• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE496
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu derste, öğrencinin binaların enerji, su, malzeme, kapalı mekan hava kalitesi ve şantiye uygulaması bakımından çevresel etkilerinin azaltılması ve yeşil bina sertifikasyon sistemlerine göre tasarımı için gerekli esasları belirleyebilmesi ve sürdürülebilir inşaat konusunda güncel çalışmaları takip ederek özetleyebilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Sürdürülebilirlik ve yeşil bina tanımları; Sürdürülebilir binalar için lokasyon seçimi; Binalarda enerji tüketiminin ve karbon emisyonlarının azaltılması için önlemler ile yeşil enerji teknolojilerinin binalarda kullanımı; Binalarda su ve atıksunun azaltılması; Bina inşaatlarında malzeme kullanımını ve katı atıkları azaltıcı önlemler; Sürdürülebilir binalarda kapalı mekan hava kalitesinin iyileştirilmesi; Sürdürülebilir binaların işletmeye alınması; Yaşam döngüsü maliyeti ve yaşam döngüsü değerlendirmesi hesap prensipleri; Yeşil bina sertifikalandırma sistemleri; Sürdürülebilir bina tasarımında bütünsel tasarım ve proje yönetimi yaklaşımları; Sürdürülebilir şehirlere giriş.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders anlatımı, 8: Dönem araştırma ödevi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari