• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE262
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Arazi ölçmeleri, topoğrafik ölçme ve uygulamalar konusunda beceriler kazandırmak, harita kullanımı ve haritalar üzerinden değerlendirme yapabilme becerisini geliştirmek.
Dersin İçeriği: 
Dersin İçeriği Ölçü birimleri, ölçek kavramı, ölçme hataları, yatay uzunluk ölçümü. Yatay ve düşey doğrultu açısı ölçümü, temel ödevler, kapalı-açık poligon koordinat hesabı. Yükseklik ölçmeleri, geometrik ve trigonometrik nivelman ve hesabı. Boyuna ve enine kesitler. Alan ve hacim hesapları, coğrafi bilgi sistemleri ve uydu teknikleri.

 

Dersin Meslek Eğitimini Sağlamaya Yönelik Katkısı  

Konum verisi hakkında yeterli bilgi sahibi olması, gerçekleştireceği mühendislik çalışmalarında başarısına katkı sağlayacaktır.

 

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari