• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE354
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Ders, öğrencilere akışkanlar mekaniğinin inşaat mühendisliğindeki yaygın uygulamaları olan basınçlı boru akımı ve açık kanal akımı ile ilgili su yapılarının planlama ve tasarımına yönelik uygulama bilgilerini vermek amacını güder.
Dersin İçeriği: 

Giriş, hidrolikte araştırma metodları. Buckingham teoremi. Model teorisi, Reynolds ve Froude modelleri. Basınçlı borularda akım. Sürekli ve yersel yük kayıplarının hesaplanması. Paralel ve seri borularda akım. Pompa ve türbinler. Su dağıtım hatlarının temel hesap esasları. Uygulamaya ilişkin tasarım esasları. Açık kanal akımının temelleri. Hız dağılımları, yük kaybı. Üniform akım formülleri, hidrolik açıdan en uygun kesit kavramı. Kompozit kanallar. Özgül enerji. Hidrolik sıçrama. Değişken yüzeyli akımlarda yüzey profilleri. Savaklar ve savak hidroliği. Hidrolikte temel nümerik modelleme.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: Uygulama

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari