• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE363
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders ile öğrencilere yerin içyapısı, faylar, depremlerin oluşumu, Türkiye’nin depremselliği, kayaçlar ve minerallerin oluşumu ile başlıca jeolojik kavramlar ve yapılar hakkında gerekli temel bilginin verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Yerbilimlerinin konusu ve kapsamı, Yerkürenin oluşumu, plaka tektoniği, Türkiye’nin jeolojik ve kabuk yapısı. Kayaçların genel tanımı, kayaç türleri, kayaçların oluşum ve ayrışma süreçleri, mineraller, ekonomik değeri olan mineraller. Depremlerin oluşumu, faylar, Türkiye’nin depremselliği, sismik kayıt cihazları, yerdeğiştirme, hız ve ivme kayıtları. Basit zemin tanımı, zemin terimleri, zemin profili ve sınıflandırması, yapıların zemin ile etkileşimi, zeminlerin yeraltı ve yüzey suyu etkisinde davranışı, jeolojik haritaların yorumlanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 5: Problem çözme ödevi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: Sınıfta çözülen kısa sınav

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari