• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE497
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilere yenilenebilir enerji kaynakları ve ilgili dönüşüm sistemleri hakkında yenilenebilir enerji konsepti ve kullanımı üzerinde durularak bilgi vermektir.
Dersin İçeriği: 

Enerjinin temel denklemleri. Enerji kaynakları ve küresel ve milli dağılım ve kullanımı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikleri. Rüzgar enerjisi: Rüzgar karakteristikleri, rüzgar enerjisi potansiyeli, rüzgar gücü. Hidroelektrik enerji, kaynakları, potansiyeli ve uygulamaları. Yatay ve düşey eksenli rüzgar türbinlerinin genel özellikleri. Açık deniz rüzgar santralleri. Güneş enerjisi, potansiyeli ve dönüştürücü sistemler. Jeotermal enerji. Deniz kökenli enerji kaynakları: Dalga enerjisi dönüştürücüler, akıntı (gel-git) enerjisi dönüştürücüler. Diğer yenilenebilir enerji kaynakları. Yenilenebilir enerji sistemlerinin Türkiye'de uygulanabilirliği ve mevcut uygulamalar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 6: Okuma ödevi, 10: Örnek proje incelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: İnteraktif uygulama teslimleri

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari