• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHEM101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı gözle görülebilir dünyanın özellikleri ve davranışlarının bileşen moleküllerin yapısı ve düzeni açısından gösterilmesi, ve bilim ve mühendislik alanlarındaki problemlerin çözüme yönelik kimyasal bilgi birikimi oluşturulmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Atom teorisi; Kimyasal Reaksiyonlar; Stokiyometri; Elementler arasındaki periyodik ilişkiler; Kimyasal bağlar; Moleküller arası etkileşimler, Gazlar; Katılar; Çözeltilerin Özellikleri; Kimyasal Kinetik; Termokimya ve Seçilmiş 5 deney.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap 3: Konu ile ilgili ödevler
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Ödev, C: Deney Raporu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari