme bağ kirişli perdeli taşıyıcı sistemlerin deprem etkisi altında tasarımı
  • - Betonarme döşemelerin deprem etkisi altında tasarımı
  • - Betonarme temellerin deprem etkisi altında tasarımı
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders anlatımı, 2: Sınıf içi tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Ödev, 6: Laboratuvar çalışması, 7: Dönem araştırma ödevi, 8: Konuk konuşmacı sunumu, 9: Örnek proje incelemesi, 10: Disiplinler arası g
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli sınav, C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Habersiz kısa sınav, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari