• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE161
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
2
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı öğrencileri teknik resim ve inşaat mühendisliğindeki kullanımı ile tanıştırarak proje okuyabilme ve iki ve üç boyutlu teknik çizimleri dijital ortamda CAD yazılımları kullanarak hazırlayabilme, düzenleyebilme ve revize edebilme kabiliyeti kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Teknik resim e giriş, temel tanımlar, çizgiler, çizgi tipleri ve özellikleri, bilgisayar destekli tasarımın temelleri ve ilgili yazılımlar. İnşaat mühendisliğinde teknik çizimler, Bilgisayar yazılımlarında ara yüz ve temel komutlar. 2 boyutlu teknik çizimlerin hazırlanması, kılavuz çizgiler ve kullanımı, ilgili çizim komutları. Düzenleme komutları ve kullanımı. Taramalar, dosya düzeni, katmanlar ve kullanımı. Yazı, liste ve ölçülerin girilmesi. İnşaat Mühendisliği projelerinin tanımı, bloklar, özellikler, X-blok. Çizimlerin yazdırılması, ölçeklendirme, antet. Farklı dosya türlerinin aktarımı. 3 boyutlu modelleme: Terminoloji, basit modelleme teknikleri, kesit çıkartma. İleri komutlar ve Bilgisayar destekli tasarımla İnşaat mühendisliğinde örnekler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 5: Problem çözme ödevi, 7: Laboratuvar çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: İnteraktif uygulama teslimleri

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari