• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE453
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilere altyapı planlaması ve yönetiminin güncel olarak karşılaşılan yerel ve küresel zorluklar bağlamında aktarılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Giriş. Altyapı yönetim yaklaşımları: Bakım, onarım ve yenileme. Su, atıksu ve yağmur suyu sistemleri. Ulaşım sistemleri. Enerji sistemleri. Telekomünikasyon sistemleri. Risk yönetimi ve afete hazırlık. Altyapı sektörleri ve yatırımlar. Altyapı finansmanı. Altyapının korunması ve güvenlik. Kentsel altyapı yönetiminde karşılaşılan zorluklar ve gelişmekte olan ülkelerdeki teknik altyapı problemleri. Büyükşehir belediyeleri. Dünyadaki çeşitli büyükşehirlerdeki vakaların incelenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 8: Dönem araştırma ödevi, 11: Disiplinler arası grup çalışması, 12: …
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari