• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE482
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Ders, öğrencilerin enerji ihtiyacı, konvansiyonel ve yenilenebilir enerji kaynakları ve binalarda kullanımına dek uzanan çevresel etkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, enerji etkin tasarımı ve ilgili enerji verimliliği sınıflandırmaları yapabilmelerini amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Enerjinin fiziksel tanımı, bireysel enerji tüketiminin kronolojik gelişimi, enerjide sürdürülebilirlik, iklim değişimi, konvansiyonel enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları, binalarda enerji verimliliği, ısıtma, soğutma, iklimlendirme ve enerji tasarrufu, ilgili şartname ve yönetmelikler, enerji verimli tasarım ve sınıflandırma.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 10: Örnek proje incelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: İnteraktif uygulama teslimleri

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari