• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE362
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, çevresel boyutlu tüm aktivitelerin yönetimi ile ilgili temel bilgi ve karar verme süreçlerinin oluşturduğu çevre etkileri değerlendirme ve çevre yönetim sistemi bilgilerinin aktarılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Çevre bilimlerinde temel kavramlar, kirlenme için tanımlar, çevresel faaliyetlerin kategorizasyonu, proses araştırması, atık araştırması, kirlenme profili, bilginin toplanması, çevre etki değerlendirme (ÇED), çevre yönetim sistematiği(ÇYS), atık yönetimi, kaynak yönetimi, risk yönetimi, deşarj ve arıtma  standartları, yasal kontrol ve yaptırımlar. Türkiye ve AB yasal çerçevesi, vaka araştırması ve güncel konular.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 8: Dönem araştırma ödevi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari