• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE422
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Beton yapıların dayanıklılığı hakkında temel bilgi ve anlayış vermek: farklı çevresel şartlar için temel mekanizma, sebepler, hasarlar ve koruma yöntemleri.
Dersin İçeriği: 

Giriş; Sertleşmiş Çimento Hamurunun Gözden Geçirilmesi; Geçirgenlik; Donma-Çözülme Etkisi; Sülfat Etkisi; Çeliğin Betonda Korozyonu.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 6: Okuma ödevi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari